Võ Thần Thiên Hạ

Other Name
Võ Thần Thiên Hạ
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Võ Thần Thiên Hạ

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
99644
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Bên trong cửu châu, quốc gia san sát, nghe đồn ở sâu trong bát hoang, cường giả như mây, có năng lực nghịch thiên, đoạt tạo hóa, xông cửu thiên.

Ngoài man thú sơn mạch, có một thành nhỏ, gọi là Thạch thành, thiên mệnh biến đổi, chỉ có một người nghịch thiên cải mệnh

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
109 Chương 109 1394 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 241 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 144 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 104 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 78 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 63 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 97 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 214 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 107 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 292 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 238 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 134 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 234 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 134 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 471 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 246 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 290 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 212 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 187 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 212 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 173 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 143 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 185 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 202 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 174 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 171 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 148 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 174 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 205 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 154 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 222 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 241 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 215 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 218 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 122 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 209 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 151 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 119 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 171 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 173 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 164 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 156 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 155 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 141 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 190 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 139 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 154 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 147 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 162 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 184 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 196 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 182 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 204 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 143 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 139 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 226 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 191 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 187 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 162 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 191 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 162 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 148 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 247 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 166 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 161 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 190 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 339 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 318 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 391 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 349 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 379 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 303 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 299 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 342 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 377 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 230 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 721 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 653 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1781 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1601 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2168 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1635 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1415 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 1584 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1450 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1720 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 1386 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 1525 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1942 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 1778 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2161 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2424 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1612 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1988 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1782 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1917 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2230 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2271 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2630 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2633 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2527 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2879 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2771 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3156 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3443 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4507 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5048 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5238 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5319 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 5273 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Võ Thần Thiên Hạ
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite