Ách Xá - Yashe

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing

Ách Xá - Yashe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
15349
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Một chiếc gương cổ nối liền 2000 năm thời gian, khiến cho vận mệnh của đôi trai gái đan vào nhau
Một chiếc vòng tay , mỗi một viên đá quý có thể hoàn thành một nguyện vọng của ngươi, giúp ngươi tìm về những gì đã mất . . .
Một cây nến, cháy nghìn năm, nghìn năm chỉ chảy một giọt nến, chỉ vì chờ đợi người kia....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 520 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 274 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 247 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 204 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 267 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 160 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 313 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 397 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 234 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 260 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 241 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 283 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 251 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 219 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 196 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 239 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 267 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 266 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 196 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 221 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 182 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 217 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 18.2 189 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 215 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 221 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 575 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 205 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 280 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 225 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 480 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 427 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 189 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 165 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 8.2 254 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 8.1 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 233 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 191 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 185 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 330 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 6.2 226 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 198 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 313 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 219 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 315 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 177 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 4.2 198 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 742 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 212 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 3.2 209 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 3.1 203 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 211 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 2.2 289 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 251 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 260 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 1.2 211 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 1.1 273 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 466 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite