Back to the Kaasan

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Back to the Kaasan

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
134008
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một anh main bị "cuồng" về người mẹ của mình. Nhưng vào một hôm mưa bão, người mẹ vốn xinh đẹp của cậu lại bị biến dạng như một cuộn Sushi khổng lồ. Trong lúc mày mò cách có thể mang hình dạng của người mẹ ban đầu, cậu đã trở về quá khứ lúc mẹ cậu còn là một học sinh cao trung.


fanpage: https://www.facebook.com/HisekuTeam3

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
29.5 Chapter 29.5 -End 4365 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3910 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2110 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3922 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2918 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2807 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2858 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3072 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1931 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5174 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3238 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2201 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3885 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3296 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5221 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4265 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5483 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5432 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5423 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5118 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5525 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5496 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5544 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5406 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5470 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5529 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5615 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5630 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6090 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7074 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite