Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done

Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

favorite 9 / 10
person 185 votes
visibility
63192
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Anh là 1 thằng siscon, và em gái là 1 brocon. Vào 1 ngày xấu trời nọ, do chém quá đà mà câu chuyện đã bước sang 1 hướng khác. Anh ấy đã nói với em gái mình: "Hãy trở thành bạn gái anh nhé". Câu chuyện về tình yêu cấm kị bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 2389 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4260 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 1079 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1236 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 782 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 875 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 795 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chapter 43.5 778 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 703 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 504 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 591 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 605 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 599 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 585 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 566 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chapter 39.5 543 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 612 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chapter 38.5 573 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 617 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 568 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 577 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 546 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 618 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 571 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 616 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 525 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 491 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 507 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 524 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 563 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 560 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 533 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 497 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 405 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 454 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 483 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 431 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 464 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 473 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chapter 26.5 438 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 560 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 526 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 554 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 502 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 593 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 539 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 582 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 602 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 501 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.8 Chapter 21.8 483 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.7 Chapter 21.7 496 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.6 Chapter 21.6 485 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 544 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 736 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 549 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 591 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 495 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 558 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 506 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 586 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 505 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 551 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 538 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 570 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.6 Chapter 15.6 605 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 590 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 666 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 629 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 575 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 563 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 664 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 631 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 685 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 610 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 630 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 653 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 728 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 636 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 712 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 759 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 651 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 807 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 857 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 812 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 887 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1064 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1280 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1622 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2188 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite