Lumine

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author emma krogell
Status Ongoing

Lumine

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
34378
local_library
59 Chaps

Genres

Summary

Lumine, một người sói vô dụng đã gặp một cậu bé phù thủy tên là Kody và được thuê làm vệ sĩ riêng của cậu ta. Để kết bạn với Kody, Lumine đã cố gắng rất nhiều với mong muốn Kody sẽ chấp nhận mình khi mà Kody đang cố tránh xa cậu. Một sự kiện bất ngờ đã gắn kết hai người lại với nhau để có thể sống sót.

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 366 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 45 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 53 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 37 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 41 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 314 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 54 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 24 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 33 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 36 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 48 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 47 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 22 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 30 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 34 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 43 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 48 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 55 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 52 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 84 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 127 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 79 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 192 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 77 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 101 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 81 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 72 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 78 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 89 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 134 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 146 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 86 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 48 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 284 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 155 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 153 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 140 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 124 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 220 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 181 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 148 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 96 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 182 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 171 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 273 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 240 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 211 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 276 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 183 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 439 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 959 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1023 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1244 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 1359 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 2588 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4999 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5036 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5193 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5725 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author emma krogell
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite