PJ Working

Other Name
PJ Working
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author takatsu karino
Status Ongoing

PJ Working

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
15243
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Anh main Souta Takanashi đi làm việc ở nhà hàng gia đình Wagnaria. Cũng tại bị thả thính bởi em hàng Poplar, nhìn thì như loli nhưng tới 17 tuổi – hơn anh main 1 tuổi. Một vài nhân vật bựa khác bao gồm Satou – anh đầu bếp chuẩn men mê mệt nàng Yachiyo – nàng này lại mê mệt (ngưỡng mộ) ông chủ Kyoko – người them đồ ngọt kinh khủng nên nhà hàng thiếu tiền mãi =))). Phụ bếp của Satou là Souma (là tiền bối của Số Má đấy) – một kẻ cơ hội chuyên đi lượm lặt tống tiền cưỡng ép người khác nhưng bị Inami – một cô bé sợ dzai đấm vào mặt lần này tới lần khác và Aoi – một nhân vật mờ ám nhưng lại nắm thóp yếu điểm của Souma… là nước mắt. Anh main Takanashi phải làm gì mới bắt thính của em loli hợp pháp này được đây?

Chap Title Total Views Date Added Action
56.5 Extra 1283 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 446 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 337 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 254 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 177 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 197 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 196 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 178 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 176 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 171 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 159 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 235 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 281 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 182 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 218 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 152 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 190 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 169 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 246 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 176 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 197 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 188 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 183 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 215 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 280 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 222 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 214 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 151 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 193 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 226 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 217 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 201 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 156 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 195 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 185 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 186 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 236 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 174 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 194 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 178 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 225 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 149 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 208 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 189 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 221 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 161 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 225 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 313 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 165 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 210 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 213 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 328 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 307 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 649 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 481 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 481 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 1304 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
PJ Working
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author takatsu karino
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite