Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done

Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

favorite 9 / 10
person 196 votes
visibility
384708
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Anh là 1 thằng siscon, và em gái là 1 brocon. Vào 1 ngày xấu trời nọ, do chém quá đà mà câu chuyện đã bước sang 1 hướng khác. Anh ấy đã nói với em gái mình: "Hãy trở thành bạn gái anh nhé". Câu chuyện về tình yêu cấm kị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 6274 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5580 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 5026 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5363 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 4953 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4606 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 3828 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chapter 43.5 4688 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3681 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 3417 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4878 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 3379 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3456 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 4411 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3678 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chapter 39.5 3117 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4352 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chapter 38.5 4587 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3706 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5051 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5192 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 2731 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5031 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 5011 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3055 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 2770 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2903 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 3451 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3744 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 2831 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3444 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 3384 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4075 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 4018 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4662 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 4729 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3474 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 2682 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2824 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chapter 26.5 4797 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4882 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 2935 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3382 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 3895 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3705 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 3083 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3468 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 4986 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3602 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.8 Chapter 21.8 4609 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.7 Chapter 21.7 4393 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.6 Chapter 21.6 4447 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 4782 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5044 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 4080 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3950 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 5036 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5012 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5067 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3687 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 3507 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4456 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 3831 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5159 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.6 Chapter 15.6 4673 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 3860 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5168 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 4162 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3655 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 3878 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4403 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 3898 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4653 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 4827 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4426 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 4522 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5216 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 4378 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5169 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5308 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5090 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5237 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5147 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5186 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5282 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5434 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5626 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5637 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6036 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite