Lumine

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author emma krogell
Status Ongoing

Lumine

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
111879
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Lumine, một người sói vô dụng đã gặp một cậu bé phù thủy tên là Kody và được thuê làm vệ sĩ riêng của cậu ta. Để kết bạn với Kody, Lumine đã cố gắng rất nhiều với mong muốn Kody sẽ chấp nhận mình khi mà Kody đang cố tránh xa cậu. Một sự kiện bất ngờ đã gắn kết hai người lại với nhau để có thể sống sót.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
167 Chương 167 57 23/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 25 16/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 81 25/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 12 25/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 71 10/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 85 04/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 157 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 129 02/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 393 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 61 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 212 19/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 60 19/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 87 19/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 341 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 191 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 154 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 175 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 202 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 138 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 141 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 206 21/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 320 19/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 281 24/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 239 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 116 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 85 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 111 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 118 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 178 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 188 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 197 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 273 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 325 16/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 204 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chương 133 195 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 160 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 330 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 259 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 203 25/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 141 25/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 268 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 281 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 277 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 396 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 115 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 226 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 119 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 139 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 273 17/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 282 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chương 117 253 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 234 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 411 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 288 27/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 949 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 280 19/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 358 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 454 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 337 06/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 455 03/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 881 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 291 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 247 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 415 14/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 411 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 276 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 342 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 448 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 541 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 365 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 527 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 461 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 346 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 325 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 339 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 423 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 427 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 453 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 278 16/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 343 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 400 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 533 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 371 08/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 495 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 427 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 437 02/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 363 01/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 417 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 558 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 558 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 648 23/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 582 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 565 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 543 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 735 17/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 492 17/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 652 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 605 13/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 621 13/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1176 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1310 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 738 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 774 09/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1521 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1271 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 551 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2855 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2886 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1476 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 505 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 482 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 435 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 457 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 710 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 405 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 385 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 407 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 458 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 701 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 439 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 451 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 412 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 428 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 420 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 448 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3190 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 524 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 523 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 772 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 592 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 659 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 591 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 596 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 557 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 575 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 540 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 579 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 612 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 641 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 564 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 545 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 795 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1193 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1179 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 540 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 484 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 581 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 567 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 809 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 524 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 612 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 649 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 757 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 685 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 713 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 752 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 657 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 900 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 1445 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1453 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1760 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 2077 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3895 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5218 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5356 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6163 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6517 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author emma krogell
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite