Tân Nương Của Âm Dương Giới

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author kim gia
Status Ongoing

Tân Nương Của Âm Dương Giới

favorite 3 / 10
person 1 votes
visibility
39346
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Là sinh viên năm tư đại học, người Ninh Châu. Nhằm có thể phát triển tốt hơn ở Ninh Châu, tôi đã mua một căn biệt thự nhỏ ở gần ngay trường đại học với giá cực thấp, cuộc sống của tôi xảy ra những thay đổi rất lớn từ căn biệt thự nhỏ đó…

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 110 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 61 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 96 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 82 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 97 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 91 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 52 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 61 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 61 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 104 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 86 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 97 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 95 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 98 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 85 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 78 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 86 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 85 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 104 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 57 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 75 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 77 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 72 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 115 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 108 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 96 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 89 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 85 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 89 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 88 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 89 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 96 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 118 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 92 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 158 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 127 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 119 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 191 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 148 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 74 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 127 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 76 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 135 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 147 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 130 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 274 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 464 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 425 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 291 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 428 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 248 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 391 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 510 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 503 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 356 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 544 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 433 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 726 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 816 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 547 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1025 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 656 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 633 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 721 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 659 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 823 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1391 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1624 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1350 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1604 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1760 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1242 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 2256 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3678 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3495 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5066 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author kim gia
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite