HIGANJIMA SS3

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing

HIGANJIMA SS3

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
414527
local_library
233 Chaps

Genres

Summary

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
248 Chapter 248 1868 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter247 2048 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 1622 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 1010 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 2063 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 952 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 773 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 642 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 438 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 852 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 chapter 238 804 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 786 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 chapter 236 760 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 1029 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 440 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 2162 05/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 1242 03/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 807 03/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 1146 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 1203 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1200 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1093 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 2094 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 1370 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 646 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1325 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 2432 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 1852 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 939 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 2613 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 847 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 1712 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 573 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 584 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 526 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 575 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 582 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 675 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2382 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 793 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 1722 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 2043 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2113 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2438 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 2132 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 1675 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 1748 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 1539 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 1614 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 1466 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 1698 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 1469 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 1496 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 2497 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chap 194 1408 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 976 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 1296 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chap 191 829 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chap 190 805 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chap 189 649 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chap 188 688 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 chap 187 730 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chap 176 2777 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2406 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 2151 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1905 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1606 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1889 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 chap 170 2019 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1609 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1279 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1173 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1088 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2005 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 1784 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 1759 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 1012 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 870 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1556 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1051 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1677 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 950 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1361 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1816 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 1344 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 1516 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 1596 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1237 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 784 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1454 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1056 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1101 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 974 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1135 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1731 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1245 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1724 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1196 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1655 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1409 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1210 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 933 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1756 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1014 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 991 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1697 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1270 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1455 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1734 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1671 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1775 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 1815 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1661 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1706 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1574 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1307 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1421 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1245 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1405 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1380 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1709 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1580 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1623 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1201 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1614 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1220 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1289 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1570 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1164 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1172 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1177 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1153 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1007 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1129 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1212 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1182 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1184 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 1491 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2108 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1514 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1323 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1148 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1548 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1933 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1226 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1333 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1363 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1516 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1803 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1632 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1476 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2050 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1745 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1544 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1456 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1743 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1389 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1035 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 1882 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2143 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1306 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1063 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1038 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1616 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1792 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3605 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1335 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1368 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1420 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1716 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2945 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1890 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1705 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1559 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1741 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 1527 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2001 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1890 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1595 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 1639 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 1375 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1484 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1657 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1393 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1544 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 1566 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 1340 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1684 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 2199 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1591 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 1702 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1701 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2469 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2200 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2948 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1432 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 2608 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2402 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2550 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 3036 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2070 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3245 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3544 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3175 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2344 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2759 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 3060 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3081 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2833 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 2752 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3193 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3044 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3172 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2495 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3245 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5089 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 3265 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3230 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 3708 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3339 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3715 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3335 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2722 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3060 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3602 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3951 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 3531 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 3832 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4295 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4935 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5080 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5183 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 6013 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite