Grashros

Other Name
グラシュロス
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist fujimura akeji
Status Ongoing

Grashros

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
68434
local_library
20 Chaps

Genres

Summary

Akuu, một cậu bé sinh ra vào đêm trăng máu nên cậu bị mang lời nguyền sẽ giáng tai họa diệt chủng xuống bộ tộc của cậu và bị cả làng hắt hủi. Nhưng cậu không để số phận quyết định cuộc đời cậu. Cậu lao vào tập luyện với hy vọng không để số phận quyết định cuộc đời cậu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 2105 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 1285 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 1208 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 1217 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3337 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2879 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2399 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2279 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2825 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2948 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3499 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3403 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3305 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3681 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5153 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5190 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5484 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5227 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5413 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5597 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
グラシュロス
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist fujimura akeji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite