Shibuya Kingyo

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Shibuya Kingyo

favorite 9 / 10
person 25 votes
visibility
174054
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTsukiyoda Hajime, chàng trai trẻ đang tận hưởng những ngày yên bình. Và đột nhiên xuất hiện một thứ thông báo kết thúc cho dự định tiếp tục sống cuộc sống thường nhật ấy. Khu trực thuộc Tokyo, Shibuya đã xảy ra một đại thảm họa. Cá vàng ăn thịt người. Cá lớn đến cả bé, chúng đều nuốt, nuốt, nuốt sạch con người! Một cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có ở Shibuya! Ngậm đắng nuốt cay. Loài người bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn lớn nhất trong lịch sử!

Chap Title Total Views Date Added Action
28.2 Chương 28.2 1606 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 1569 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 27.2 1910 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 1490 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 1896 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 1831 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 25.2 2348 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 1579 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 1778 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 1871 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 1955 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 2146 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 2280 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 2634 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 2790 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 1798 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.3 Chương 20.3 3421 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 3066 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 2883 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 3071 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 3274 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3785 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 901 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 394 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 2952 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 2458 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 230 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2406 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chương 16.2 2277 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 669 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1755 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 135 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1582 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1965 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 157 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.6 Chapter 14.6 2538 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 014.5 2504 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 5436 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 48 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 chap 13.2 374 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 3156 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 127 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 3913 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 3408 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 316 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 3132 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 3181 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 3250 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 3172 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 3023 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 3077 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 3085 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 3199 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 3213 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 3161 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 3156 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 3126 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 3505 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 3230 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.3 Chapter 4.3 3447 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 3225 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 3165 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 3246 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 2982 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 3442 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 3420 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 3743 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 3677 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 3952 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 4563 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite