Sủng Phi của Diêm Ma

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Sủng Phi của Diêm Ma
Translator Name Unknown
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Sủng Phi của Diêm Ma

favorite 1 / 10
person 1 votes
visibility
134701
local_library
59 Chaps

Genres

Summary

Một cô gái mất trí nhớ rơi vào hàn đàm cấm địa của diêm môn, lần đầu tiên gặp Diêm Ma còn suýt chút nữa bị hắn giết chết...

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chương 59 85 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 81 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 57 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 100 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1227 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 494 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1227 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 511 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 863 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 726 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 697 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1299 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1084 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2028 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2601 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1967 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1926 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2641 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2494 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2093 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1958 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1989 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1909 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1939 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2011 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1964 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2141 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2106 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2311 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2126 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2014 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2269 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2281 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2362 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2191 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2782 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2227 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2371 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2443 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2460 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2659 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2520 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2421 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2626 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2548 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2677 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2917 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2838 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3007 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3194 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3577 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4136 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4225 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 4323 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5014 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5165 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5182 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5159 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sủng Phi của Diêm Ma
Translator Name Unknown
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite