Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
30450
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

Ta là một phù thủy, vì tiếp mạng sống cho hoàng thượng mà bị hỏa thiêu, khi ta lần nữa tỉnh lại, xung quanh ta đều là người xa lạ, ngôn ngữ không nghe hiểu được, thế giới này ta cũng chẳng hiểu được, và ta đã....

Chap Title Total Views Date Added Action
57 chap 57 229 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 60 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 94 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 71 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 81 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 89 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 92 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 73 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 87 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 67 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 57 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 69 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 94 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 93 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 78 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 86 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 75 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 104 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 101 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 61 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 77 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 86 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 98 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 77 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 79 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 70 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 72 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 59 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 92 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chap 28 77 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 64 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 87 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 260 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 184 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 230 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23- Lại vướng vào quy tắc ngầm 108 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23- Lại vướng vào quy tắc ngầm 110 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22- Thế tử điện hạ, sao ngài lại ở đây 225 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22- Thế tử điện hạ, sao ngài lại ở đây 253 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 148 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 305 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 - Ma nữ đóng phim 247 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 722 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1125 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chương 17 408 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 770 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1140 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1135 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 976 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 920 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1003 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 927 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 948 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter8 889 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 952 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 901 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1215 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1402 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1827 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chap 2 2347 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3069 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 0 3005 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite