Shibuya Kingyo

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Hikki
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Shibuya Kingyo

favorite 9 / 10
person 61 votes
visibility
475693
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTsukiyoda Hajime, chàng trai trẻ đang tận hưởng những ngày yên bình. Và đột nhiên xuất hiện một thứ thông báo kết thúc cho dự định tiếp tục sống cuộc sống thường nhật ấy. Khu trực thuộc Tokyo, Shibuya đã xảy ra một đại thảm họa. Cá vàng ăn thịt người. Cá lớn đến cả bé, chúng đều nuốt, nuốt, nuốt sạch con người! Một cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có ở Shibuya! Ngậm đắng nuốt cay. Loài người bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn lớn nhất trong lịch sử!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
46.5 Chapter 46.5 [END REAL] 4757 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5605 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5105 19/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5088 06/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5049 20/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5418 06/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 5205 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5400 08/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5723 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5169 24/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5451 14/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5739 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4798 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5738 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 5444 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 5450 24/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 5737 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 5758 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5532 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5502 23/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5404 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5494 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 5698 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 5353 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 27.2 5427 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 5242 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 5347 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 5500 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 25.2 5570 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 5266 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 5236 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 5264 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5287 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5363 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 5521 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 5429 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 5417 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 5432 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.3 Chương 20.3 5557 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 5470 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 5462 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 5487 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 5768 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 5281 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5045 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 5423 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 5531 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 5291 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5286 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 5254 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 5267 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 5283 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5145 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.6 Chapter 14.6 5455 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 014.5 5656 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5184 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5388 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 6356 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 786 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 chap 13.2 786 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 5517 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 5647 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5633 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5468 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5581 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5561 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5600 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5505 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5555 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5604 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 5576 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5604 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5796 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5600 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 5623 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5824 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5606 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.3 Chapter 4.3 5685 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 5638 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 5696 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 5709 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 6022 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5775 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5790 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5921 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 6077 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 6107 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 6894 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Hikki
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite