Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing

Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

favorite 9 / 10
person 40 votes
visibility
174062
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần bỗng nhiên nằm úp mặt và quỳ lạy trước Kayano Takum. Có vẻ như cậu ấy bị giết do sai lầm của vị thần này . Hơn nữa, cậu không thể được tái sinh tại nơi mình sống lần nữa. Tuy nhiên, cậu ấy lại có thể chuyển sinh tới một thế giới khác? Vậy mà vị thần ấy lạ tiếp tục mắc sai lầm và dịch chuyển tôi đến một khu rừng nguy hiểm. Bên cạnh đó, có vài đứa trẻ ở đây. Cậu không thể để mặc chúng ở đây, cậu sẽ chăm sóc chúng.


fanpage: https://www.facebook.com/AGTranslationteam/

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
41 chapter 41 5258 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chapter 40 2401 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5085 27/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5296 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2876 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3524 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2957 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5083 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3223 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3619 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2818 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3118 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3294 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2793 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4062 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2656 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2727 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2750 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2954 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2840 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2946 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3191 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3029 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2946 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4231 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3521 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2996 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3967 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3599 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5625 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6174 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7210 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5667 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5627 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5602 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5690 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5618 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5669 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6041 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5949 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9430 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite