Đế vương ta vẫn còn nhỏ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing

Đế vương ta vẫn còn nhỏ

favorite 0 / 10
person 1 votes
visibility
46971
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

( cùng tác giả với bộ hoặc dụ miêu yêu nha :3 )nữ hung bạo mạc mai nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây...

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 59 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 44 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 48 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 42 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 31 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 87 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 64 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 127 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 98 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 143 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 85 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 190 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 166 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 70 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 206 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 205 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 348 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 183 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 275 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 186 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 270 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 308 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 155 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 144 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 150 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 122 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 209 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 129 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chương 49.5 241 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 218 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 149 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 120 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 207 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 197 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 206 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 346 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 286 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 339 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 298 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 302 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 232 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 340 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 342 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 222 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 227 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 201 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 345 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 381 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 470 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 477 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 587 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 356 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 508 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 453 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 442 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 428 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 604 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 551 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 553 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 742 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 790 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 790 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 160 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 856 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1585 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1099 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1278 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1404 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1728 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1503 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1745 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2065 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2310 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2581 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2970 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3555 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5038 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite