Onmyoji - Âm Dương Sư

Other Name
Onmyoji - Âm Dương Sư
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Onmyoji - Âm Dương Sư

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
72014
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xảy ra vào thời đại mà người và quỷ sống cùng với nhau. Vô số quỷ mị xuất hiện, làm âm dương nhị giới mất thăng bằng. Các Âm Dương Sư gánh sứ mạng bảo vệ Kinh Đô (Kyoto), có đánh thức được ký ức đã mất của mình? Làm sao thay đổi số mạng bị diệt vong của Kinh Đô?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chapter 22 1639 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3650 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1513 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Âm Dương Sư Chap 019Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 019 848 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Âm Dương Sư Chap 018Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 018 1239 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1097 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1180 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15 1868 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Âm Dương Sư Chap 014Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 014 1668 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Âm Dương Sư Chap 013Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 013 1323 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Âm Dương Sư Chap 012Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 012 4318 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2726 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 3509 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Âm Dương Sư Chap 009Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 009 4116 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Âm Dương Sư Chap 008Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 008 4052 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Âm Dương Sư Chap 007Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 007 5176 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Âm Dương Sư Chap 006Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 006 5189 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Âm Dương Sư Chap 005Onmyoji - Âm Dương Sư Chap 005 5238 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5274 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5287 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5394 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5710 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Onmyoji - Âm Dương Sư
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite