Freezing

Other Name
Furījingu
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author gim gwang hyeon
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2007

Freezing

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
1310550
local_library
223 Chaps

Genres

Summary

Freezing (フリージング Furījingu?) là một bộ manga được viết bởi Lim Dall-young và minh họa bởi Gim Gwang Hyeon. Hai tác giả người Hàn Quốc này từng sáng tác nhiều manga và manhwa nổi tiếng như Kurokami, Unbalance Unbalance, Zero và Aflame Inferno. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến chống lại thế lực ngoài hành tinh, Nova, của loài người, bao gồm những nữ chiến binh Pandora và các cộng sự nam giới của họ là Limiter.


fanpage: https://www.facebook.com/otakusan.net2

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
221 chương 221 7743 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5575 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5465 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5234 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 5323 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 9139 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 6621 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 5760 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 5508 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 8041 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 11151 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 10920 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 10777 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 208 10716 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 10641 12/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 9586 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 8683 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 8403 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 8465 19/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Mẹ 7948 10/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 7652 04/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Anh em 7754 02/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Nữ hoàng chiến tranh 7689 02/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Hủy diệt 7603 27/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 7606 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Sức mạnh thích hợp 7640 13/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Giá Trị 7019 06/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 6702 02/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5691 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 5537 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5597 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5531 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 5535 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5540 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5563 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5699 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5595 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 5531 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5567 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172.5 Chapter 172.5 784 25/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5561 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 5565 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5519 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5575 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5535 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5525 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5545 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5565 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5651 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5589 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5575 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5593 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5613 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5599 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5600 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5565 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5651 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5563 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5537 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5535 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5579 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5519 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5519 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5531 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5545 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5535 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5593 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5557 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5532 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5569 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5577 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5571 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5545 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5559 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5683 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5587 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5583 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5547 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5543 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5555 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5565 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5543 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5555 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1488 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 961 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5553 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5555 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5614 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5553 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5547 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5531 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5525 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5606 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5613 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5595 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5521 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5629 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5541 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5537 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5535 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5539 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5538 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5592 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chapter 65.5 5608 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5565 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5713 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5625 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5571 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5637 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5647 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5635 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5630 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5570 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5636 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5643 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5640 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5587 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5660 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5892 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5688 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5660 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5623 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5760 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5747 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5717 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6018 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5660 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5741 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5753 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5757 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5697 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7927 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5783 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5689 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5785 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5737 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5705 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5709 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5701 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5883 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5751 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5751 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5813 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5764 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5820 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5903 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5800 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5800 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5940 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5803 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5926 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5865 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6053 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5948 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5932 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5939 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5931 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5954 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6025 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6323 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5949 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5911 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5945 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5942 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6178 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5979 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6114 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6210 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7010 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Furījingu
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author gim gwang hyeon
Artist Liah
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2007
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite