Thảm họa tại Thành Đô 1995

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thảm họa tại Thành Đô 1995
Translator Name Vechai
Category Manhua
Author trùng công nhân
Status Ongoing

Thảm họa tại Thành Đô 1995

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
4640
local_library
20 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ một sự kiện có thật tại Thành Đô 1995 cùng với nội dụng hấp dẫn câu chuyện sẽ mang đến những ám ảnh mà bạn không thể ngờ tới được

Chap Title Total Views Date Added Action
20 Chương 20 104 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 100 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 83 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 93 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 75 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 107 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 90 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 77 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 88 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 98 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 110 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 76 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 104 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 71 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 78 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 97 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 97 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 82 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 103 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 2907 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thảm họa tại Thành Đô 1995
Translator Name Vechai
Category Manhua
Author trùng công nhân
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite