Igai - The Play Dead/Alive

Other Name
Igai - The Play Dead/Alive
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Igai - The Play Dead/Alive

favorite 4 / 10
person 5 votes
visibility
169985
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Akira, một người học sinh có một cuộc sống bình thường như bao người khác, bỗng nhiên bị mặc kẹt ở nơi địa ngục ngay tại trường của mình khi mọi người trở nên điên loạn và tấn công lẫn nhau.

Chap Title Total Views Date Added Action
36.5 chap 36.5 1009 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 1030 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 582 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 468 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 444 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 522 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 903 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 574 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 32.2 676 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 928 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.3 Chương 031.3 2514 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 1570 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 1099 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 1016 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 993 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 958 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 1004 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 1061 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 The Play Dead/Alive Chap 028.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.2 1156 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 The Play Dead/Alive Chap 028.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.1 1110 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 The Play Dead/Alive Chap 027.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.2 1110 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 The Play Dead/Alive Chap 027.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.1 1064 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 The Play Dead/Alive Chap 026.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.2 1098 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 The Play Dead/Alive Chap 026.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.1 587 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 The Play Dead/Alive Chap 025.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.2 1300 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 The Play Dead/Alive Chap 025.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.1 1404 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 The Play Dead/Alive Chap 024.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.2 173 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 The Play Dead/Alive Chap 024.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.1 1315 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 The Play Dead/Alive Chap 023.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.2 2178 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 The Play Dead/Alive Chap 023.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.1 897 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 The Play Dead/Alive Chap 022.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 022.2 2330 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 The Play Dead/Alive Chap 022..1Igai - The Play Dead/Alive Chap 022..1 3127 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 The Play Dead/Alive Chap 021.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.2 2273 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 The Play Dead/Alive Chap 021.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.1 1045 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 2791 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 2827 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 The Play Dead/Alive Chap 019.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.2 2757 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 The Play Dead/Alive Chap 019.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.1 939 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 The Play Dead/Alive Chap 018.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.2 3327 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 The Play Dead/Alive Chap 018.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.1 3040 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 The Play Dead/Alive Chap 017.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.2 3152 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 The Play Dead/Alive Chap 017.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.1 3318 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 3677 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 3355 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 3724 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 The Play Dead/Alive Chap 015.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 015.1 3736 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 The Play Dead/Alive Chap 014.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.2 3369 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 The Play Dead/Alive Chap 014.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.1 691 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 The Play Dead/Alive Chap 013.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 013.2 4475 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 479 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 The Play Dead/Alive Chap 012.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.2 3997 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 The Play Dead/Alive Chap 012.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.1 3961 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 The Play Dead/Alive Chap 011Igai - The Play Dead/Alive Chap 011 4783 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 The Play Dead/Alive Chap 010.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.2 3773 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 The Play Dead/Alive Chap 010.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.1 3869 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 The Play Dead/Alive Chap 009.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.2 3574 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 The Play Dead/Alive Chap 009.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.1 308 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 The Play Dead/Alive Chap 008.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.2 4975 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 The Play Dead/Alive Chap 008.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.1 5045 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 The Play Dead/Alive Chap 007.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.2 5036 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 The Play Dead/Alive Chap 007.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.1 5047 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 The Play Dead/Alive Chap 006.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.2 5161 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 The Play Dead/Alive Chap 006.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.1 5175 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 865 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5345 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 835 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5336 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 875 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 875 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 chương 2.3 840 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1063 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5492 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1256 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1538 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5786 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Igai - The Play Dead/Alive
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite