Souzou no Ringo

Other Name
Souzou no Ringo
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nagisawa nao
Status Ongoing

Souzou no Ringo

favorite 10 / 10
person 15 votes
visibility
120594
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Một cái cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại một thành phố lớn. Nó to hơn cả ngọn núi. Tuy nhiên nó gây ra một hậu quả nghiêm trọng.

Thế nhưng nhiều người lại coi đó là "Phúc Âm". Những quả táo đỏ mọng của cây này được đem bán. Những người ăn nó đều khỏi hết các bệnh nan y. Loại táo này ngày càng phổ biến trên cả nước với giá rất cao.

Tuy nhiên, sự thật về loại táo này lại là...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 4909 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 3366 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4476 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5386 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4310 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4290 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4969 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5054 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5106 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5143 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 5137 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5141 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5183 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5144 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5161 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5164 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5179 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5223 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5261 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5180 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5263 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5346 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5536 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5667 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Souzou no Ringo
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nagisawa nao
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite