Igai - The Play Dead/Alive

Other Name
Igai - The Play Dead/Alive
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Igai - The Play Dead/Alive

favorite 4 / 10
person 5 votes
visibility
185154
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Akira, một người học sinh có một cuộc sống bình thường như bao người khác, bỗng nhiên bị mặc kẹt ở nơi địa ngục ngay tại trường của mình khi mọi người trở nên điên loạn và tấn công lẫn nhau.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
36.5 chap 36.5 1380 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 1199 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 750 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 544 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 519 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 660 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 995 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 670 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 32.2 776 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1592 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.3 Chương 031.3 2633 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 1689 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 1201 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 1169 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 1094 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 1090 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 1151 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 1206 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 The Play Dead/Alive Chap 028.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.2 1237 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 The Play Dead/Alive Chap 028.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.1 1367 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 The Play Dead/Alive Chap 027.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.2 1248 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 The Play Dead/Alive Chap 027.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.1 1483 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 The Play Dead/Alive Chap 026.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.2 1236 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 The Play Dead/Alive Chap 026.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.1 719 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 The Play Dead/Alive Chap 025.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.2 2330 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 The Play Dead/Alive Chap 025.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.1 4385 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 The Play Dead/Alive Chap 024.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.2 327 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 The Play Dead/Alive Chap 024.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.1 2022 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 The Play Dead/Alive Chap 023.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.2 2528 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 The Play Dead/Alive Chap 023.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.1 1178 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 The Play Dead/Alive Chap 022.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 022.2 2506 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 The Play Dead/Alive Chap 022..1Igai - The Play Dead/Alive Chap 022..1 3288 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 The Play Dead/Alive Chap 021.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.2 2456 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 The Play Dead/Alive Chap 021.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.1 1126 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 2881 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 2943 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 The Play Dead/Alive Chap 019.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.2 2889 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 The Play Dead/Alive Chap 019.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.1 1036 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 The Play Dead/Alive Chap 018.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.2 3451 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 The Play Dead/Alive Chap 018.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.1 3184 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 The Play Dead/Alive Chap 017.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.2 3268 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 The Play Dead/Alive Chap 017.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.1 4021 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 3761 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 3476 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 3790 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 The Play Dead/Alive Chap 015.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 015.1 3898 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 The Play Dead/Alive Chap 014.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.2 3483 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 The Play Dead/Alive Chap 014.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.1 861 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 The Play Dead/Alive Chap 013.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 013.2 4566 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 635 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 The Play Dead/Alive Chap 012.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.2 4146 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 The Play Dead/Alive Chap 012.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.1 4043 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 The Play Dead/Alive Chap 011Igai - The Play Dead/Alive Chap 011 4841 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 The Play Dead/Alive Chap 010.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.2 4017 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 The Play Dead/Alive Chap 010.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.1 3958 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 The Play Dead/Alive Chap 009.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.2 3722 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 The Play Dead/Alive Chap 009.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.1 468 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 The Play Dead/Alive Chap 008.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.2 5046 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 The Play Dead/Alive Chap 008.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.1 5061 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 The Play Dead/Alive Chap 007.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.2 5050 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 The Play Dead/Alive Chap 007.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.1 5093 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 The Play Dead/Alive Chap 006.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.2 5201 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 The Play Dead/Alive Chap 006.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.1 5191 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 1078 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5359 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 997 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5368 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 984 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 993 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 chương 2.3 1054 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1192 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5510 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1384 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1661 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5840 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Igai - The Play Dead/Alive
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite