Mikakunin de Shinkoukei

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing

Mikakunin de Shinkoukei

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
51765
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Đại khái phần manga của anime cùng tên, thánh nào chưa coi thì xin mời nhé. Cơ bản là em hàng Kobeni Yonomori đến 16 tuổi thì tự nhiên boy lạnh lùng Hakuya Mitsumine cùng em gái Mashiro xuất hiện. Rồi té ra boy đó là hôn thê, còn con em là em rể. Những hành vi giao cấ… giao tranh gì xảy ra thì xin mời ghé vào coi cho biết.

Đọc từ phải qua trái nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chương 068 3057 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 630 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 464 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 436 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 505 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 465 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 444 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 392 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 317 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 308 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 284 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 290 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 377 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 262 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 672 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 432 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 288 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 273 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 547 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 529 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 926 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 409 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 367 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 500 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 759 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 487 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 562 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 531 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chương 040.5 491 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 627 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 406 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 346 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 457 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 442 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 488 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 737 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 557 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 634 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 511 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 780 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 846 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 650 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 722 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 648 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 572 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 705 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 742 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 786 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 729 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 762 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 752 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 716 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 883 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 618 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 4417 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 676 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 672 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 856 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 549 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 589 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 617 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 571 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 641 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 584 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 630 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 824 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1345 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1333 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5341 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Mikakunin de Shinkoukei
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author arai cherry
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite