Ách Xá - Yashe

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing

Ách Xá - Yashe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
13411
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Một chiếc gương cổ nối liền 2000 năm thời gian, khiến cho vận mệnh của đôi trai gái đan vào nhau
Một chiếc vòng tay , mỗi một viên đá quý có thể hoàn thành một nguyện vọng của ngươi, giúp ngươi tìm về những gì đã mất . . .
Một cây nến, cháy nghìn năm, nghìn năm chỉ chảy một giọt nến, chỉ vì chờ đợi người kia....


Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 494 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 240 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 215 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 187 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 240 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 146 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 301 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 362 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 207 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 209 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 187 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 237 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 221 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 199 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 178 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 239 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 267 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 235 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 166 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 201 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 162 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 217 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 18.2 171 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 183 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 137 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 184 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 545 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 188 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 238 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 207 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 468 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 407 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 175 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 165 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 8.2 204 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 8.1 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 169 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 163 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 172 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 292 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 6.2 209 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 168 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 281 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 219 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 257 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 177 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 4.2 179 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 238 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 200 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 3.2 198 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 3.1 188 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 180 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 2.2 234 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 216 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 244 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 1.2 180 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 1.1 253 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 433 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ách Xá - Yashe
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author huyền sắc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite