Lớp học biến chất

Other Name
Lớp học biến chất
Translator Name vnstory
Category Manga
Author unknown
Status Done

Lớp học biến chất

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
46922
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Cô giáo Ngũ Thu quyết tâm vào làm việc tại một trường nam. Và đời tàn của các nam sinh trong trường đã tới. Bằng đủ trò đủ cách cô giáo đó đã cố gắng bẻ cong cả trường emo. Đảm bảo bộ này gây đã mắt cho các Hủ Nữ emo

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 034 1004 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 212 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 184 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 404 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 512 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 187 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 170 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 245 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 176 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chap 21.5- Đặc biệt 197 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chap 21.5- Đặc biệt 322 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21- Nếu đây không phải là tình yêu, tình yêu là gì 256 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20- Sự tiến triển nhanh chóng 201 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19- Gặp lại nhau 188 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19- Gặp lại nhau 497 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 559 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1547 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 - Trải nghiệm chưa từng được thử 255 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 - Trải nghiệm chưa từng được thử 906 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 - Lần đầu của cả hai 293 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 - Lần đầu của cả hai 866 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 1033 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 882 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Người đàn ông phá hủy dục vọng của cô giáo 1232 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11- Nguy hiểm bất ngờ 1245 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1234 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bí mật của thế giới mới Hoa Viên 1316 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1567 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 333 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2232 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 2525 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2244 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2653 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3568 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5092 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5286 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 5299 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lớp học biến chất
Translator Name vnstory
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite