Linh Kiếm Tôn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Linh Kiếm Tôn
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Linh Kiếm Tôn

favorite 6 / 10
person 13 votes
visibility
669037
local_library
392 Chaps

Genres

Summary

Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Chap Title Total Views Date Added Action
413 Chương 413 237 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 220 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chapter 411 171 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chapter 410 127 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 231 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chapter 408 205 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chapter 407 321 26/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chapter 406 157 26/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chapter 405 399 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chapter 404 158 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chapter 403 383 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chapter 402 400 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chapter 401 184 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chapter 400 178 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chapter 399 325 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chapter 398 154 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chapter 397 87 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chapter 396 116 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chapter 395 102 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chapter 394 107 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chapter 393 161 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chapter 392 127 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chapter 391 124 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chapter 390 122 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chapter 389 122 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chapter 388 81 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chapter 387 495 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chapter 386 299 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chapter 385 236 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chapter 384 250 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chapter 383 223 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chapter 382 208 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chapter 381 194 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chapter 380 217 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chapter 379 184 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chapter 378 178 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chapter 377 213 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chapter 376 178 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chapter 375 514 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chapter 374 286 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chapter 373 257 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 chapter 372 220 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 chapter 371 249 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 chapter 370 224 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 chapter 369 219 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 chapter 368 219 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 277 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 348 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 263 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 265 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 220 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 258 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 222 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 238 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 227 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chapter 358 465 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chapter 357 595 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chapter 356 258 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chapter 355 330 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chapter 354 270 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chapter 353 268 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chapter 352 256 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chapter 351 428 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 398 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 635 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 297 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 313 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 325 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chapter 345 402 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chapter 344 548 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chapter 343 432 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chapter 342 477 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chapter 341 293 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chapter 340 285 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chapter 339 314 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chapter 338 330 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chapter 337 303 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chapter 336 367 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 444 25/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 436 25/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 424 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 530 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 500 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 528 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 448 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 304 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 471 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 395 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 362 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 491 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 414 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 561 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 395 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 415 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 441 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 322 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 294 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 327 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 319 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 346 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 342 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 370 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 572 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 321 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 343 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 353 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 389 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 326 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 356 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 370 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 346 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 368 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 388 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 348 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 311 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 324 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 318 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 322 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 299 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 338 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 320 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 357 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 344 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 337 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 311 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 284 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 290 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 290 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 306 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 289 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 288 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 281 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 269 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 244 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 234 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 249 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 251 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 190 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 216 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 201 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 198 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 237 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 272 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 201 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 227 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 231 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 206 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 187 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 255 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 174 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 208 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 193 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 234 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 160 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 181 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 206 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 178 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 177 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 193 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 124 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 250 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chapter 251 369 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 chapter 250 356 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 454 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 451 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 364 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 403 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 chapter 245 302 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 412 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 466 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 484 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 232 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 395 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 351 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 309 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 342 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 379 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 chap 235 328 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 486 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 499 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 406 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 294 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 491 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 432 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 431 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 501 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 646 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 634 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 513 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 589 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 371 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 558 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 450 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 306 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 316 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 342 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 281 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 361 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 395 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 944 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 947 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 834 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 950 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 814 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chap 188 782 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 chap 187 876 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1068 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 981 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1106 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1072 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1121 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1116 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1372 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 1232 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1314 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1155 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 1238 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1247 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1307 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1246 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1386 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1334 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1284 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1349 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1571 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1713 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1228 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1385 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1183 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1949 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1779 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1507 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1684 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1576 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1510 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1752 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1234 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1790 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2434 11/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2598 10/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1782 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1288 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1779 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1647 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1475 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1633 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1733 01/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1431 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1479 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1743 29/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1692 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1371 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1452 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1499 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1265 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1362 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1450 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 1922 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1313 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1582 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1498 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1626 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1655 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1537 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 380 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chương 127 424 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 1867 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1682 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1621 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1843 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2248 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1879 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2097 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1951 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1795 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1794 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2087 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1801 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2280 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chương 113 585 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2137 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2269 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2985 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2322 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2392 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2250 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2336 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2336 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2296 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2620 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3121 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3356 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3101 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2998 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2972 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 2900 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 3025 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 3070 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3556 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3651 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 3642 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 3470 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 4143 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3307 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3464 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3907 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3184 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 3598 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 3384 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3451 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3053 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3061 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3685 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 3549 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 3635 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 3364 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3693 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3314 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5041 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3353 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5094 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 5136 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4776 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 4553 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 5037 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 4700 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 4748 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 4909 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4322 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5044 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5144 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 5167 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5132 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5118 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5031 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 4899 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 4847 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 4829 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 4912 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 4838 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 4747 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 4716 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 5021 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 4838 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 4887 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4639 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 4745 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 4720 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 4966 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 4691 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 4684 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 4906 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5005 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 4906 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 4814 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5115 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5069 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5064 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5058 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 5067 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5077 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5060 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5095 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5069 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5047 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5048 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5113 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5123 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5129 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5123 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5116 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5092 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5112 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5091 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5139 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5135 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5132 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5122 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5137 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5123 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5126 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5157 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5147 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5121 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5186 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5187 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5176 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5165 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5257 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5254 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5337 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5658 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Linh Kiếm Tôn
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite