Mikakunin de Shinkoukei

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing

Mikakunin de Shinkoukei

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
43911
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Đại khái phần manga của anime cùng tên, thánh nào chưa coi thì xin mời nhé. Cơ bản là em hàng Kobeni Yonomori đến 16 tuổi thì tự nhiên boy lạnh lùng Hakuya Mitsumine cùng em gái Mashiro xuất hiện. Rồi té ra boy đó là hôn thê, còn con em là em rể. Những hành vi giao cấ… giao tranh gì xảy ra thì xin mời ghé vào coi cho biết.

Đọc từ phải qua trái nhé!


Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chương 068 2721 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 465 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 429 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 423 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 505 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 465 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 406 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 377 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 276 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 308 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 265 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 257 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 322 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 247 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 653 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 396 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 288 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 262 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 534 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 498 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 457 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 379 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 367 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 483 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 748 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 487 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 549 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 531 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chương 040.5 460 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 603 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 406 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 326 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 457 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 408 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 466 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 717 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 557 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 615 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 493 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 428 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 827 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 650 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 722 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 648 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 572 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 671 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 694 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 774 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 706 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 762 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 734 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 699 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 883 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 618 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 667 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 648 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 642 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 809 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 518 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 576 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 617 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 558 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 641 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 565 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 614 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 824 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1334 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1304 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3600 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite