PJ Working

Other Name
PJ Working
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author takatsu karino
Status Ongoing

PJ Working

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
19289
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Anh main Souta Takanashi đi làm việc ở nhà hàng gia đình Wagnaria. Cũng tại bị thả thính bởi em hàng Poplar, nhìn thì như loli nhưng tới 17 tuổi – hơn anh main 1 tuổi. Một vài nhân vật bựa khác bao gồm Satou – anh đầu bếp chuẩn men mê mệt nàng Yachiyo – nàng này lại mê mệt (ngưỡng mộ) ông chủ Kyoko – người them đồ ngọt kinh khủng nên nhà hàng thiếu tiền mãi =))). Phụ bếp của Satou là Souma (là tiền bối của Số Má đấy) – một kẻ cơ hội chuyên đi lượm lặt tống tiền cưỡng ép người khác nhưng bị Inami – một cô bé sợ dzai đấm vào mặt lần này tới lần khác và Aoi – một nhân vật mờ ám nhưng lại nắm thóp yếu điểm của Souma… là nước mắt. Anh main Takanashi phải làm gì mới bắt thính của em loli hợp pháp này được đây?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
56.5 Extra 1512 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 631 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 404 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 335 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 225 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 281 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 261 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 279 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 265 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 252 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 210 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 275 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 588 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 212 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 300 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 193 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 253 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 203 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 275 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 210 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 268 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 232 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 213 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 260 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 493 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 283 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 259 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 215 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 235 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 297 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 269 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 268 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 229 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 252 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 260 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 239 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 279 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 219 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 266 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 189 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 297 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 191 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 282 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 228 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 267 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 224 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 300 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 360 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 231 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 252 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 265 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 372 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 352 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 705 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 562 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 515 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 1497 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
PJ Working
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author takatsu karino
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite