Igai - The Play Dead/Alive

Other Name
Igai - The Play Dead/Alive
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Igai - The Play Dead/Alive

favorite 4 / 10
person 5 votes
visibility
182142
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Akira, một người học sinh có một cuộc sống bình thường như bao người khác, bỗng nhiên bị mặc kẹt ở nơi địa ngục ngay tại trường của mình khi mọi người trở nên điên loạn và tấn công lẫn nhau.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
36.5 chap 36.5 1335 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 1147 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 707 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 506 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 474 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 607 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 967 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 637 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 32.2 750 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1570 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.3 Chương 031.3 2600 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 1676 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 1143 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 1115 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 1038 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 1060 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 1112 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 1162 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 The Play Dead/Alive Chap 028.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.2 1190 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 The Play Dead/Alive Chap 028.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.1 1342 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 The Play Dead/Alive Chap 027.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.2 1203 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 The Play Dead/Alive Chap 027.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.1 1390 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 The Play Dead/Alive Chap 026.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.2 1168 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 The Play Dead/Alive Chap 026.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.1 663 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 The Play Dead/Alive Chap 025.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.2 2291 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 The Play Dead/Alive Chap 025.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.1 4353 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 The Play Dead/Alive Chap 024.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.2 248 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 The Play Dead/Alive Chap 024.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.1 1974 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 The Play Dead/Alive Chap 023.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.2 2480 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 The Play Dead/Alive Chap 023.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.1 1132 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 The Play Dead/Alive Chap 022.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 022.2 2439 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 The Play Dead/Alive Chap 022..1Igai - The Play Dead/Alive Chap 022..1 3255 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 The Play Dead/Alive Chap 021.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.2 2440 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 The Play Dead/Alive Chap 021.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.1 1086 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 2834 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 2926 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 The Play Dead/Alive Chap 019.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.2 2874 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 The Play Dead/Alive Chap 019.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.1 973 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 The Play Dead/Alive Chap 018.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.2 3435 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 The Play Dead/Alive Chap 018.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.1 3160 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 The Play Dead/Alive Chap 017.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.2 3212 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 The Play Dead/Alive Chap 017.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.1 3983 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 3748 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 3423 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 3754 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 The Play Dead/Alive Chap 015.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 015.1 3882 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 The Play Dead/Alive Chap 014.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.2 3456 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 The Play Dead/Alive Chap 014.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.1 829 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 The Play Dead/Alive Chap 013.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 013.2 4547 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 568 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 The Play Dead/Alive Chap 012.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.2 4070 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 The Play Dead/Alive Chap 012.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.1 3987 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 The Play Dead/Alive Chap 011Igai - The Play Dead/Alive Chap 011 4796 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 The Play Dead/Alive Chap 010.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.2 3984 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 The Play Dead/Alive Chap 010.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.1 3897 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 The Play Dead/Alive Chap 009.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.2 3665 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 The Play Dead/Alive Chap 009.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.1 450 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 The Play Dead/Alive Chap 008.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.2 5042 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 The Play Dead/Alive Chap 008.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.1 5053 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 The Play Dead/Alive Chap 007.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.2 5042 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 The Play Dead/Alive Chap 007.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.1 5083 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 The Play Dead/Alive Chap 006.2Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.2 5189 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 The Play Dead/Alive Chap 006.1Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.1 5183 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 1007 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5353 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 931 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5362 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 932 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 918 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 chương 2.3 971 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1127 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5502 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1301 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1613 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5820 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Igai - The Play Dead/Alive
Translator Name Vechai
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite