Onmyoji - Âm Dương Sư

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Onmyoji - Âm Dương Sư
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Onmyoji - Âm Dương Sư

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
68604
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xảy ra vào thời đại mà người và quỷ sống cùng với nhau. Vô số quỷ mị xuất hiện, làm âm dương nhị giới mất thăng bằng. Các Âm Dương Sư gánh sứ mạng bảo vệ Kinh Đô (Kyoto), có đánh thức được ký ức đã mất của mình? Làm sao thay đổi số mạng bị diệt vong của Kinh Đô?

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chapter 22 1106 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3227 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1321 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Âm Dương Sư Chap 019Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 019 783 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Âm Dương Sư Chap 018Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 018 724 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 988 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1079 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15 1607 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Âm Dương Sư Chap 014Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 014 1449 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Âm Dương Sư Chap 013Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 013 1246 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Âm Dương Sư Chap 012Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 012 4080 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2660 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 3391 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Âm Dương Sư Chap 009Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 009 3993 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Âm Dương Sư Chap 008Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 008 3930 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Âm Dương Sư Chap 007Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 007 5142 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Âm Dương Sư Chap 006Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 006 5157 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Âm Dương Sư Chap 005Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 005 5210 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5232 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5267 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5358 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5654 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Onmyoji - Âm Dương Sư
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite