Thời Đại X Long

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thời Đại X Long

favorite 10 / 10
person 10 votes
visibility
468078
local_library
117 Chaps

Genres

Summary

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116 Chương 116 1974 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 880 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 810 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2516 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 780 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2069 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1980 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2101 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2057 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 4719 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1733 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3019 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2544 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2503 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chapter 102 3591 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 3609 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2677 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3670 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 2273 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4067 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2780 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1805 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 (fix chaps) 5052 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3667 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3570 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4029 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4029 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3577 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3509 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 3105 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3241 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2926 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2998 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2672 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3068 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3160 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4439 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3183 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4159 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 3092 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3378 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5118 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 5142 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5165 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5042 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5241 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4390 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3727 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3678 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3318 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4455 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3698 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3626 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chương 63.5 2747 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3705 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5058 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3796 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4771 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3756 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4804 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3721 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3802 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4367 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4318 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3926 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4893 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4174 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4647 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3440 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3841 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3875 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3580 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4322 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4077 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3388 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4438 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5093 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5166 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3668 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3837 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3708 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3901 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3592 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3938 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4070 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3679 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5031 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4101 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4342 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4834 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4531 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4376 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4505 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5091 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4468 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4733 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4888 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5016 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5034 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5084 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5122 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5133 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5116 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5258 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5416 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5974 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5446 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5371 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5512 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5579 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5540 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5508 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5554 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5660 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5934 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6754 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite