Lumine

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author emma krogell
Status Ongoing

Lumine

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
36127
local_library
59 Chaps

Genres

Summary

Lumine, một người sói vô dụng đã gặp một cậu bé phù thủy tên là Kody và được thuê làm vệ sĩ riêng của cậu ta. Để kết bạn với Kody, Lumine đã cố gắng rất nhiều với mong muốn Kody sẽ chấp nhận mình khi mà Kody đang cố tránh xa cậu. Một sự kiện bất ngờ đã gắn kết hai người lại với nhau để có thể sống sót.

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 459 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 84 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 88 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 54 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 54 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 332 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 81 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 40 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 49 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 55 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 60 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 72 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 54 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 45 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 45 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 69 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 63 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 90 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 101 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 96 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 144 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 96 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 223 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 88 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 114 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 95 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 88 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 90 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 101 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 165 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 162 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 98 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 66 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 301 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 717 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 180 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 151 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 137 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 232 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 197 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 164 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 111 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 210 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 216 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 297 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 254 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 241 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 292 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 197 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 450 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 977 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1057 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1267 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 1376 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 2608 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5012 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5038 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5197 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5727 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author emma krogell
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite