Ateya No Tsubaki

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Ateya No Tsubaki

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
102748
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một họa sĩ chuyên vẽ Tranh ấy ấy - gặp gỡ một cô nàng bí ẩn - cùng với nhưng điều quái lạ và Kinh dị xảy ra, còn chờ gì nữa cùng nhau với cô nàng và anhc hàng họa sĩ đó giải đáp các vụ giết người ghê ghê rợn rợn ấy nào!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 3219 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3321 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2220 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2342 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3670 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15. Quái vật trong tu viện *** 4928 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 chap 14.2 1203 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1132 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3827 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2791 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3416 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3659 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 9.2 1947 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 2588 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4730 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 007.5 4096 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3912 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 930 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5200 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5295 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 5126 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5143 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 5140 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5378 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5512 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5784 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6239 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite