Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
28500
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

Ta là một phù thủy, vì tiếp mạng sống cho hoàng thượng mà bị hỏa thiêu, khi ta lần nữa tỉnh lại, xung quanh ta đều là người xa lạ, ngôn ngữ không nghe hiểu được, thế giới này ta cũng chẳng hiểu được, và ta đã....

Chap Title Total Views Date Added Action
57 chap 57 214 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 32 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 48 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 39 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 38 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 46 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 28 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 42 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 34 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 38 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 44 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 55 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 57 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 77 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 51 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 32 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 25 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 54 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 37 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 31 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 33 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 56 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 62 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 30 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 43 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 33 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 46 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 44 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 60 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chap 28 48 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 28 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 55 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 234 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 151 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 215 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23- Lại vướng vào quy tắc ngầm 108 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23- Lại vướng vào quy tắc ngầm 110 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22- Thế tử điện hạ, sao ngài lại ở đây 150 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22- Thế tử điện hạ, sao ngài lại ở đây 199 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 133 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 265 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 - Ma nữ đóng phim 216 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 709 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1038 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chương 17 337 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 759 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1125 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1123 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 958 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 904 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 983 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 912 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 934 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter8 871 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 936 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 889 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1197 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1384 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1811 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chap 2 2328 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 2976 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 0 2985 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite