Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done

Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

favorite 9 / 10
person 189 votes
visibility
217820
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Anh là 1 thằng siscon, và em gái là 1 brocon. Vào 1 ngày xấu trời nọ, do chém quá đà mà câu chuyện đã bước sang 1 hướng khác. Anh ấy đã nói với em gái mình: "Hãy trở thành bạn gái anh nhé". Câu chuyện về tình yêu cấm kị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 5290 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5180 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 2631 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4518 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 3011 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2139 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 1985 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chapter 43.5 2360 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1877 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 1579 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2021 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1872 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1850 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 1973 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1963 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chapter 39.5 1328 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2222 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chapter 38.5 1583 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2061 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3920 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4436 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 1352 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3622 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 2196 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1506 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 1384 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1412 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 1932 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2431 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 1301 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1981 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 1748 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2460 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 2174 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2922 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 2753 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1294 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 1269 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1415 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chapter 26.5 1162 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2511 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 1353 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1813 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1604 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2174 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 1412 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1876 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 2407 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2024 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.8 Chapter 21.8 2199 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.7 Chapter 21.7 2922 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.6 Chapter 21.6 2676 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 1858 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3593 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 2479 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2328 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 2182 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3059 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 3833 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1576 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1424 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1572 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 1545 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2010 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.6 Chapter 15.6 1716 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1752 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2672 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 2310 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1807 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 1956 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2403 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 1989 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2527 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 2402 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2145 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2070 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3224 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 2065 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2433 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3579 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 2557 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3794 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3074 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 3360 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3665 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4452 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5048 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5033 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5244 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite