Ateya No Tsubaki

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Ateya No Tsubaki

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
101394
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một họa sĩ chuyên vẽ Tranh ấy ấy - gặp gỡ một cô nàng bí ẩn - cùng với nhưng điều quái lạ và Kinh dị xảy ra, còn chờ gì nữa cùng nhau với cô nàng và anhc hàng họa sĩ đó giải đáp các vụ giết người ghê ghê rợn rợn ấy nào!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
20 chap 20 2985 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3258 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2151 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2278 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3588 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15. Quái vật trong tu viện *** 4880 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 chap 14.2 1174 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1092 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3762 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2728 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3340 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3632 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 9.2 1918 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 2519 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4663 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 007.5 4051 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3795 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 919 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5192 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5287 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 5.2 5118 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 5.1 5135 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 4.1 5132 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5366 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5500 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5766 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6165 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ateya No Tsubaki
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite