Thảm họa tại Thành Đô 1995

Other Name
Thảm họa tại Thành Đô 1995
Translator Name Vechai
Category Manhua
Author trùng công nhân
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thảm họa tại Thành Đô 1995

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
6291
local_library
20 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ một sự kiện có thật tại Thành Đô 1995 cùng với nội dụng hấp dẫn câu chuyện sẽ mang đến những ám ảnh mà bạn không thể ngờ tới được

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 Chương 20 158 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 188 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 164 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 167 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 177 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 172 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 144 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 169 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 151 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 144 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 179 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 168 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 217 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 135 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 152 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 168 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 188 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 140 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 179 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3131 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thảm họa tại Thành Đô 1995
Translator Name Vechai
Category Manhua
Author trùng công nhân
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite