Freezing

Other Name
Furījingu
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author gim gwang hyeon
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2007

Freezing

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
1305840
local_library
223 Chaps

Genres

Summary

Freezing (フリージング Furījingu?) là một bộ manga được viết bởi Lim Dall-young và minh họa bởi Gim Gwang Hyeon. Hai tác giả người Hàn Quốc này từng sáng tác nhiều manga và manhwa nổi tiếng như Kurokami, Unbalance Unbalance, Zero và Aflame Inferno. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến chống lại thế lực ngoài hành tinh, Nova, của loài người, bao gồm những nữ chiến binh Pandora và các cộng sự nam giới của họ là Limiter.


fanpage: https://www.facebook.com/otakusan.net2

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
221 chương 221 7677 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5563 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5447 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5220 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 5313 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 9127 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 6609 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 5748 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 5496 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 8029 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 11133 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 10906 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 10761 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 208 10704 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 10625 12/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 9572 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 8673 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 8389 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 8453 19/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Mẹ 7938 10/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 7638 04/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Anh em 7740 02/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Nữ hoàng chiến tranh 7679 02/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Hủy diệt 7593 27/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 7596 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Sức mạnh thích hợp 7630 13/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Giá Trị 7005 06/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 6694 02/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5681 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5535 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5587 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 5523 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5519 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5497 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5530 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5687 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5587 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5557 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172.5 Chapter 172.5 543 25/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5531 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5549 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5531 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5565 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5513 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5633 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5577 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5565 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5583 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5599 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5581 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5586 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5531 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5549 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5501 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5623 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5537 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5501 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5495 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5549 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5518 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5545 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5529 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5543 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5541 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5559 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5537 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5529 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5551 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5531 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5539 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1264 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 760 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5539 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5539 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5600 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5539 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5535 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5521 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5513 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5592 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5599 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5581 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5511 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5619 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5529 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5523 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5523 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5525 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5524 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5578 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chapter 65.5 5590 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5547 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5681 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5611 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5561 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5625 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5633 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5621 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5620 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5558 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5626 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5629 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5628 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5569 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5646 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5684 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5660 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5644 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5611 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5744 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5733 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5705 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5990 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5630 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5725 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5735 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5739 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5681 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7687 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5773 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5673 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5769 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5723 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5689 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5697 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5687 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5863 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5735 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5741 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5797 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5752 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5804 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5885 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5786 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5784 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5922 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5789 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5906 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5841 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6031 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5928 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5910 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5911 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5909 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5932 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6001 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6305 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5927 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5893 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5923 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5922 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6158 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5959 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6092 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6188 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6966 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Furījingu
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author gim gwang hyeon
Artist Liah
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2007
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite