Ateya No Tsubaki

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Ateya No Tsubaki

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
97016
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một họa sĩ chuyên vẽ Tranh ấy ấy - gặp gỡ một cô nàng bí ẩn - cùng với nhưng điều quái lạ và Kinh dị xảy ra, còn chờ gì nữa cùng nhau với cô nàng và anhc hàng họa sĩ đó giải đáp các vụ giết người ghê ghê rợn rợn ấy nào!

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 2462 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3070 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1972 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2001 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3402 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15. Quái vật trong tu viện *** 4093 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 chap 14.2 1064 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 932 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3620 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2587 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3190 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3464 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 9.2 1755 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 2308 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4456 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 007.5 3841 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3578 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 852 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5150 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5247 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 5094 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5111 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 5110 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5344 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5474 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5736 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6103 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite