Chư Thiên Ký

Other Name
Chư Thiên Ký
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Chư Thiên Ký

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
387713
local_library
310 Chaps

Genres

Summary

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
319 chapter 319 294 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 302 03/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 159 03/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 248 03/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 396 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 20 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 50 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chapter 312 126 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chapter 311 58 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chapter 310 113 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chapter 309 215 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chapter 308 97 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chapter 307 47 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chapter 306 61 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chapter 305 67 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chapter 304 46 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chapter 303 70 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chapter 302 50 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chapter 301 46 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chapter 300 51 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chapter 299 99 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chapter 298 46 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chapter 297 58 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chapter 296 65 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chapter 295 59 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chapter 294 55 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chapter 293 70 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chapter 292 71 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chapter 291 218 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chapter 290 84 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chapter 289 55 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 183 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 365 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 56 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 203 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 85 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 62 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 133 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 109 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 116 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 266 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chapter 278 140 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chapter 277 159 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chapter 276 155 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chapter 275 155 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chapter 274 311 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chapter 273 155 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chapter 272 155 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chapter 271 125 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chapter 270 138 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chapter 269 99 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chapter 268 90 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chapter 267 87 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chapter 266 69 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chapter 265 63 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chapter 264 70 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chapter 263 395 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chapter 262 99 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chapter 261 98 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chapter 260 107 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 72 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 118 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 417 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 chapter 256 196 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 270 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 chapter 254 255 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 chapter 253 256 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 263 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 285 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 315 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 299 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 340 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 313 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 chapter 246 269 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 404 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 221 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 373 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 202 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 371 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 220 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 chapter 239 226 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 chapter 238 163 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 203 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 270 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 294 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 365 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 213 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 210 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 290 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 272 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 chap 229 408 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 234 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 281 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 263 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 chap 225 279 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 247 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 249 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 183 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chap 221 224 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 chap 220 250 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 chap 219 224 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 chap 218 217 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 233 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 225 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 211 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 248 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 178 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 234 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 209 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 chap 210 219 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 chap 209 202 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chap 208 182 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 chap 207 207 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 chap 206 166 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 chap 205 205 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 205 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 171 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 202 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 179 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 187 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 147 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 245 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 178 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 186 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 190 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 321 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 228 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 236 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 237 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 221 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 467 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 236 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 290 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 251 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 126 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 313 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 319 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 335 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 289 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 346 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 322 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 274 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 285 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 396 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 457 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 415 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 420 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 436 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chap 171 410 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 389 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 388 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 357 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 338 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 444 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 498 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 465 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 507 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 459 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 570 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 508 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 437 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 465 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 402 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 412 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 574 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 341 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 423 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1019 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 690 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1013 10/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 675 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 730 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 820 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 560 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 591 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 560 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 637 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 588 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 624 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 662 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 612 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1673 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 530 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 507 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 583 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 624 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 824 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 737 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 745 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 651 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 718 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 726 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 679 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 595 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 644 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 763 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 639 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 899 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 783 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1112 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 chap 111 696 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 752 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chap 109 962 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 915 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 914 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1038 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 chap 105 1018 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 961 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1069 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 912 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1167 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1042 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2073 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1146 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 1170 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1164 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1069 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 991 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1099 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1099 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1282 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1420 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1187 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1219 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1361 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1334 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1274 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1313 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 1302 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1254 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1700 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1484 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1310 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1582 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1783 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1514 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1729 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 2092 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1422 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1425 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1400 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 1283 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1531 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1627 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1814 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1837 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3004 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1639 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1536 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1495 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1815 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2998 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1848 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1718 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1959 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1741 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1990 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3126 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2612 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2458 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3427 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 2095 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4192 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 4063 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1879 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2200 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2078 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2420 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 3047 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2906 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5018 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 038.5 2313 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3238 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4675 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3903 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4564 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 4770 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4968 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4467 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5330 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 4278 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5113 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5014 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5015 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5478 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5152 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5185 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5332 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5257 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5183 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5128 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5179 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5216 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5592 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5443 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5552 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5482 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5336 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5548 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5521 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5725 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5606 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5497 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5639 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5831 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5720 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5704 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5907 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6229 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6526 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Chư Thiên Ký
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite