Hiệp Sĩ Giấy G

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing

Hiệp Sĩ Giấy G

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
75880
local_library
137 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
105.1 Chương 105.1 418 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 613 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chương 104.2 442 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chương 104.1 525 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104A 225 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 478 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 560 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1752 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.2 Chương 102.2 354 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 367 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 675 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chương 101.2 391 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1017 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 581 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chương 100.1 711 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 890 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 583 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 Chapter 99.1 478 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 718 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chapter 98.2 496 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chương 98.1 570 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 738 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chương 97.2 538 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chương 97.1 243 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 704 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chương 96.2 498 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.1 Chương 96.1 215 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 701 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chương 95.2 491 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 661 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chương 94.2 512 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chương 94.1 222 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 754 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chương 93.2 483 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.1 Chương 93.1 578 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1179 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 488 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.1 Chương 92.1 545 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1145 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chương 91.1 541 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 744 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 487 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.1 Chương 90.1 530 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1423 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 382 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 272 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 314 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 282 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 382 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 258 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 268 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 287 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 342 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 657 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 139 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 122 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 151 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 594 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 668 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 138 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 169 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 122 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 163 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 285 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 270 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 150 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 158 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 166 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 182 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 256 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 622 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 444 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 461 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 780 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2216 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1372 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 910 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1163 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 502 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 386 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 411 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 397 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 388 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 346 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 422 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 424 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 362 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 322 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 324 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 274 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 346 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 534 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 349 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 396 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 427 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.4 Chương 38.4 409 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.3 Chương 38.3 472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 38.2 429 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 38.1 421 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 449 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 380 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 468 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 478 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 433 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 384 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 464 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 427 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 520 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 837 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 383 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 455 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 401 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 332 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 481 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 399 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 357 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 437 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 376 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 505 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 400 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 358 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 375 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 643 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 632 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 593 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 679 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 617 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 736 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 938 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 879 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 914 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 877 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1021 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1017 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 951 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1227 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3307 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite