Thời Đại X Long

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thời Đại X Long

favorite 10 / 10
person 10 votes
visibility
471126
local_library
117 Chaps

Genres

Summary

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116 Chương 116 2086 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 907 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 852 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2551 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 810 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2100 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2017 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2129 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2081 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 4751 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1765 12/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3048 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2600 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2528 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chapter 102 3608 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 3626 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2691 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3700 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 2292 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4097 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2852 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1906 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 (fix chaps) 5058 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3708 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3637 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4063 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4062 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3590 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3549 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 3142 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3274 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2958 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3033 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2700 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3099 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3186 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4470 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3212 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4193 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 3116 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3406 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5122 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 5146 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5169 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5046 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5245 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4427 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3761 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3711 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3335 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4482 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3724 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3657 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chương 63.5 2781 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3737 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5062 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3819 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4811 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3784 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4829 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3755 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3830 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4402 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4350 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3955 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4918 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4202 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4677 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3483 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3870 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3908 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3617 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4357 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4108 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3424 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4473 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5097 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5170 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3696 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3876 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3753 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3929 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3630 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3973 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4097 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3701 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5035 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4121 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4382 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4860 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4566 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4405 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4538 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5095 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4520 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4765 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4916 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5020 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5038 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5088 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5126 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5135 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5120 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5262 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5420 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5988 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5450 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5462 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5377 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5516 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5583 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5544 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5512 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5558 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5664 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5938 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6770 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite