Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done

Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

favorite 9 / 10
person 185 votes
visibility
84430
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Anh là 1 thằng siscon, và em gái là 1 brocon. Vào 1 ngày xấu trời nọ, do chém quá đà mà câu chuyện đã bước sang 1 hướng khác. Anh ấy đã nói với em gái mình: "Hãy trở thành bạn gái anh nhé". Câu chuyện về tình yêu cấm kị bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 3772 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4607 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 1368 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1505 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 999 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1107 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 994 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chapter 43.5 954 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 932 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 704 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 786 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 753 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 931 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 720 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 727 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chapter 39.5 671 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 776 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chapter 38.5 711 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 762 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 711 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 763 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 697 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 773 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 730 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 764 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 681 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 673 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 643 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 677 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 684 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 687 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 653 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 629 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 503 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 563 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 595 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 577 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 580 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 610 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chapter 26.5 539 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 717 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 633 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 710 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 652 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 704 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 662 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 767 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 735 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 667 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.8 Chapter 21.8 619 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.7 Chapter 21.7 631 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.6 Chapter 21.6 606 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 737 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 904 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 657 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 791 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 638 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 732 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 650 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 740 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 646 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 767 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 717 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 760 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.6 Chapter 15.6 797 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 799 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 878 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 802 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 808 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 930 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 931 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 846 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 976 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 854 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 903 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 922 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1132 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 907 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1036 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1109 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 1090 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1305 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1368 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 1289 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1407 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1662 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1988 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2278 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3060 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite