Lớp học biến chất

Other Name
Lớp học biến chất
Translator Name vnstory
Category Manga
Author unknown
Status Done

Lớp học biến chất

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
51345
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Cô giáo Ngũ Thu quyết tâm vào làm việc tại một trường nam. Và đời tàn của các nam sinh trong trường đã tới. Bằng đủ trò đủ cách cô giáo đó đã cố gắng bẻ cong cả trường emo. Đảm bảo bộ này gây đã mắt cho các Hủ Nữ emo

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 034 1106 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 317 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 273 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 442 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 677 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 257 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 257 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 337 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 235 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chap 21.5- Đặc biệt 286 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chap 21.5- Đặc biệt 390 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21- Nếu đây không phải là tình yêu, tình yêu là gì 1580 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20- Sự tiến triển nhanh chóng 272 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19- Gặp lại nhau 287 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19- Gặp lại nhau 497 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 934 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1614 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 - Trải nghiệm chưa từng được thử 308 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 - Trải nghiệm chưa từng được thử 984 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 - Lần đầu của cả hai 378 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 - Lần đầu của cả hai 920 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 1166 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 981 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Người đàn ông phá hủy dục vọng của cô giáo 1340 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11- Nguy hiểm bất ngờ 1297 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1351 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bí mật của thế giới mới Hoa Viên 1363 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1687 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 369 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2294 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 2606 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2306 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2712 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3697 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5118 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5362 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 5345 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lớp học biến chất
Translator Name vnstory
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite