Souzou no Ringo

Other Name
Souzou no Ringo
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nagisawa nao
Status Ongoing

Souzou no Ringo

favorite 10 / 10
person 15 votes
visibility
118338
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Một cái cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại một thành phố lớn. Nó to hơn cả ngọn núi. Tuy nhiên nó gây ra một hậu quả nghiêm trọng.

Thế nhưng nhiều người lại coi đó là "Phúc Âm". Những quả táo đỏ mọng của cây này được đem bán. Những người ăn nó đều khỏi hết các bệnh nan y. Loại táo này ngày càng phổ biến trên cả nước với giá rất cao.

Tuy nhiên, sự thật về loại táo này lại là...

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 3739 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 3310 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4437 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4926 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4276 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4233 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4951 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5048 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5102 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5137 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 5103 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5135 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5145 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5140 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5111 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5156 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5149 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5185 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5255 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5170 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5259 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5300 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5466 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5605 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Souzou no Ringo
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nagisawa nao
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite