Mikakunin de Shinkoukei

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing

Mikakunin de Shinkoukei

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
41090
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Đại khái phần manga của anime cùng tên, thánh nào chưa coi thì xin mời nhé. Cơ bản là em hàng Kobeni Yonomori đến 16 tuổi thì tự nhiên boy lạnh lùng Hakuya Mitsumine cùng em gái Mashiro xuất hiện. Rồi té ra boy đó là hôn thê, còn con em là em rể. Những hành vi giao cấ… giao tranh gì xảy ra thì xin mời ghé vào coi cho biết.

Đọc từ phải qua trái nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chương 068 2669 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 427 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 402 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 387 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 471 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 435 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 370 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 354 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 248 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 262 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 235 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 226 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 298 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 214 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 631 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 365 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 256 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 238 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 468 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 463 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 422 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 339 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 330 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 450 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 717 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 454 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 514 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 500 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chương 040.5 432 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 575 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 375 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 298 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 425 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 379 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 418 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 676 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 523 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 582 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 459 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 395 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 575 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 620 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 696 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 615 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 540 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 642 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 658 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 737 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 675 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 705 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 703 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 674 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 636 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 591 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 633 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 614 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 614 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 747 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 482 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 548 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 578 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 524 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 617 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 536 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 580 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 793 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1289 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1259 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3527 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite