Ateya No Tsubaki

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Ateya No Tsubaki

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
101666
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một họa sĩ chuyên vẽ Tranh ấy ấy - gặp gỡ một cô nàng bí ẩn - cùng với nhưng điều quái lạ và Kinh dị xảy ra, còn chờ gì nữa cùng nhau với cô nàng và anhc hàng họa sĩ đó giải đáp các vụ giết người ghê ghê rợn rợn ấy nào!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 3020 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3258 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2151 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2278 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3615 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15. Quái vật trong tu viện *** 4880 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 chap 14.2 1174 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1092 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3779 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2742 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3385 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3632 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 9.2 1918 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 2536 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4663 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 007.5 4051 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3828 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 919 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5194 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5289 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 5120 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5137 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 5134 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5370 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5506 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5774 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6221 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite