Lumine

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author emma krogell
Status Ongoing

Lumine

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
106141
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Lumine, một người sói vô dụng đã gặp một cậu bé phù thủy tên là Kody và được thuê làm vệ sĩ riêng của cậu ta. Để kết bạn với Kody, Lumine đã cố gắng rất nhiều với mong muốn Kody sẽ chấp nhận mình khi mà Kody đang cố tránh xa cậu. Một sự kiện bất ngờ đã gắn kết hai người lại với nhau để có thể sống sót.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 72 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 101 02/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 336 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 45 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 198 19/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 48 19/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 51 19/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 263 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 174 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 111 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 104 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 157 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 60 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 45 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 194 21/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 236 19/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 217 24/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 220 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 83 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 70 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 98 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 107 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 97 18/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 188 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 197 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 241 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 308 16/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 193 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chương 133 182 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 143 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 315 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 244 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 172 25/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 121 25/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 250 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 267 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 263 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 317 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 99 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 187 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 104 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 121 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 216 17/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 207 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chương 117 240 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 148 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 343 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 271 27/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 888 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 267 19/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 292 16/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 359 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 318 06/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 370 03/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 832 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 279 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 228 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 367 14/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 341 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 239 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 327 04/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 428 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 440 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 336 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 453 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 374 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 306 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 298 23/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 306 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 394 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 395 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 402 17/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 244 16/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 305 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 370 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 469 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 355 08/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 477 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 427 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 425 02/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 343 01/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 351 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 478 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 464 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 633 23/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 531 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 503 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 525 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 708 17/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 427 17/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 632 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 590 13/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 576 13/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1133 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1207 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 726 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 758 09/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1506 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1255 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 537 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2841 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2874 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1460 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 491 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 470 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 407 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 442 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 693 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 392 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 374 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 390 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 438 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 667 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 426 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 433 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 400 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 416 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 404 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 433 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2667 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 491 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 505 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 739 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 573 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 639 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 575 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 580 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 546 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 564 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 528 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 543 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 600 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 616 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 551 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 530 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 776 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1178 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1167 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 525 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 473 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 561 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 548 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 789 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 509 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 584 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 638 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 739 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 674 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 695 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 741 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 646 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 880 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 1426 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1437 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1748 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 2044 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3859 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5212 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5346 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6145 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6485 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lumine
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author emma krogell
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite