Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing

Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

favorite 9 / 10
person 40 votes
visibility
254072
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần bỗng nhiên nằm úp mặt và quỳ lạy trước Kayano Takum. Có vẻ như cậu ấy bị giết do sai lầm của vị thần này . Hơn nữa, cậu không thể được tái sinh tại nơi mình sống lần nữa. Tuy nhiên, cậu ấy lại có thể chuyển sinh tới một thế giới khác? Vậy mà vị thần ấy lạ tiếp tục mắc sai lầm và dịch chuyển tôi đến một khu rừng nguy hiểm. Bên cạnh đó, có vài đứa trẻ ở đây. Cậu không thể để mặc chúng ở đây, cậu sẽ chăm sóc chúng.


fanpage: https://www.facebook.com/AGTranslationteam/

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 To the Royal Castle! 4619 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chapter 49 5205 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chapter 48 1426 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 1603 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chapter 46 2287 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chapter 45 1138 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 2073 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chapter 43 5284 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chapter 42 4687 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chapter 41 5616 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chapter 40 4628 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5341 27/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5782 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5021 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5096 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5220 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5339 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5017 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5148 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4881 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5065 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5050 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4481 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5095 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4929 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4806 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4361 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4689 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5016 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4903 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5093 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5074 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4943 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5155 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5146 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 4995 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5215 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5107 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5925 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6470 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7616 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6043 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5969 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5984 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6092 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5988 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6101 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6517 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6581 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 10252 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite