Yukoku No Moriarty

Other Name
憂国のモリアーティ; Moriarty the Patriot
Translator Name SayuriNguyen
Category Manga
Author 憂国のモリアーティ; moriarty the patriot
Status Ongoing

Yukoku No Moriarty

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
119892
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Sherlock Holmes được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính Moriarty cũng như động lực khiên Moriaty trở thành tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử Anh quốc.

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chương 50 635 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 925 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 953 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1128 13/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 (fix chaps) 1792 14/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 910 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 972 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1044 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1046 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1360 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1296 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1099 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 981 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1027 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1032 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1347 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1033 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1052 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1058 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 31 1207 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 30 1263 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1331 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1699 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1555 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1159 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 25 1258 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1966 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1941 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 22 1875 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1733 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 1662 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 19 2449 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 18 2402 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 17 1544 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 16 1753 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 15 2607 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 14 3160 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 13 4137 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 12 3740 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 11 4917 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 10 5011 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 9 5002 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 8 5218 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 7 5189 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 6 5224 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 5 5295 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 4 5348 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 3 5358 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 2 5366 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 503 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 566 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 1 5764 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
憂国のモリアーティ; Moriarty the Patriot
Translator Name SayuriNguyen
Category Manga
Author 憂国のモリアーティ; moriarty the patriot
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite