Mikakunin de Shinkoukei

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing

Mikakunin de Shinkoukei

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
42361
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Đại khái phần manga của anime cùng tên, thánh nào chưa coi thì xin mời nhé. Cơ bản là em hàng Kobeni Yonomori đến 16 tuổi thì tự nhiên boy lạnh lùng Hakuya Mitsumine cùng em gái Mashiro xuất hiện. Rồi té ra boy đó là hôn thê, còn con em là em rể. Những hành vi giao cấ… giao tranh gì xảy ra thì xin mời ghé vào coi cho biết.

Đọc từ phải qua trái nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chương 068 2704 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 445 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 414 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 404 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 487 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 448 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 386 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 366 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 263 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 291 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 248 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 242 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 309 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 233 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 642 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 380 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 273 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 249 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 483 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 479 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 433 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 353 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 350 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 467 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 732 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 471 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 533 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 513 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chương 040.5 446 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 586 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 390 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 310 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 439 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 390 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 436 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 691 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 538 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 595 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 477 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 413 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 653 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 637 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 710 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 631 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 559 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 655 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 678 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 754 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 686 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 718 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 719 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 688 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 712 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 604 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 650 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 631 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 626 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 796 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 502 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 564 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 597 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 544 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 629 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 551 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 596 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 810 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1304 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1291 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3557 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite