Chư Thiên Ký

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Chư Thiên Ký
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Chư Thiên Ký

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
328482
local_library
248 Chaps

Genres

Summary

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Chap Title Total Views Date Added Action
257 Chương 257 371 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 chapter 256 132 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 251 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 chapter 254 238 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 chapter 253 221 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 202 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 208 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 244 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 240 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 302 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 288 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 chapter 246 236 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 352 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 181 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 336 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 170 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 342 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 174 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 chapter 239 166 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 chapter 238 124 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 163 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 184 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 265 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 352 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 173 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 182 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 258 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 252 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 chap 229 339 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 170 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 192 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 158 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 chap 225 180 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 174 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 155 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 115 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chap 221 152 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 chap 220 165 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 chap 219 165 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 chap 218 134 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 144 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 141 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 135 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 149 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 109 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 155 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 112 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 chap 210 120 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 chap 209 122 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chap 208 107 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 chap 207 117 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 chap 206 125 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 chap 205 134 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 123 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 94 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 140 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 109 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 125 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 101 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 119 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 129 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 120 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 148 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 321 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 216 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 223 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 203 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 186 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 186 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 236 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 290 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 251 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 126 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 313 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 289 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 320 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 276 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 326 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 322 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 241 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 268 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 366 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 426 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 397 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 360 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 436 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chap 171 410 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 355 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 359 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 357 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 312 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 419 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 469 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 446 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 477 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 446 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 570 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 425 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 419 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 445 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 387 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 392 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 542 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 341 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 408 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 864 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 630 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 978 10/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 624 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 691 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 779 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 546 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 565 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 530 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 608 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 554 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 587 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 614 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 583 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 749 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 483 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 496 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 550 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 547 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 757 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 717 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 716 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 594 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 669 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 709 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 594 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 544 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 594 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 744 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 624 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 864 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 756 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1081 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 chap 111 670 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 728 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chap 109 924 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 856 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 852 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 999 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 chap 105 976 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 930 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 985 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 818 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1119 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 967 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 982 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1112 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 1116 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1127 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1018 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 947 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1021 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1056 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1215 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1314 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1157 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1193 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1326 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1296 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1197 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1271 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 1242 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1202 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1669 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1419 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1264 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1360 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1402 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1368 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1683 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 2026 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1375 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1383 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1327 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 1234 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1480 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1561 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1652 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1784 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2961 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1583 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1497 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1438 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1748 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1504 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1792 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1663 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1908 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1673 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1796 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1924 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1837 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2237 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1929 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 1846 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2037 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 2011 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1823 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2173 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1885 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2369 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2982 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2455 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3075 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 038.5 1601 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3096 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2658 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2909 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2865 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3066 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2973 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3407 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3772 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3713 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3735 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4046 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3687 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4170 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4222 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4305 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 4580 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4939 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5011 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4949 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5019 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5020 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5038 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5055 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5152 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5114 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5170 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5200 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5217 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5263 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5220 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5267 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5421 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5539 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5504 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5494 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5553 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5661 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6040 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chư Thiên Ký
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite