Shibuya Kingyo

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Shibuya Kingyo

favorite 9 / 10
person 25 votes
visibility
177948
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTsukiyoda Hajime, chàng trai trẻ đang tận hưởng những ngày yên bình. Và đột nhiên xuất hiện một thứ thông báo kết thúc cho dự định tiếp tục sống cuộc sống thường nhật ấy. Khu trực thuộc Tokyo, Shibuya đã xảy ra một đại thảm họa. Cá vàng ăn thịt người. Cá lớn đến cả bé, chúng đều nuốt, nuốt, nuốt sạch con người! Một cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có ở Shibuya! Ngậm đắng nuốt cay. Loài người bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn lớn nhất trong lịch sử!

Chap Title Total Views Date Added Action
28.2 Chương 28.2 1870 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 1608 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 27.2 1963 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 1524 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 1930 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 1884 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 25.2 2381 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 1612 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 1810 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 1910 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 1980 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 2173 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 2304 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 2662 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 2851 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 1816 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.3 Chương 20.3 3547 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 3104 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 2922 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 3088 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 3288 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3801 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 920 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 406 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 2991 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 2512 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 249 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2418 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chương 16.2 2391 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 700 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1767 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 167 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1613 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1984 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 190 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.6 Chapter 14.6 2573 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 014.5 2596 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 5438 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 79 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 chap 13.2 393 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 3198 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 176 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 4037 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 3522 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 335 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 3163 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 3216 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 3263 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 3183 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 3041 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 3107 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 3097 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 3230 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 3344 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 3172 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 3176 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 3138 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 3521 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 3247 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.3 Chapter 4.3 3564 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 3356 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 3288 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 3362 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 3141 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 3557 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 3542 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 3794 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 3795 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4145 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 4823 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite