Võ Thần Thiên Hạ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Võ Thần Thiên Hạ
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Võ Thần Thiên Hạ

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
94911
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Bên trong cửu châu, quốc gia san sát, nghe đồn ở sâu trong bát hoang, cường giả như mây, có năng lực nghịch thiên, đoạt tạo hóa, xông cửu thiên.

Ngoài man thú sơn mạch, có một thành nhỏ, gọi là Thạch thành, thiên mệnh biến đổi, chỉ có một người nghịch thiên cải mệnh

Chap Title Total Views Date Added Action
109 Chương 109 214 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 131 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 86 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 73 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 66 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 51 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 77 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 75 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 79 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 273 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 197 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 118 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 200 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 134 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 327 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 216 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 245 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 200 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 174 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 181 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 157 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 143 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 185 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 188 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 174 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 160 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 148 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 137 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 169 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 154 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 207 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 153 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 168 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 157 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 122 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 193 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 134 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 119 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 140 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 129 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 118 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 109 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 155 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 141 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 122 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 139 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 134 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 136 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 150 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 172 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 149 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 168 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 185 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 124 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 139 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 159 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 150 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 157 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 145 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 158 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 143 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 148 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 174 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 151 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 161 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 159 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 296 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 302 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 374 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 251 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 359 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 243 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 287 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 331 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 345 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 142 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 682 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 611 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1736 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1563 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2124 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1618 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1415 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 1570 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1450 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1705 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 1299 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 1435 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1829 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 1734 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2150 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2424 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1598 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1867 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1763 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1634 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2230 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2236 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2630 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2569 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2510 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2862 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2771 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3111 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3443 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4478 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5042 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5230 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5303 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 5259 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Thần Thiên Hạ
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite