Back to the Kaasan

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Back to the Kaasan

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
115605
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một anh main bị "cuồng" về người mẹ của mình. Nhưng vào một hôm mưa bão, người mẹ vốn xinh đẹp của cậu lại bị biến dạng như một cuộn Sushi khổng lồ. Trong lúc mày mò cách có thể mang hình dạng của người mẹ ban đầu, cậu đã trở về quá khứ lúc mẹ cậu còn là một học sinh cao trung.

Chap Title Total Views Date Added Action
29.5 Chapter 29.5 -End 2790 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2273 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1480 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2526 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1668 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2269 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1518 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2430 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1674 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3057 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2950 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1951 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3427 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2080 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4471 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2880 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5363 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5048 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5123 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5080 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5237 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5132 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5356 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5350 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5344 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5373 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5451 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5574 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5902 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6828 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Back to the Kaasan
Translator Name Hiseku
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite