Nhà có siêu dễ thương

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nhà có siêu dễ thương
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author tổ truyện tranh cha con
Status Ongoing

Nhà có siêu dễ thương

favorite 8 / 10
person 3 votes
visibility
166352
local_library
102 Chaps

Genres

Summary

Một ngày nọ, mở cốp xe sau Lăng Nhiên phát hiện một vị khách xinh đẹp không mời mà đến. Theo sự xuất hiện của người con gái đó, một màn đem tính mạng ra mà mạo hiểm cứ thể bắt đầu! U linh, quái thú, người ngoài hành tinh, pháp thuật, dị năng đại loạn đấu! Con đường chúng ta đang đi là con đường của siêu thần!

Chap Title Total Views Date Added Action
128 Chapter 128 869 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 864 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 403 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 373 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 347 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 371 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 318 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 308 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 351 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 398 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 472 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 361 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 307 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 384 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 296 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 387 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 417 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 359 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 305 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 426 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 365 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 274 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 379 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 333 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 372 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 357 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 326 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 474 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 956 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 485 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 383 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 407 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 448 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 444 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 370 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 545 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 394 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 435 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 418 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 443 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 470 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 444 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 448 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 454 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 454 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 435 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 507 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 553 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1179 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1795 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 311 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1289 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1762 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1381 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1355 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 411 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1232 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1479 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1173 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1634 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1414 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 297 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1115 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1094 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1448 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1762 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1041 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1440 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1489 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1136 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1683 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1817 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2076 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2185 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1715 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2331 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2799 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2545 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3307 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3238 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2897 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3998 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3661 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 3120 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3005 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3155 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3305 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3472 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3670 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4710 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 4215 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4432 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4830 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5025 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5029 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5059 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5066 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5087 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5111 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5157 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5231 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5495 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nhà có siêu dễ thương
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author tổ truyện tranh cha con
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite