Shibuya Kingyo

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Shibuya Kingyo

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
380213
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTsukiyoda Hajime, chàng trai trẻ đang tận hưởng những ngày yên bình. Và đột nhiên xuất hiện một thứ thông báo kết thúc cho dự định tiếp tục sống cuộc sống thường nhật ấy. Khu trực thuộc Tokyo, Shibuya đã xảy ra một đại thảm họa. Cá vàng ăn thịt người. Cá lớn đến cả bé, chúng đều nuốt, nuốt, nuốt sạch con người! Một cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có ở Shibuya! Ngậm đắng nuốt cay. Loài người bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn lớn nhất trong lịch sử!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
37 Chapter 37 4878 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1261 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4815 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 4495 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 5072 24/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 5299 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 5188 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5232 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5218 23/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5064 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5250 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 5370 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 5071 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 27.2 5119 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 4817 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 5031 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 5108 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 25.2 5254 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 4723 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 4930 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 4971 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5039 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5057 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 5247 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 5163 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 5161 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 5054 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.3 Chương 20.3 5259 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 5208 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 5142 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 5167 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 5222 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 3782 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 3456 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 5157 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 5065 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 5049 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 4032 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 5014 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 4802 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 5011 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4162 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.6 Chapter 14.6 5111 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 014.5 5362 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 4477 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 3768 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 6048 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 483 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 chap 13.2 609 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 5185 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 5301 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5253 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5196 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5205 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5287 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5208 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5221 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5203 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5298 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 5272 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5252 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5376 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5286 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 5317 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5454 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5264 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.3 Chapter 4.3 5317 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 5302 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 5316 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 5331 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5540 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5373 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5382 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5461 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 5609 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5647 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 6084 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite