Ách Xá - Yashe

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing

Ách Xá - Yashe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
16331
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Một chiếc gương cổ nối liền 2000 năm thời gian, khiến cho vận mệnh của đôi trai gái đan vào nhau
Một chiếc vòng tay , mỗi một viên đá quý có thể hoàn thành một nguyện vọng của ngươi, giúp ngươi tìm về những gì đã mất . . .
Một cây nến, cháy nghìn năm, nghìn năm chỉ chảy một giọt nến, chỉ vì chờ đợi người kia....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 536 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 293 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 262 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 222 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 279 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 347 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 416 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 250 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 273 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 241 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 301 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 269 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 236 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 214 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 278 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 280 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 308 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 196 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 241 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 201 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 229 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 18.2 205 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 226 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 197 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 241 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 594 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 225 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 295 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 242 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 496 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 439 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 201 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 8.2 270 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 8.1 195 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 248 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 203 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 204 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 345 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 6.2 244 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 209 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 327 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 231 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 315 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 195 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 4.2 216 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 757 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 230 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 3.2 224 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 3.1 203 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 229 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 2.2 301 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 269 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 271 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 1.2 225 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 1.1 291 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 538 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite