Thời Đại X Long

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thời Đại X Long

favorite 10 / 10
person 10 votes
visibility
483526
local_library
117 Chaps

Genres

Summary

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116 Chương 116 2331 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1181 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2072 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2834 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1034 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2728 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2377 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2461 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2305 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5167 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4087 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3158 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2780 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2616 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chapter 102 3720 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 3703 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2767 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3764 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 2371 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4180 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2947 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2018 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 (fix chaps) 5068 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3817 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3758 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4135 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4152 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3685 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3637 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 3216 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3359 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 3039 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3098 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2765 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3180 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3240 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4556 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3267 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4276 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 3172 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3476 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5130 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 5154 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5177 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5054 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5253 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4483 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3819 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3782 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3413 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4551 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3788 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3722 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chương 63.5 2840 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3812 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5072 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3879 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4887 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3844 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4875 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3828 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3920 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4465 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4428 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4042 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4990 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4244 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4741 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3535 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3934 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3993 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3695 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4421 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4167 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3475 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4532 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5105 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5176 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3760 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3925 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3853 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3987 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3699 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 4033 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4158 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3797 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5043 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4187 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4461 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4914 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4629 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4463 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4603 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5103 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4612 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4841 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4978 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5028 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5044 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5096 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5136 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5143 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5128 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5272 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5428 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5998 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5385 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5524 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5597 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5552 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5520 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5566 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5674 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5946 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6790 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite