TU CHÂN TỨ VẠN NIÊN

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
TU CHÂN TỨ VẠN NIÊN
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

TU CHÂN TỨ VẠN NIÊN

favorite 9 / 10
person 119 votes
visibility
519459
local_library
276 Chaps

Genres

Summary

ờ .............. vào xem đi

Chap Title Total Views Date Added Action
290 Chương 290 200 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 chapter 289 371 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 chapter 288 171 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 chapter 287 144 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 chapter 286 128 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 chapter 285 329 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 612 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 240 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 161 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 147 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 172 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 160 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 150 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 144 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 118 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 138 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 123 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 107 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 112 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 125 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 145 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 125 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 127 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 124 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 131 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 126 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 107 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 107 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 97 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 178 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 156 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 139 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 136 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 155 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 164 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 188 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 183 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 272 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 463 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 433 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 chapter 250 477 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 515 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 556 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 407 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 406 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 558 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 492 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 453 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 486 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 507 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 501 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 544 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 511 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 564 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 588 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 659 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 836 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 924 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 720 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 570 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 589 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 524 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 592 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 533 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 484 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 455 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 519 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 448 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 483 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 504 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 547 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 462 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 419 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 446 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 427 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 443 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 417 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 508 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 405 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 628 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 533 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 690 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 589 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 707 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 chap 206 665 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 694 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 1280 13/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 835 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 869 09/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 1096 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 855 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 773 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 756 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 867 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1057 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 864 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 1022 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 851 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 846 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 1012 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1239 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1150 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1425 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1532 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 1341 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1203 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1333 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1629 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1336 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1364 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1419 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1299 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1193 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 1301 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1251 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1311 29/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1259 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1406 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1028 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1102 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 1204 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1286 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1357 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1165 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1218 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1187 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1347 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1077 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1165 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1195 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1505 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1420 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1166 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 768 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 988 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1191 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1156 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1178 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 1125 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1282 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1128 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1089 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1214 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1228 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1155 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1134 08/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1201 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1035 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1183 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1183 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1083 03/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1074 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 950 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 977 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 1038 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1115 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1098 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 979 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1027 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1221 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1141 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1257 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1319 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1049 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1064 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1143 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1097 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 chap 114 915 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 259 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 956 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1186 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1282 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1527 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 987 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1373 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 chap 107 1053 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1241 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1305 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1036 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1220 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1197 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chap 101 691 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1005 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 1248 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1171 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 924 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1219 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1763 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1596 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2264 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1505 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1226 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1864 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2841 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3051 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3251 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 3011 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2958 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 2888 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2639 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 2700 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 3004 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3023 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3060 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 3051 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2811 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2928 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3949 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 3128 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3093 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3048 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2757 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 2993 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 2657 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3004 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3139 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2990 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2677 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2934 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 3976 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3514 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 2826 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4482 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3793 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4591 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5039 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5097 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4322 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 4315 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5029 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5051 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5025 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4903 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 5081 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5133 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5124 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5180 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5071 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5088 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5083 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5050 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5151 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5032 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 5013 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5016 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5008 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5065 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5043 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5057 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5057 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5063 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5076 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5084 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5090 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5055 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5085 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5068 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5050 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5049 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5094 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5090 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5143 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5074 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5086 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5093 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5154 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5169 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5095 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5178 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5259 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5225 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5324 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5315 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5442 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5795 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6831 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
TU CHÂN TỨ VẠN NIÊN
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite