HIGANJIMA SS3

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing

HIGANJIMA SS3

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
346457
local_library
204 Chaps

Genres

Summary

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh

Chap Title Total Views Date Added Action
219 Chương 219 1155 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 290 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 446 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 230 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 218 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 214 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 236 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 252 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 241 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2110 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 626 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 1517 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1820 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 1723 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2219 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 1763 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 1474 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 1496 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 1335 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 1320 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 1250 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 1424 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 1210 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 1290 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 2169 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chap 194 1081 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 845 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 1126 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chap 191 718 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chap 190 675 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chap 189 592 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chap 188 623 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 chap 187 662 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chap 176 2715 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2304 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1828 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1849 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1554 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1766 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 chap 170 1880 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1555 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1207 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1116 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1015 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1936 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 1699 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 1690 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 944 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 799 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1504 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1012 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1632 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 837 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1294 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1511 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 1313 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 1471 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 1496 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1205 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 721 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1426 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1008 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1029 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 945 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1061 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1664 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1098 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1429 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1128 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1625 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1348 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1159 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 867 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1712 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 963 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 936 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1610 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1235 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1391 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1642 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1562 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1670 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 1486 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1432 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1386 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1456 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1220 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1338 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1148 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1348 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1285 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1613 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1495 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1545 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 939 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1532 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1125 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1218 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1370 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1069 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1116 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1073 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1048 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 929 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1053 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1146 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1082 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1091 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 1432 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1978 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1409 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1200 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 992 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1500 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1689 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1176 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1234 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1305 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1460 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1767 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1581 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1436 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1982 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1487 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1513 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1382 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1679 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1320 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1015 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 1827 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2077 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1220 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1017 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1007 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1542 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1642 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 1322 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1279 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1306 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1351 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1671 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1615 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1844 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1631 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1531 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1457 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 1514 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1728 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1842 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1534 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 1526 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 1297 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1434 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1395 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1281 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1196 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 1506 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 1288 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1484 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 1311 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1512 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 1618 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1559 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2259 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2132 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2650 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1378 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 2512 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2384 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2481 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 2980 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1867 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3194 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3512 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3132 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2326 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2745 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 3045 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3047 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2818 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 2734 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3161 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3014 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3141 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2458 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3215 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3377 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 3213 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3177 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 3649 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3276 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3659 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3011 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2658 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2964 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3550 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3738 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 3481 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 3749 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4214 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4697 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5020 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5071 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5613 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite