Shokuryo Kyoshitsu

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done

Shokuryo Kyoshitsu

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
93407
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Bỗng chốc tỉnh dây sau 1 đêm đầy hoảng loạn khi gặp một kẻ ăn thịt người, Shou bàng hoàng cứ ngỡ là mơ, cho đến khi phát hiện ra rằng, kẻ ăn thịt người đó là một học sinh cùng trường, liệu rằng Shou có thể tìm ra kẻ đó, hay là...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
17 Chương 17 3304 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2173 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2144 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2156 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2998 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 3071 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3568 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3946 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4603 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 chap 8.5 5106 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 4014 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 3390 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 7.2 3135 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 7.1 4233 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 3983 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 6.1 3969 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chương 5.5 5106 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 5008 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 5030 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5572 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5528 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5575 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5795 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shokuryo Kyoshitsu
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite