Tân Nương Của Âm Dương Giới

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author kim gia
Status Ongoing

Tân Nương Của Âm Dương Giới

favorite 3 / 10
person 1 votes
visibility
37322
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Là sinh viên năm tư đại học, người Ninh Châu. Nhằm có thể phát triển tốt hơn ở Ninh Châu, tôi đã mua một căn biệt thự nhỏ ở gần ngay trường đại học với giá cực thấp, cuộc sống của tôi xảy ra những thay đổi rất lớn từ căn biệt thự nhỏ đó…

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 69 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 31 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 66 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 50 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 33 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 54 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 22 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 25 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 29 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 73 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 50 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 49 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 61 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 68 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 37 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 52 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 56 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 55 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 84 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 46 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 59 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 59 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 57 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 79 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 79 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 78 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 76 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 70 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 74 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 68 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 69 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 81 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 106 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 72 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 126 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 91 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 86 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 161 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 111 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 54 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 109 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 61 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 104 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 129 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 101 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 233 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 452 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 413 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 277 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 414 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 225 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 377 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 498 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 469 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 343 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 509 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 422 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 707 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 796 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 528 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 908 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 642 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 607 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 684 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 640 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 806 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1374 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1606 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1335 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1593 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1749 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1227 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 2236 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3659 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3359 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5064 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author kim gia
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite