Thời Đại X Long

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Thời Đại X Long

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
336392
local_library
99 Chaps

Genres

Summary

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chapter 98 882 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1859 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1815 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 953 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 (fix chaps) 3670 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2420 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2796 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3429 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3411 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3029 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2780 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 2499 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2200 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2336 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2390 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2147 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2405 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2434 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2454 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2348 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2920 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2298 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2263 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4133 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 4821 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5091 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4729 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5167 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3722 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3099 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2991 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2534 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2803 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2998 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2801 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chương 63.5 1978 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2960 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2835 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2972 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3185 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2756 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2845 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2915 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2763 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2649 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2799 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2685 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3036 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2784 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2810 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2690 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2981 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2748 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2742 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3339 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2599 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2580 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2543 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2830 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2616 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2896 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2959 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3027 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3132 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2830 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3002 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3200 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2904 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3208 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3268 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3008 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3703 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3671 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3596 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3707 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3540 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3558 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4011 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4114 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4227 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3937 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4780 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5014 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5025 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5018 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5142 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5168 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5356 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5222 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5230 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5229 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5274 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5299 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5294 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5320 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5346 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5408 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5482 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6020 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite