Đế vương ta vẫn còn nhỏ

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Đế vương ta vẫn còn nhỏ

favorite 0 / 10
person 1 votes
visibility
53756
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

( cùng tác giả với bộ hoặc dụ miêu yêu nha :3 )nữ hung bạo mạc mai nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 84 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 78 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 83 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 99 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 109 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 149 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 118 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 187 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 138 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 170 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 158 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 223 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 213 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 123 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 248 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 235 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 395 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 212 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 321 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 206 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 301 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 359 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 172 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 160 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 184 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 223 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 240 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 156 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chương 49.5 278 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 250 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 182 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 152 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 276 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 240 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 233 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 409 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 318 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 368 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 343 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 316 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 232 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 395 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 395 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 236 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 286 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 213 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 411 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 415 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 523 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 522 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 643 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 383 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 527 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 487 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 495 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 459 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 654 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 626 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 595 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 742 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 830 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 816 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 172 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1837 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1644 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1178 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1309 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1440 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1789 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1538 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1757 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4748 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2362 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2745 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2999 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3600 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5044 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Translator Name Thất tinh thẩm thước
Category Manhua
Author thanh ngọc
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite