Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing

Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

favorite 9 / 10
person 40 votes
visibility
260024
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần bỗng nhiên nằm úp mặt và quỳ lạy trước Kayano Takum. Có vẻ như cậu ấy bị giết do sai lầm của vị thần này . Hơn nữa, cậu không thể được tái sinh tại nơi mình sống lần nữa. Tuy nhiên, cậu ấy lại có thể chuyển sinh tới một thế giới khác? Vậy mà vị thần ấy lạ tiếp tục mắc sai lầm và dịch chuyển tôi đến một khu rừng nguy hiểm. Bên cạnh đó, có vài đứa trẻ ở đây. Cậu không thể để mặc chúng ở đây, cậu sẽ chăm sóc chúng.


fanpage: https://www.facebook.com/AGTranslationteam/

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 To the Royal Castle! 5118 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chapter 49 5227 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chapter 48 1559 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 2324 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chapter 46 2604 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chapter 45 1261 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 2232 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chapter 43 5380 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chapter 42 4911 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chapter 41 5638 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chapter 40 4826 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5603 27/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5804 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5041 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5118 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5238 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5359 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5057 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5374 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5010 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5123 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5070 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4624 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5115 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5019 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5022 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4554 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4845 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5056 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5007 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5381 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5096 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5028 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5175 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5174 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5029 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5497 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5283 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5943 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6490 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7806 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6085 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6179 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6008 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6112 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6008 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6139 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6545 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6607 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 10320 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite