Shibuya Kingyo

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Hikki
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Shibuya Kingyo

favorite 9 / 10
person 61 votes
visibility
478090
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTsukiyoda Hajime, chàng trai trẻ đang tận hưởng những ngày yên bình. Và đột nhiên xuất hiện một thứ thông báo kết thúc cho dự định tiếp tục sống cuộc sống thường nhật ấy. Khu trực thuộc Tokyo, Shibuya đã xảy ra một đại thảm họa. Cá vàng ăn thịt người. Cá lớn đến cả bé, chúng đều nuốt, nuốt, nuốt sạch con người! Một cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có ở Shibuya! Ngậm đắng nuốt cay. Loài người bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn lớn nhất trong lịch sử!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
46.5 Chapter 46.5 [END REAL] 5042 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5675 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5135 19/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5104 06/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5067 20/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5434 06/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 5237 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5414 08/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5745 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5183 24/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5467 14/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5753 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4944 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5754 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 5462 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 5460 24/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 5747 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 5774 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5542 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5512 23/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5416 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5506 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 5758 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 5361 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 27.2 5443 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 5250 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 5361 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 5510 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 25.2 5590 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 5280 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 5246 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 5274 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5297 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5379 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 5537 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 5441 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 5433 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 5444 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.3 Chương 20.3 5569 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 5494 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 5476 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 5501 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 5780 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 5293 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5059 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 5437 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 5543 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 5305 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5320 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 5264 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 5287 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 5323 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5159 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.6 Chapter 14.6 5467 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 014.5 5670 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5260 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5424 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 6366 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 804 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 chap 13.2 816 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 5529 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 5659 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5651 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5500 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5609 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5571 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5794 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5519 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5573 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5616 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 5652 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5618 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5854 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5612 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 5637 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5844 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5626 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.3 Chapter 4.3 5703 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 5670 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 5714 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 5731 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 6042 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5793 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5816 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5943 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 6095 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 6195 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 6930 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Hikki
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite