Chư Thiên Ký

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Chư Thiên Ký
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Chư Thiên Ký

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
322973
local_library
248 Chaps

Genres

Summary

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Chap Title Total Views Date Added Action
257 Chương 257 312 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 chapter 256 118 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 220 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 chapter 254 226 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 chapter 253 189 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 189 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 177 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 228 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 229 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 283 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 269 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 chapter 246 224 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 318 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 164 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 336 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 155 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 312 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 160 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 chapter 239 149 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 chapter 238 110 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 144 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 146 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 252 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 340 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 157 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 167 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 242 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 221 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 chap 229 327 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 151 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 192 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 140 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 chap 225 168 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 155 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 136 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 115 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chap 221 152 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 chap 220 165 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 chap 219 148 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 chap 218 114 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 144 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 105 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 122 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 138 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 98 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 139 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 99 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 chap 210 120 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 chap 209 122 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chap 208 107 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 chap 207 98 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 chap 206 112 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 chap 205 104 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 108 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 81 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 122 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 80 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 91 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 67 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 99 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 129 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 120 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 135 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 290 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 186 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 208 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 189 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 140 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 156 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 206 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 257 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 238 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 111 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 285 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 206 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 288 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 213 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 278 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 272 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 241 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 268 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 354 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 410 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 369 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 342 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 392 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chap 171 373 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 336 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 342 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 345 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 300 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 395 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 453 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 415 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 464 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 416 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 504 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 374 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 406 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 395 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 373 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 373 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 529 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 321 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 394 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 699 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 599 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 928 10/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 610 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 674 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 759 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 528 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 517 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 516 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 589 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 521 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 575 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 602 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 551 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 749 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 472 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 453 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 550 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 519 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 731 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 698 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 700 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 574 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 655 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 627 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 594 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 513 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 570 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 732 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 597 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 809 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 756 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1061 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 chap 111 652 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 697 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chap 109 909 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 836 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 838 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 971 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 chap 105 963 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 903 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 949 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 764 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1102 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 925 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 966 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1095 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 1096 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1074 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1003 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 929 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 986 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1043 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1202 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1295 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1131 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1180 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1294 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1261 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1164 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1218 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 1242 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1184 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1650 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1408 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1232 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1308 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1383 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1356 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1669 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1616 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1375 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1383 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1327 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 1234 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1466 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1561 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1652 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1784 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2961 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1583 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1459 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1438 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1718 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1486 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1757 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1644 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1891 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1673 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1758 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1910 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1837 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2186 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1897 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 1829 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2018 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 1977 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1791 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2129 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1788 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2343 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2941 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2402 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3055 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 038.5 1573 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3083 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2622 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2893 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2854 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3051 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2959 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3394 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3757 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3698 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3720 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4046 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3687 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4058 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4209 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4305 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 4580 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4927 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5009 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4931 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5017 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5018 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5034 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5053 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5150 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5112 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5168 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5198 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5215 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5261 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5218 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5265 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5419 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5537 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5492 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5492 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5551 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5659 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6036 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chư Thiên Ký
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite