HIGANJIMA SS3

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing

HIGANJIMA SS3

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
421338
local_library
233 Chaps

Genres

Summary

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
248 Chapter 248 3390 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter247 2103 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 1664 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 1057 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 2128 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 1005 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 823 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 709 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 493 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 893 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 chapter 238 832 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 813 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 chapter 236 791 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 1057 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 464 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 2197 05/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 1280 03/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 833 03/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 1174 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 1237 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1217 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1113 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 2123 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 1418 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 671 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1369 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 2469 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 1882 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 966 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 2648 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 875 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 1741 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 595 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 600 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 538 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 593 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 597 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 690 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2407 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 809 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 1741 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 2054 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2128 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2457 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 2147 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 1691 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 1764 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 1554 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 1632 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 1499 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 1711 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 1488 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 1509 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 2533 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chap 194 1421 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 996 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 1307 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chap 191 841 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chap 190 820 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chap 189 669 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chap 188 707 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 chap 187 757 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chap 176 2797 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2422 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 2168 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1920 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1617 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1902 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 chap 170 2044 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1628 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1293 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1187 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1101 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2054 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 1820 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 1779 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 1027 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 886 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1584 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1078 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1693 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 963 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1379 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1864 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 1364 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 1527 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 1607 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1257 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 801 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1471 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1073 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1117 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 992 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1150 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1746 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1262 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1744 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1208 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1675 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1421 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1221 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 950 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1781 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1026 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1003 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1712 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1282 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1473 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1752 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1704 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1788 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 1830 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1673 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1726 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1594 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1325 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1434 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1257 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1424 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1393 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1724 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1594 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1642 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1228 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1631 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1240 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1306 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1583 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1191 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1191 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1196 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1173 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1019 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1145 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1212 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1202 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1200 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 1525 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2120 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1530 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1355 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1180 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1564 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1953 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1271 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1344 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1363 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1532 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1821 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1649 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1529 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2126 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1810 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1599 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1485 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1760 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1406 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1053 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 1902 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2158 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1337 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1114 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1115 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1680 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1841 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3633 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1349 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1400 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1433 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1753 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2956 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1921 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1718 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1578 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1777 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 1545 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2071 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1910 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1595 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 1639 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 1410 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1503 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1671 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1413 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1563 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 1577 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 1365 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1700 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 2219 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1602 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 1756 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1720 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2485 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2219 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2967 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1445 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 2655 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2413 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2562 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 3047 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2084 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3264 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3557 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3190 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2364 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2802 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 3086 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3093 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2847 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 2782 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3212 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3060 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3200 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2528 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3260 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5091 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 3284 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3266 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 3721 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3352 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3734 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3355 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2734 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3109 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3602 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3971 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 3547 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 3846 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4312 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4951 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5086 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5189 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 6031 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite