Thời Đại X Long

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Thời Đại X Long

favorite 10 / 10
person 10 votes
visibility
429909
local_library
114 Chaps

Genres

Summary

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
113 Chương 113 1749 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 387 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1401 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1409 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1533 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1537 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2174 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 873 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2312 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2158 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2172 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chapter 102 2753 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 3212 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2312 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2863 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 2020 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3060 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2543 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1587 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 (fix chaps) 4693 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3412 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3310 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3820 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3822 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3383 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3335 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 2895 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3036 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2727 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2814 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2525 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2936 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2942 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4275 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2907 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3911 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2885 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3112 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4748 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 5058 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5143 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5020 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5219 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4173 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3515 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3493 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3097 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3842 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3530 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3352 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chương 63.5 2580 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3508 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5036 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3575 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4215 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3571 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4578 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3514 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3602 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4150 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4079 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3686 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3804 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3361 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3210 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3521 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3394 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3367 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4095 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3867 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3189 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4095 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5138 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3443 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3620 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3496 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3639 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3343 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3695 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3858 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3474 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4969 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3857 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4107 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4577 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4294 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4171 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4292 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5025 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4275 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4538 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4690 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4865 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4486 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5060 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5096 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5107 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5090 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5226 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5358 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5860 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5344 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5364 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5337 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5474 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5545 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5426 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5504 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5602 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5748 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6546 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite