Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done

Khi anh trai và em gái trở thành người yêu

favorite 8 / 10
person 200 votes
visibility
439805
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Anh là 1 thằng siscon, và em gái là 1 brocon. Vào 1 ngày xấu trời nọ, do chém quá đà mà câu chuyện đã bước sang 1 hướng khác. Anh ấy đã nói với em gái mình: "Hãy trở thành bạn gái anh nhé". Câu chuyện về tình yêu cấm kị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 7008 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6168 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 5214 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5505 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 5202 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5173 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5013 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chapter 43.5 5233 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4385 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 4127 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5167 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 4079 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4132 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 5013 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4483 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chapter 39.5 3617 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4958 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chapter 38.5 5038 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4618 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5181 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5286 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chapter 35.5 3600 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5153 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 5349 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3903 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 3421 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4382 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 4591 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4463 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 3457 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4441 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 5014 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5024 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 4824 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5058 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5220 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3998 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 3309 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3442 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chapter 26.5 5053 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5081 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 3863 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4432 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 4507 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5156 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 3824 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4616 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5153 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4432 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.8 Chapter 21.8 5061 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.7 Chapter 21.7 5129 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.6 Chapter 21.6 5085 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 5052 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5132 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 4731 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4931 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 5202 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5122 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5211 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4678 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5049 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5241 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 4625 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5297 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.6 Chapter 15.6 5094 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 5184 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5270 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 4913 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4920 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 4760 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5120 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 5009 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5121 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 5264 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5301 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 5100 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5428 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 5355 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5515 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5646 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5258 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5565 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5405 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5448 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5536 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5738 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6204 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6133 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6606 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Siscon Ani to Brocon Imouto ga Shoujiki ni Nattara,シスコン兄とブラコン妹が正直になったら ; When a siscon brother and a brocon sister become honest
Translator Name MapleStory Fansub
Category Manga
Author hano haruka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite