Tân Nương Của Âm Dương Giới

Other Name
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author kim gia
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Tân Nương Của Âm Dương Giới

favorite 3 / 10
person 1 votes
visibility
43624
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Là sinh viên năm tư đại học, người Ninh Châu. Nhằm có thể phát triển tốt hơn ở Ninh Châu, tôi đã mua một căn biệt thự nhỏ ở gần ngay trường đại học với giá cực thấp, cuộc sống của tôi xảy ra những thay đổi rất lớn từ căn biệt thự nhỏ đó…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 178 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 92 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 112 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 155 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 130 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 121 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 78 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 76 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 96 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 140 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 130 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 113 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 115 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 369 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 132 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 131 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 117 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 115 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 122 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 84 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 91 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 129 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 87 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 152 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 161 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 147 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 137 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 115 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 154 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 102 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 163 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 124 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 137 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 117 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 208 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 157 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 138 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 266 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 188 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 136 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 182 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 92 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 146 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 179 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 192 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 305 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 489 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 477 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 337 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 428 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 273 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 420 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 522 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 518 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 356 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 555 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 477 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 726 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 855 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 561 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1041 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 656 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 633 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 766 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 659 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 837 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1404 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3414 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1350 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1604 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1780 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1242 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 2272 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3689 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3600 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5072 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author kim gia
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite