Ichiba Kurogane wa Kasegitai

Other Name
市場クロガネは稼ぎたい ; ICHIBA KUROGANE HA KASEGITAI ; ICHIBA KUROGANE WANTS TO EARN INCOME ; KUROGANE ICHIBA (INDONESIA)
Translator Name Rabu Manga
Category Manga
Author gotou masaki
Status Ongoing

Ichiba Kurogane wa Kasegitai

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
97422
local_library
21 Chaps

Genres

Summary

Ichiba Kurogane là con trai của một gia đình kinh doanh giàu có, nhưng cậu muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Ichiba Kurogane đã đến Học viện Gakuenzono, nơi các học viên được cho điểm dựa trên số tiền họ kiếm được! Trong trường, các mua bán được tính bằng school-yen (gakuen), những điều ngoại lai khác đều bị cấm

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chap 19 2443 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1717 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2810 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4469 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5138 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 1593 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5375 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5403 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5280 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5115 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5099 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5117 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5239 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5152 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5214 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5028 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5382 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5296 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5378 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5345 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5829 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
市場クロガネは稼ぎたい ; ICHIBA KUROGANE HA KASEGITAI ; ICHIBA KUROGANE WANTS TO EARN INCOME ; KUROGANE ICHIBA (INDONESIA)
Translator Name Rabu Manga
Category Manga
Author gotou masaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite