Ateya No Tsubaki

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Ateya No Tsubaki

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
96227
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một họa sĩ chuyên vẽ Tranh ấy ấy - gặp gỡ một cô nàng bí ẩn - cùng với nhưng điều quái lạ và Kinh dị xảy ra, còn chờ gì nữa cùng nhau với cô nàng và anhc hàng họa sĩ đó giải đáp các vụ giết người ghê ghê rợn rợn ấy nào!

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 2393 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3041 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1953 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1983 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3370 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15. Quái vật trong tu viện *** 4061 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 chap 14.2 1044 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 918 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3586 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2537 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3134 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3411 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 9.2 1723 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 2278 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4419 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 007.5 3811 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3462 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 818 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5132 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5241 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 5086 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5103 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 5104 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5338 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5468 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5728 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6085 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite