Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
Translator Name TruyenTranhThapcam
Category Manhua
Author khốc mạn
Status Ongoing

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
194348
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người đàn ông, phát hiện mình có thai...

Chap Title Total Views Date Added Action
102 Chương 102 452 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 238 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 191 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 115 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 140 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 130 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 167 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 165 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 114 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 160 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 179 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 140 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 149 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 169 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 141 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 165 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 144 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 186 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 178 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 192 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 140 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 150 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 176 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 152 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 229 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 295 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 277 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 274 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 388 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 483 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 542 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 274 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 443 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 359 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 274 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 566 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 388 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 309 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 456 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 360 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 327 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 405 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1258 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 565 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 554 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 568 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1451 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1309 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3353 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2984 08/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2776 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2903 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3394 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3151 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3287 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3114 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3219 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3759 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3218 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4064 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3418 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3838 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5154 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5177 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5215 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5056 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5297 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5264 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5281 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5261 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5364 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5392 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5371 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5375 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5333 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5356 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5446 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5487 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5389 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5496 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5492 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5581 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5656 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5886 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6219 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6835 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
Translator Name TruyenTranhThapcam
Category Manhua
Author khốc mạn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite