Thời Đại X Long

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Thời Đại X Long

favorite 10 / 10
person 9 votes
visibility
365342
local_library
104 Chaps

Genres

Summary

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Chap Title Total Views Date Added Action
103 Chương 103 1041 Recently edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chapter 102 1989 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 2546 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1897 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1128 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 1720 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2444 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2240 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1375 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 (fix chaps) 4010 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2731 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3074 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3615 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3603 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3170 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2970 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 2665 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2355 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2477 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2543 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2291 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2558 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2622 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2675 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2540 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3127 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2479 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2410 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4280 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 5006 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5109 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4865 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5185 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3888 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3247 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3180 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2742 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2990 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3170 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3007 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chương 63.5 2169 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3136 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3025 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3147 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3401 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2976 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3054 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3161 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3057 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2882 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3071 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2951 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3321 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3010 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3064 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2877 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3150 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2931 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2934 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3604 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2822 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2825 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2796 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 3191 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2926 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3150 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3209 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3228 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3388 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3041 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3263 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3126 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3463 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3492 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3245 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4069 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3974 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3889 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4008 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3821 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3898 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4264 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4418 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4518 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4174 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5020 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5050 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5061 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5050 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5180 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5206 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5410 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5268 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5284 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5273 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5320 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5345 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5346 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5378 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5418 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5476 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5548 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6154 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thời Đại X Long
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite