Đế vương ta vẫn còn nhỏ

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Đế vương ta vẫn còn nhỏ

favorite 0 / 10
person 1 votes
visibility
52538
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

( cùng tác giả với bộ hoặc dụ miêu yêu nha :3 )nữ hung bạo mạc mai nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 72 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 78 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 83 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 82 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 70 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 133 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 80 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 155 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 109 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 156 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 140 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 207 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 198 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 108 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 220 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 223 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 380 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 200 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 295 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 186 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 283 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 359 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 155 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 144 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 173 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 191 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 222 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 156 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chương 49.5 267 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 250 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 162 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 136 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 257 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 228 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 206 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 391 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 298 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 353 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 331 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 302 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 232 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 383 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 359 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 222 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 255 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 201 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 399 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 396 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 487 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 490 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 631 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 368 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 508 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 471 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 467 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 447 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 636 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 614 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 595 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 742 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 816 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 804 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 172 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1817 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1631 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1167 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1290 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1422 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1772 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1522 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1757 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4735 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2342 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2732 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2988 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3587 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5042 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite