Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
Translator Name TruyenTranhThapcam
Category Manhua
Author khốc mạn
Status Ongoing

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
192444
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người đàn ông, phát hiện mình có thai...

Chap Title Total Views Date Added Action
102 Chương 102 360 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 194 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 145 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 99 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 120 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 97 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 149 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 128 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 102 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 140 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 166 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 118 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 130 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 138 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 125 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 126 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 127 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 155 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 161 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 157 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 121 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 139 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 165 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 118 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 202 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 266 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 258 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 256 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 372 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 213 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 526 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 242 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 432 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 342 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 239 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 532 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 353 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 283 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 423 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 318 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 296 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 387 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1222 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 547 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 536 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 550 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1414 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1280 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3323 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2968 08/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2758 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2883 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3360 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3115 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3274 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3097 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3207 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3744 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3187 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4045 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3386 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3823 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5152 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5175 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5213 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5052 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5295 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5262 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5279 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5259 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5362 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5390 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5369 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5373 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5329 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5354 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5444 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5475 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5387 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5494 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5490 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5579 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5654 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5884 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6207 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6827 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
Translator Name TruyenTranhThapcam
Category Manhua
Author khốc mạn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite