Ách Xá - Yashe

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing

Ách Xá - Yashe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
11992
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Một chiếc gương cổ nối liền 2000 năm thời gian, khiến cho vận mệnh của đôi trai gái đan vào nhau
Một chiếc vòng tay , mỗi một viên đá quý có thể hoàn thành một nguyện vọng của ngươi, giúp ngươi tìm về những gì đã mất . . .
Một cây nến, cháy nghìn năm, nghìn năm chỉ chảy một giọt nến, chỉ vì chờ đợi người kia....

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 474 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 220 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 203 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 170 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 225 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 135 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 283 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 335 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 194 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 180 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 174 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 226 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 197 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 187 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 159 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 226 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 215 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 200 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 148 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 187 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 150 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 206 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 18.2 153 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 164 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 123 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 168 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 529 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 174 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 220 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 192 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 170 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 365 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 160 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 149 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 8.2 189 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 8.1 163 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 155 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 151 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 161 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 276 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 6.2 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 152 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 269 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 200 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 221 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 158 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 4.2 168 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 178 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 186 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 3.2 178 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 3.1 168 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 167 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 2.2 192 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 204 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 232 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 1.2 162 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 1.1 213 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 409 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite