Back to the Kaasan

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Back to the Kaasan

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
117180
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một anh main bị "cuồng" về người mẹ của mình. Nhưng vào một hôm mưa bão, người mẹ vốn xinh đẹp của cậu lại bị biến dạng như một cuộn Sushi khổng lồ. Trong lúc mày mò cách có thể mang hình dạng của người mẹ ban đầu, cậu đã trở về quá khứ lúc mẹ cậu còn là một học sinh cao trung.

Chap Title Total Views Date Added Action
29.5 Chapter 29.5 -End 2999 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2448 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1574 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2620 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1757 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2347 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1601 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2494 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1749 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3165 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3042 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1993 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3472 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2131 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4554 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2925 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5371 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5054 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5129 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5086 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5247 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5140 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5364 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5358 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5352 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5383 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5461 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5588 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5932 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6844 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite