Đế vương ta vẫn còn nhỏ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing

Đế vương ta vẫn còn nhỏ

favorite 0 / 10
person 1 votes
visibility
44963
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

( cùng tác giả với bộ hoặc dụ miêu yêu nha :3 )nữ hung bạo mạc mai nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây...

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 33 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 12 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 15 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 17 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 14 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 47 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 27 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 93 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 84 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 111 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 69 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 176 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 139 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 57 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 190 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 175 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 315 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 167 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 226 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 173 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 227 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 292 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 125 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 133 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 135 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 102 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 180 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 116 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chương 49.5 206 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 186 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 119 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 108 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 187 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 179 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 177 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 331 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 262 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 313 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 262 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 274 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 202 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 314 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 313 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 206 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 213 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 182 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 319 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 367 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 430 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 442 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 330 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 340 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 477 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 423 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 413 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 428 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 593 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 520 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 536 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 724 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 775 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 779 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 126 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 821 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1571 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1075 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1262 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1388 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1714 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1490 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1706 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2046 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2292 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2561 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2953 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3542 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5036 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite