Souzou no Ringo

Other Name
Souzou no Ringo
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nagisawa nao
Status Ongoing

Souzou no Ringo

favorite 10 / 10
person 15 votes
visibility
120844
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Một cái cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại một thành phố lớn. Nó to hơn cả ngọn núi. Tuy nhiên nó gây ra một hậu quả nghiêm trọng.

Thế nhưng nhiều người lại coi đó là "Phúc Âm". Những quả táo đỏ mọng của cây này được đem bán. Những người ăn nó đều khỏi hết các bệnh nan y. Loại táo này ngày càng phổ biến trên cả nước với giá rất cao.

Tuy nhiên, sự thật về loại táo này lại là...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 4956 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 3415 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4498 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5390 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4356 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4301 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4988 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5056 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5110 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5149 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 5137 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5143 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5187 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5146 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5165 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5166 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5181 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5227 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5263 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5184 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5267 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5350 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5538 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5671 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Souzou no Ringo
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nagisawa nao
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite