Grashros

Other Name
グラシュロス
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist fujimura akeji
Status Ongoing

Grashros

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
66151
local_library
20 Chaps

Genres

Summary

Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 1939 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 1113 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 1092 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 1084 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3180 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2752 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2196 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2140 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2715 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2817 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3330 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3276 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3153 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3546 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5133 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5168 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5466 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5209 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5277 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5565 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
グラシュロス
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist fujimura akeji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite