Wind Breaker

Other Name
Wind Breaker
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: Vechai
Category Manhwa
Author jo yongseuk
Status Ongoing

Wind Breaker

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
88353
local_library
94 Chaps

Genres

Summary

đây là truyện tranh mạo hiểm mang tính chất hư cấu nên các bạn chớ làm thử ở nhà mà nếu có làm thì đừng có đổ thừa tại coi mahwa này nhé! Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước coi

Chap Title Total Views Date Added Action
90.5 Chapter 90.5 333 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 339 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 162 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 243 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 184 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 330 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 259 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 243 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 256 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 164 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 210 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 248 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 285 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 278 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1800 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1235 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1266 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1139 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1250 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1064 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 953 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 952 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 832 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 839 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 926 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 822 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 065.5 1102 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 860 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 825 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 694 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 688 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 720 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 782 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 785 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 840 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1115 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 944 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 936 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 914 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 834 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 909 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 974 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1138 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 908 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1426 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 914 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 833 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 930 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 911 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 975 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1014 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 966 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 826 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 794 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 746 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 733 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 747 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1183 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1132 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1260 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1181 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1129 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 989 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1142 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1080 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1186 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1296 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1029 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1009 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1019 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 958 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1027 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1032 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1054 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1165 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1140 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1097 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 921 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 910 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1217 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 880 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1158 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1225 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1073 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1083 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1311 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1246 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1333 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1153 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1222 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1530 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 185 13/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2629 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 2774 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Wind Breaker
Translator Name TruyentranhNet   -   Support/Inactive Team: Vechai
Category Manhwa
Author jo yongseuk
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite