Belfast (Azur lane)

Re:Monster

Other Name
リ・モンスター ;
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author Hiramoto Akira
Status Ongoing
Year Released 2015

Re:Monster

favorite 9 / 10
person 128 votes
visibility
480335
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Bất ngờ bị sát hại, Tomokui Kanata hồi sinh thành goblin ở một thế giới fantasy nơi sức mạnh làm chủ, hắn bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn, tiến đến hiệu lệnh chúng sinh, sáng tạo nên truyền thuyết mới

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chương 63 6095 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 7680 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6806 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 7114 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7068 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 7961 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 8342 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 7236 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7774 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7403 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7406 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 7718 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 7868 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6196 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 7447 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6104 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 8181 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6753 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7138 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7052 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6983 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6868 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6424 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6887 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7597 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7356 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7294 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7315 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7335 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7399 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7182 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 7075 27/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7023 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 chap 30.2 5480 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 chap 30.1 5483 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 7060 01/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.6 Chương 29.6 5505 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 2564 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6932 30/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5546 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6967 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6953 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7052 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7026 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7068 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6961 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6968 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7034 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7149 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6971 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7013 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7111 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7177 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7228 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7161 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7367 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7286 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7271 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7397 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7446 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7430 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7420 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7437 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7515 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7406 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7455 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7699 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8717 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
リ・モンスター ;
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author Hiramoto Akira
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite