Shibuya Kingyo

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Hikki
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Shibuya Kingyo

favorite 9 / 10
person 61 votes
visibility
459855
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổiTsukiyoda Hajime, chàng trai trẻ đang tận hưởng những ngày yên bình. Và đột nhiên xuất hiện một thứ thông báo kết thúc cho dự định tiếp tục sống cuộc sống thường nhật ấy. Khu trực thuộc Tokyo, Shibuya đã xảy ra một đại thảm họa. Cá vàng ăn thịt người. Cá lớn đến cả bé, chúng đều nuốt, nuốt, nuốt sạch con người! Một cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có ở Shibuya! Ngậm đắng nuốt cay. Loài người bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn lớn nhất trong lịch sử!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 4138 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4176 19/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4697 06/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4735 20/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5238 06/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 5125 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5196 08/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5633 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5101 24/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5381 14/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5661 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4215 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5684 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 5350 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 chap 33.5 5388 24/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 5673 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 5640 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5478 09/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5454 23/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5300 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chapter 28.5 5434 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 5632 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 5307 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 27.2 5381 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 5196 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 5263 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 5450 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 25.2 5502 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 5210 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chương 24.2 5178 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 5212 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5231 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5289 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 5457 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 5365 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 5357 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 5370 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.3 Chương 20.3 5495 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 5408 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 5350 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 19.2 5421 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 5498 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 5229 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 4931 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 5365 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 5455 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 5233 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5212 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 5194 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 5163 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 5219 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5085 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.6 Chapter 14.6 5289 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 014.5 5542 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5128 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5052 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 6290 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 650 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 chap 13.2 699 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 5423 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 5483 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5551 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5382 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5483 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5487 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5480 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5437 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5475 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5526 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 5488 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5488 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5724 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5528 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 5545 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5742 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5520 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.3 Chapter 4.3 5605 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 5540 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 5616 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 5627 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5926 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5691 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5704 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5755 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 5967 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5991 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 6666 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shibuya Kingyo
Translator Name Hikki
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite