Ichiba Kurogane wa Kasegitai

Other Name
市場クロガネは稼ぎたい ; ICHIBA KUROGANE HA KASEGITAI ; ICHIBA KUROGANE WANTS TO EARN INCOME ; KUROGANE ICHIBA (INDONESIA)
Translator Name Rabu Manga
Category Manga
Author gotou masaki
Status Ongoing

Ichiba Kurogane wa Kasegitai

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
95175
local_library
21 Chaps

Genres

Summary

Ichiba Kurogane là con trai của một gia đình kinh doanh giàu có, nhưng cậu muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Ichiba Kurogane đã đến Học viện Gakuenzono, nơi các học viên được cho điểm dựa trên số tiền họ kiếm được! Trong trường, các mua bán được tính bằng school-yen (gakuen), những điều ngoại lai khác đều bị cấm

Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chap 19 1636 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1436 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2658 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4265 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5120 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 1466 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5331 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5355 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5254 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5095 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5083 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5103 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5223 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5136 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5196 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 4934 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5344 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5274 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5356 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5297 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5613 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
市場クロガネは稼ぎたい ; ICHIBA KUROGANE HA KASEGITAI ; ICHIBA KUROGANE WANTS TO EARN INCOME ; KUROGANE ICHIBA (INDONESIA)
Translator Name Rabu Manga
Category Manga
Author gotou masaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite