Mashira

Other Name
マシラ
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author uchimizu tooru
Status Ongoing

Mashira

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
51116
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Iori là một thiếu niên mang màu tóc trắng kì lạ. Thuở ấu thơ của cậu đã xảy ra một thảm kịch khủng khiếp, ép buộc cậu phải rời bỏ quê nhà suốt 12 năm ròng rã. Giờ đây, Iori đã quay về để đối mặt với quá khứ. Nhưng rồi, thảm kịch lại một lần nữa xảy ra...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
23 Chương 23 357 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1000 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 454 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1258 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1576 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1671 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1490 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1087 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 930 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 1205 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1160 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 1148 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1221 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 1443 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2435 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2278 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1954 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3300 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4616 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5066 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5146 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5101 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5220 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
マシラ
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author uchimizu tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite