Back to the Kaasan

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Back to the Kaasan

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
126559
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một anh main bị "cuồng" về người mẹ của mình. Nhưng vào một hôm mưa bão, người mẹ vốn xinh đẹp của cậu lại bị biến dạng như một cuộn Sushi khổng lồ. Trong lúc mày mò cách có thể mang hình dạng của người mẹ ban đầu, cậu đã trở về quá khứ lúc mẹ cậu còn là một học sinh cao trung.


fanpage: https://www.facebook.com/HisekuTeam3

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
29.5 Chapter 29.5 -End 4208 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3089 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1805 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3402 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2185 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2613 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2525 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2738 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1881 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4907 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3181 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2143 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3662 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3023 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5201 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3047 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5393 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5092 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5283 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5106 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5271 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5160 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5390 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5376 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5374 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5409 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5493 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5622 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5980 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7000 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite