Nhất Đại Linh Hậu

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nhất Đại Linh Hậu
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Nhất Đại Linh Hậu

favorite 10 / 10
person 20 votes
visibility
138539
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

lộn cái bàn

Chap Title Total Views Date Added Action
119.4 Chương 119.4 319 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chương 119.3 210 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chương 119.2 310 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chương 119.1 192 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 288 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 225 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 225 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 317 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 267 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 206 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 143 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 172 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 124 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 246 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 167 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 206 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 222 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 162 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 227 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 339 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 234 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 358 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 319 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 397 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 342 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 407 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 320 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 293 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 630 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 272 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 233 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 279 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 309 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 489 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 485 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 523 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 589 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 418 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 349 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 477 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 384 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 391 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 347 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 350 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 422 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 368 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 360 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 267 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 326 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 292 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 297 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 370 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 364 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chương 70.2 304 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.1 Chương 70.1 317 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 294 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.2 Chương 69.2 395 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.1 Chương 69.1 281 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 469 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 370 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 405 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 65.5 436 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 65.1 352 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 333 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 411 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 479 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.2 Chương 62.2 426 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.1 Chương 62.1 485 26/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chapte 061.2 533 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chapte 061.1 374 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chương 60.2 553 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.1 Chương 60.1 592 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 418 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 747 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 573 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 496 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chương 57.5 478 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chương 57.2 357 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chương 57.1 455 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chương 56.5 506 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chương 56.2 477 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 56.1 474 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.6 Chương 55.6 659 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.5 Chương 55.5 644 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chương 55.2 526 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chương 55.1 701 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 803 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 776 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 790 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 638 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 829 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 808 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1000 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1007 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 930 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 834 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1140 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1297 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1157 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 889 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 911 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1359 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1407 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1207 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1276 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3507 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1265 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1668 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1355 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1468 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1482 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1702 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1552 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1531 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1588 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1449 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1524 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1644 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1624 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1825 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1588 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1944 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1497 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1582 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1884 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1832 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1623 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1524 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1846 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1922 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1803 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2329 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2964 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3171 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3308 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4372 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5039 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5105 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5039 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5506 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6271 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nhất Đại Linh Hậu
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite