Grashros

Other Name
グラシュロス
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist fujimura akeji
Status Ongoing

Grashros

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
61736
local_library
20 Chaps

Genres

Summary

Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 1702 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 983 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 836 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 960 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 2744 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2514 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2056 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1987 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2556 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2497 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2721 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2734 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 2790 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3382 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5099 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5096 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5394 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5159 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5191 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5335 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
グラシュロス
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist fujimura akeji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite