Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done

Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

favorite 8 / 10
person 200 votes
visibility
455709
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Anh là 1 thằng siscon, và em gái là 1 brocon. Vào 1 ngày xấu trời nọ, do chém quá đà mà câu chuyện đã bước sang 1 hướng khác. Anh ấy đã nói với em gái mình: "Hãy trở thành bạn gái anh nhé". Câu chuyện về tình yêu cấm kị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 7420 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6284 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 5286 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5579 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 5262 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5271 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5081 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chapter 43.5 5565 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4851 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 4453 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5219 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 4456 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4533 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 5057 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4960 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chapter 39.5 3907 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5041 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chapter 38.5 5180 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4936 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5219 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5324 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 3969 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5203 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 5385 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4295 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 3706 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4747 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 4928 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4780 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 3743 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4932 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 5054 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5164 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 5023 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5092 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5270 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4920 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 3567 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3734 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chapter 26.5 5107 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5125 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 4120 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4845 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 4757 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5238 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 4058 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5034 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5187 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4730 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.8 Chapter 21.8 5097 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.7 Chapter 21.7 5167 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.6 Chapter 21.6 5121 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 5088 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5174 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5015 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5038 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 5244 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5164 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5249 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5314 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5311 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5279 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 5009 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5335 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.6 Chapter 15.6 5132 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 5322 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5310 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 5035 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5118 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 5012 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5168 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 5055 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5171 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 5310 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5357 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 5148 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5636 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 5409 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5575 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5762 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5340 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5649 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5525 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5530 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5626 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5896 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6378 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6245 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6798 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite