Nhà có siêu dễ thương

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nhà có siêu dễ thương
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author tổ truyện tranh cha con
Status Ongoing

Nhà có siêu dễ thương

favorite 8 / 10
person 3 votes
visibility
164147
local_library
102 Chaps

Genres

Summary

Một ngày nọ, mở cốp xe sau Lăng Nhiên phát hiện một vị khách xinh đẹp không mời mà đến. Theo sự xuất hiện của người con gái đó, một màn đem tính mạng ra mà mạo hiểm cứ thể bắt đầu! U linh, quái thú, người ngoài hành tinh, pháp thuật, dị năng đại loạn đấu! Con đường chúng ta đang đi là con đường của siêu thần!

Chap Title Total Views Date Added Action
128 Chapter 128 823 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 812 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 366 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 338 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 336 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 333 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 289 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 297 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 313 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 367 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 456 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 344 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 288 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 351 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 280 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 373 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 349 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 328 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 288 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 415 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 330 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 238 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 360 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 318 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 360 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 339 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 313 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 458 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 941 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 454 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 367 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 392 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 436 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 412 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 343 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 499 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 351 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 420 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 383 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 423 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 423 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 416 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 434 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 422 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 419 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 390 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 460 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 519 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1142 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1735 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 299 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1241 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1750 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1381 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1320 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 395 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1205 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1443 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1161 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1620 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1401 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 272 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1098 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1094 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1420 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1762 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1041 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1440 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1489 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1136 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1664 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1804 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2062 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2174 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1681 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2313 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2785 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2532 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3291 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3225 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2879 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3987 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3546 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 3104 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2989 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3143 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3287 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3456 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3654 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4690 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 4201 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4414 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4817 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5023 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5027 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5057 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5064 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5085 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5107 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5155 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5229 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5491 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nhà có siêu dễ thương
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author tổ truyện tranh cha con
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite