HIGANJIMA SS3

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing

HIGANJIMA SS3

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
480293
local_library
325 Chaps

Genres

Summary

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
340 chapter 340 791 14 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 chapter 339 302 14 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 chapter 338 298 14 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 chapter 337 1959 11/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 chapter 336 2562 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 chapter 335 1095 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 chapter 334 792 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 chapter 333 697 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 chapter 332 698 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 chapter 331 682 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 chapter 330 836 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 chapter 329 616 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 chapter 328 555 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 chapter 327 423 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 chapter 326 504 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 chapter 325 703 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 chapter 324 520 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 chapter 323 478 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 chapter 322 424 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 chapter 321 485 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 chapter 320 611 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 chapter 319 393 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 chapter 318 422 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 chapter 317 353 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 chapter 316 355 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 chapter 315 357 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 chapter 314 424 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 chapter 313 356 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 chapter 312 391 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 chapter 311 359 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 chapter 310 392 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 chapter 309 390 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 chapter 308 371 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 chapter 307 369 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 chapter 306 499 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 chapter 305 391 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 chapter 304 439 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 chapter 303 415 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 chapter 302 335 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 chapter 301 363 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 chapter 300 449 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 chapter 299 426 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 chapter 298 452 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 chapter 297 387 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chapter 296 403 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 chapter 295 411 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 chapter 294 373 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 chapter 293 440 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 chapter 292 479 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 chapter 291 600 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 chapter 290 460 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 chapter 289 441 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 chapter 288 472 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 chapter 287 434 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 chapter 286 380 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 chapter 285 449 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 chapter 284 388 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 chapter 283 370 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 chapter 282 366 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 chapter 281 474 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 chapter 280 415 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 chapter 279 333 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 chapter 278 364 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 chapter 277 324 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 chapter 276 315 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 chapter 275 298 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 chapter 274 374 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 chapter 273 388 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chapter 272 275 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 chapter 271 269 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 chapter 270 269 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 chapter 269 252 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 chapter 268 333 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 chapter 267 269 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 chapter 266 411 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 chapter 265 287 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 chapter 264 291 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 chapter 263 456 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 chapter 262 313 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 chapter 261 288 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chapter 260 305 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 chapter 259 281 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 chapter 258 253 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 chapter 257 268 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 chapter 256 260 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 chapter 255 315 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 chapter 254 263 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 chapter 253 255 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 chapter 252 258 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chapter 251 250 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 chapter 250 227 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 chapter 249 278 09/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chapter 248 4902 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter247 2267 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 1885 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 1293 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 2295 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 1122 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 963 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 817 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 611 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 998 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 chapter 238 952 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 909 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 chapter 236 869 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 1138 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 548 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 2255 05/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 1361 03/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 894 03/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 1324 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 1313 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1274 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1175 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 2209 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 1545 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 746 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1437 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 2571 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 1994 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1510 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 2706 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1138 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 1805 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chap 216 655 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chap 215 647 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chap 214 581 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chap 213 650 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 chap 212 685 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 800 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2504 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 869 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 1804 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 2129 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2217 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2590 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 chap 204 2220 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chap 203 1768 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 1848 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 1643 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 1780 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chap 199 1563 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chap 198 1757 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 1535 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 chap 196 1524 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chap 195 2594 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chap 194 1473 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chap 193 1042 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 1358 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chap 191 882 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chap 190 851 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chap 189 751 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chap 188 763 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 chap 187 791 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chap 176 2864 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2473 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 2230 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1968 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1642 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1926 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 chap 170 2085 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1663 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1318 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1231 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1118 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2072 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 1868 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 1839 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 1072 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 926 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1614 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1165 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1828 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1027 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1457 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1908 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 1481 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 1585 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 1641 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1306 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 881 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1503 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1107 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1135 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1012 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 3595 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1781 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1289 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1776 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1240 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1718 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1476 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1259 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 963 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1811 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1055 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1033 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1726 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1316 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1551 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1784 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1746 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1835 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 1875 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1732 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1760 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1629 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1338 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1454 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1318 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1450 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1423 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1737 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1638 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1669 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1282 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1660 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1273 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1340 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1601 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1191 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1202 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1196 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1173 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1055 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1165 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1228 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1232 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1232 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 1578 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2197 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1565 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1444 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1231 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1636 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2036 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1330 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1405 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1412 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1556 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1873 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1692 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1582 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2126 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1830 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1649 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1485 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1775 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1419 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1066 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 1951 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2205 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1424 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1147 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1163 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1680 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1841 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3648 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1375 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1432 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1492 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1773 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2993 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1957 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1744 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1613 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1809 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 1576 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2131 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1988 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1648 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 1658 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 1425 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1515 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1671 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1471 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1617 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 1615 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 1376 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1745 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 2252 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1613 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 1795 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1771 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2516 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2296 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2983 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1496 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 2761 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2473 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2586 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 3047 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2084 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3264 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3587 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3239 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2388 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2857 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 3143 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3151 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2887 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 2812 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3261 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3123 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3238 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2558 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3293 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5101 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 3315 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3266 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 3773 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 3425 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3785 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3446 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2805 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3186 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3693 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4101 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 3638 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 3969 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4401 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5027 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5122 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5271 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 6277 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
HIGANJIMA SS3
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author matsumoto koji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite