Lớp học biến chất

Other Name
Lớp học biến chất
Translator Name vnstory
Category Manga
Author unknown
Status Done

Lớp học biến chất

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
47734
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Cô giáo Ngũ Thu quyết tâm vào làm việc tại một trường nam. Và đời tàn của các nam sinh trong trường đã tới. Bằng đủ trò đủ cách cô giáo đó đã cố gắng bẻ cong cả trường emo. Đảm bảo bộ này gây đã mắt cho các Hủ Nữ emo

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 034 1039 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 225 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 200 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 431 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 662 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 209 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 183 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 260 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 188 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chap 21.5- Đặc biệt 197 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chap 21.5- Đặc biệt 322 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21- Nếu đây không phải là tình yêu, tình yêu là gì 284 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20- Sự tiến triển nhanh chóng 217 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19- Gặp lại nhau 217 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19- Gặp lại nhau 497 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 623 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1576 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 - Trải nghiệm chưa từng được thử 274 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 - Trải nghiệm chưa từng được thử 940 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 - Lần đầu của cả hai 308 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 - Lần đầu của cả hai 886 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 1052 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 894 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Người đàn ông phá hủy dục vọng của cô giáo 1255 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11- Nguy hiểm bất ngờ 1264 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1254 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bí mật của thế giới mới Hoa Viên 1329 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1613 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 344 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2244 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 2544 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2257 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2666 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3579 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5096 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5300 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 5305 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lớp học biến chất
Translator Name vnstory
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite