Freezing

Other Name
Furījingu
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author gim gwang hyeon
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2007

Freezing

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
1301046
local_library
223 Chaps

Genres

Summary

Freezing (フリージング Furījingu?) là một bộ manga được viết bởi Lim Dall-young và minh họa bởi Gim Gwang Hyeon. Hai tác giả người Hàn Quốc này từng sáng tác nhiều manga và manhwa nổi tiếng như Kurokami, Unbalance Unbalance, Zero và Aflame Inferno. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến chống lại thế lực ngoài hành tinh, Nova, của loài người, bao gồm những nữ chiến binh Pandora và các cộng sự nam giới của họ là Limiter.


fanpage: https://www.facebook.com/otakusan.net2

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
221 chương 221 7405 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5525 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5347 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5212 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 5305 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 9123 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 6605 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 5742 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 5490 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 8023 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 11127 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 10900 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 10757 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 208 10696 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 10619 12/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 9566 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 8663 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 8385 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 8439 19/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Mẹ 7896 10/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 7612 04/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Anh em 7734 02/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Nữ hoàng chiến tranh 7655 02/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Hủy diệt 7565 27/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 7588 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Sức mạnh thích hợp 7536 13/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Giá Trị 6913 06/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 6668 02/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5609 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 5535 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 5519 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5493 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5526 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5551 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5679 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5583 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 5517 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5553 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172.5 Chapter 172.5 443 25/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 5549 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 5499 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5501 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5557 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5519 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5509 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5629 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5519 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5569 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5557 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5579 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5595 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5515 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5579 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5580 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5501 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5545 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5501 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5497 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5619 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5535 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5511 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5499 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5497 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5495 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5489 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5501 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5505 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5503 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5507 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5521 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5523 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5509 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5513 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5533 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5512 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5539 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5525 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5543 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5521 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5531 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5531 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5519 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5529 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5527 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5541 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5519 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5525 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1006 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 480 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5525 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5525 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5586 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5523 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5521 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5507 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5501 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5580 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5587 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5569 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5499 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5605 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5511 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5509 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5513 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5513 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5514 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5564 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chapter 65.5 5578 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5535 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5671 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5601 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5551 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5615 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5621 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5609 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5608 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5538 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5612 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5617 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5616 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5557 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5634 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5672 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5640 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5632 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5601 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5734 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5721 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5695 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5980 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5620 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5713 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5719 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5723 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5661 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6881 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5751 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5651 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5753 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5709 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5675 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5683 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5675 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5845 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5721 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5721 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5775 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5732 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5786 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5861 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5762 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5760 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5898 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5763 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5882 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5817 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6009 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5904 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5886 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5879 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5883 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5906 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5975 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6275 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5893 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5861 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5879 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5888 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6112 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5915 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6048 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6120 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6838 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Furījingu
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author gim gwang hyeon
Artist Liah
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2007
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite