Shokuryo Kyoshitsu

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done

Shokuryo Kyoshitsu

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
89897
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Bỗng chốc tỉnh dây sau 1 đêm đầy hoảng loạn khi gặp một kẻ ăn thịt người, Shou bàng hoàng cứ ngỡ là mơ, cho đến khi phát hiện ra rằng, kẻ ăn thịt người đó là một học sinh cùng trường, liệu rằng Shou có thể tìm ra kẻ đó, hay là...

Chap Title Total Views Date Added Action
17 Chương 17 2864 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2111 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2086 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2095 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2869 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 2986 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3474 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3710 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4509 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 chap 8.5 5066 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 3767 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 3304 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3079 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 3933 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 3626 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 3587 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chương 5.5 5054 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 4721 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 4864 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5524 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5458 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5515 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5695 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite