Back to the Kaasan

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Back to the Kaasan

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
124947
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một anh main bị "cuồng" về người mẹ của mình. Nhưng vào một hôm mưa bão, người mẹ vốn xinh đẹp của cậu lại bị biến dạng như một cuộn Sushi khổng lồ. Trong lúc mày mò cách có thể mang hình dạng của người mẹ ban đầu, cậu đã trở về quá khứ lúc mẹ cậu còn là một học sinh cao trung.


fanpage: https://www.facebook.com/HisekuTeam3

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
29.5 Chapter 29.5 -End 3930 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2724 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1697 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3300 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2115 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2536 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2467 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2678 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1812 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4837 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3144 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2095 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3616 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2965 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5195 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2999 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5387 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5086 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5277 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5100 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5265 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5154 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5384 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5370 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5368 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5399 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5483 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5612 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5966 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6986 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite