Ateya No Tsubaki

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Ateya No Tsubaki

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
103743
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một họa sĩ chuyên vẽ Tranh ấy ấy - gặp gỡ một cô nàng bí ẩn - cùng với nhưng điều quái lạ và Kinh dị xảy ra, còn chờ gì nữa cùng nhau với cô nàng và anhc hàng họa sĩ đó giải đáp các vụ giết người ghê ghê rợn rợn ấy nào!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 3336 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3412 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2245 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2354 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3696 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15. Quái vật trong tu viện *** 4971 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 chap 14.2 1220 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1181 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3838 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2819 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3448 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3697 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 9.2 2014 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 2620 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4782 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 007.5 4118 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3947 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 954 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5204 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5303 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 5130 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5147 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 5150 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5392 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5526 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5978 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6261 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite