Nhà có siêu dễ thương

Other Name
Nhà có siêu dễ thương
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author tổ truyện tranh cha con
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Nhà có siêu dễ thương

favorite 8 / 10
person 3 votes
visibility
179238
local_library
102 Chaps

Genres

Summary

Một ngày nọ, mở cốp xe sau Lăng Nhiên phát hiện một vị khách xinh đẹp không mời mà đến. Theo sự xuất hiện của người con gái đó, một màn đem tính mạng ra mà mạo hiểm cứ thể bắt đầu! U linh, quái thú, người ngoài hành tinh, pháp thuật, dị năng đại loạn đấu! Con đường chúng ta đang đi là con đường của siêu thần!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
128 Chapter 128 1032 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 864 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 403 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 479 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 376 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 404 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 484 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 337 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1487 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 410 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 504 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2589 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 341 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 447 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 387 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 443 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 480 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 405 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 354 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 477 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3170 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 904 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 470 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 404 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 421 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 449 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 380 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 518 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 968 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 541 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 428 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 420 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 482 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 461 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 440 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 605 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 394 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2247 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 437 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 474 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 563 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 489 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 497 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 515 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 538 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 498 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 684 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 794 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1237 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1821 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 311 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1361 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1788 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1381 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1355 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 505 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1263 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1537 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1214 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1654 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1443 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 326 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1145 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1094 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1474 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1762 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1041 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1440 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1489 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1136 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1743 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1849 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2120 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2232 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1735 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2347 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2827 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2605 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3307 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3238 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2897 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3998 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3860 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 3134 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3062 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3186 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3350 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3538 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3699 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4752 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 4263 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4480 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4873 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5031 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5035 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5063 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5106 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5091 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5113 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5161 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5235 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5637 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nhà có siêu dễ thương
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author tổ truyện tranh cha con
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite