Võ Thần Thiên Hạ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Võ Thần Thiên Hạ
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Võ Thần Thiên Hạ

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
90429
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Bên trong cửu châu, quốc gia san sát, nghe đồn ở sâu trong bát hoang, cường giả như mây, có năng lực nghịch thiên, đoạt tạo hóa, xông cửu thiên.

Ngoài man thú sơn mạch, có một thành nhỏ, gọi là Thạch thành, thiên mệnh biến đổi, chỉ có một người nghịch thiên cải mệnh

Chap Title Total Views Date Added Action
109 Chương 109 175 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 114 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 50 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 42 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 38 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 22 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 26 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 27 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 51 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 242 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 96 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 84 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 172 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 96 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 174 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 190 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 195 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 140 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 151 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 149 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 113 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 106 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 133 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 114 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 129 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 104 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 108 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 99 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 124 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 111 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 127 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 108 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 115 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 112 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 96 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 137 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 102 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 83 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 75 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 75 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 72 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 64 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 93 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 91 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 77 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 91 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 97 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 87 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 99 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 131 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 107 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 123 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 140 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 82 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 92 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 102 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 97 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 117 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 92 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 109 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 94 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 86 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 96 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 109 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 110 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 114 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 265 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 264 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 344 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 226 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 309 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 212 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 261 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 290 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 298 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 100 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 634 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 510 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1679 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1528 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2113 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1604 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1387 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 1558 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1413 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1692 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 1285 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 1419 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1728 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 1706 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2138 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2387 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1583 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1742 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1746 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1616 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2193 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2219 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2610 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2515 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2493 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2843 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2758 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3082 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3425 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4467 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5038 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5226 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5295 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 5251 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Thần Thiên Hạ
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite