Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing

Isekai Yururi Kikou - Raising Children While Being An Adventure

favorite 9 / 10
person 40 votes
visibility
217518
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần bỗng nhiên nằm úp mặt và quỳ lạy trước Kayano Takum. Có vẻ như cậu ấy bị giết do sai lầm của vị thần này . Hơn nữa, cậu không thể được tái sinh tại nơi mình sống lần nữa. Tuy nhiên, cậu ấy lại có thể chuyển sinh tới một thế giới khác? Vậy mà vị thần ấy lạ tiếp tục mắc sai lầm và dịch chuyển tôi đến một khu rừng nguy hiểm. Bên cạnh đó, có vài đứa trẻ ở đây. Cậu không thể để mặc chúng ở đây, cậu sẽ chăm sóc chúng.


fanpage: https://www.facebook.com/AGTranslationteam/

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 chapter 49 4053 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chapter 48 511 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 418 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chapter 46 871 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chapter 45 421 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 932 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chapter 43 5094 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chapter 42 3489 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chapter 41 5470 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chapter 40 3674 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5223 27/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5424 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3762 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 4342 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4287 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5199 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4038 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4379 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3693 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4097 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4141 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3615 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4852 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4065 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3628 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3594 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3823 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3764 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3926 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4276 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4073 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4021 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5041 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4590 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 4088 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5011 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 4691 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5781 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6330 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7372 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5837 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5799 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5798 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5892 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5816 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5873 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6265 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6275 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9904 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author minazuki shizuru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite