Shokuryo Kyoshitsu

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done

Shokuryo Kyoshitsu

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
92897
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Bỗng chốc tỉnh dây sau 1 đêm đầy hoảng loạn khi gặp một kẻ ăn thịt người, Shou bàng hoàng cứ ngỡ là mơ, cho đến khi phát hiện ra rằng, kẻ ăn thịt người đó là một học sinh cùng trường, liệu rằng Shou có thể tìm ra kẻ đó, hay là...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
17 Chương 17 3180 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2173 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2144 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2143 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2938 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 3038 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3556 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3928 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4592 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 chap 8.5 5098 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 3977 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 3390 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3135 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 4202 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 3955 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 3892 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chương 5.5 5096 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 5004 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 5022 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5564 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5518 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5567 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5785 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite