Wind Breaker

Other Name
Wind Breaker
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: Vechai
Category Manhwa
Author jo yongseuk
Status Ongoing

Wind Breaker

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
90227
local_library
94 Chaps

Genres

Summary

đây là truyện tranh mạo hiểm mang tính chất hư cấu nên các bạn chớ làm thử ở nhà mà nếu có làm thì đừng có đổ thừa tại coi mahwa này nhé! Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước coi

Chap Title Total Views Date Added Action
90.5 Chapter 90.5 415 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 353 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 182 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 255 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 203 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 348 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 276 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 263 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 271 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 184 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 221 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 268 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 304 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 291 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1815 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1254 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1284 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1155 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1264 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1076 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 988 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 972 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 848 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 852 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 939 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 842 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 065.5 1129 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 878 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 836 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 706 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 699 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 739 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 793 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 803 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 857 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1135 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 963 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 952 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 950 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 849 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 923 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 992 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1152 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 925 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1440 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 926 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 845 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 941 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 929 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 992 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1029 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 982 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 844 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 813 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 757 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 745 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 759 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1198 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1151 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1277 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1211 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1159 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1000 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1159 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1096 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1206 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1383 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1067 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1025 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1038 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 969 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1053 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1066 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1073 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1184 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1155 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1115 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 937 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 923 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1229 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 899 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1172 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1242 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1093 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1097 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1343 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1261 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1397 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1172 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1235 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1541 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 244 13/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2648 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 2803 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Wind Breaker
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: Vechai
Category Manhwa
Author jo yongseuk
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite