Lumine

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author emma krogell
Status Ongoing

Lumine

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
95772
local_library
138 Chaps

Genres

Summary

Lumine, một người sói vô dụng đã gặp một cậu bé phù thủy tên là Kody và được thuê làm vệ sĩ riêng của cậu ta. Để kết bạn với Kody, Lumine đã cố gắng rất nhiều với mong muốn Kody sẽ chấp nhận mình khi mà Kody đang cố tránh xa cậu. Một sự kiện bất ngờ đã gắn kết hai người lại với nhau để có thể sống sót.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
138 Chương 138 82 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 118 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 179 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 209 16/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 107 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chương 133 124 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 84 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 233 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 144 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 126 25/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 39 25/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 159 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 200 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 185 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 284 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 66 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 163 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 75 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 70 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 144 17/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 131 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chương 117 188 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 111 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 287 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 204 27/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 834 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 227 19/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 265 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 269 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 283 06/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 327 03/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 737 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 216 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 191 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 278 14/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 308 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 225 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 290 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 362 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 326 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 311 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 355 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 343 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 292 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 287 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 292 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 359 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 380 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 387 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 214 16/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 289 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 329 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 349 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 322 08/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 454 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 381 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 380 02/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 324 01/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 331 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 439 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 364 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 565 23/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 449 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 398 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 493 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 680 17/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 322 17/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 588 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 546 13/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 456 13/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1041 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1107 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 680 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 746 09/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1494 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1227 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 490 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2790 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2859 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1442 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 474 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 443 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 375 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 429 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 679 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 381 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 361 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 362 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 402 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 622 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 406 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 417 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 388 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 398 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 389 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 416 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1395 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 473 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 493 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 710 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 534 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 611 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 531 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 565 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 526 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 528 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 502 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 491 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 567 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 584 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 502 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 482 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 729 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1133 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1138 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 492 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 455 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 542 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 532 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 776 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 479 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 573 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 599 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 711 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 648 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 648 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 672 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 593 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 836 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 1376 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1397 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1720 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 2011 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3807 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5194 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5328 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6123 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6419 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author emma krogell
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite