Shokuryo Kyoshitsu

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done

Shokuryo Kyoshitsu

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
88869
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Bỗng chốc tỉnh dây sau 1 đêm đầy hoảng loạn khi gặp một kẻ ăn thịt người, Shou bàng hoàng cứ ngỡ là mơ, cho đến khi phát hiện ra rằng, kẻ ăn thịt người đó là một học sinh cùng trường, liệu rằng Shou có thể tìm ra kẻ đó, hay là...

Chap Title Total Views Date Added Action
17 Chương 17 2801 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2089 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2086 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2080 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2836 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 2952 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3456 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3601 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4496 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 chap 8.5 5054 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 3664 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 3304 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3064 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 3835 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 3541 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 3478 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chương 5.5 5040 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 4601 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 4741 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5510 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5456 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5501 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5683 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite