Ao no Exorcist - Blue Exorcist

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing

Ao no Exorcist - Blue Exorcist

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
101268
local_library
132 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin - con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành... một chuyên gia diệt quỷ? Các bạn hãy đọc để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc.

Chap Title Total Views Date Added Action
128 Chương 128 578 07/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 284 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 132 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Vô song - Hỗn loạn 676 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 600 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Vô song - Chiến tranh tổng lực 736 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 723 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 242 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 255 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 245 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 222 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 210 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 190 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 224 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 196 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 206 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 239 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 183 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 198 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 219 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 189 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 194 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 224 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 191 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 221 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 216 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 233 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 217 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 212 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 217 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chương 99.2 207 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 226 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 222 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 232 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 220 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 202 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 185 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 226 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 200 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 188 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 204 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 214 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 229 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 260 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 223 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 223 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 212 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 203 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 535 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 232 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 3968 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 1100 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1091 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1916 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1718 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1320 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1015 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1115 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1034 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1261 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1389 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 977 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1063 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1240 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1063 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1094 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 064 - fix 1098 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1027 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1039 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 061 - fix 953 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 060 - fix 1145 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 059 - fix 1075 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 058 - fix 1228 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1033 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 056 - fix 754 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 055 - fix 764 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 054 - fix 829 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 053 - fix 843 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 052 - fix 845 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 051 - fix 869 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 050 - fix 892 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 049 - fix 711 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 048 - fix 774 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 047 - fix 865 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 828 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 045 - fix 820 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 044 - fix 943 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 043 - fix 1042 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 042 - fix 813 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 041 - fix 723 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 040 - fix 879 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1073 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1030 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 404 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 037 - fix 1014 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 036 - fix 1146 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1112 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1003 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 750 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 713 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 809 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 030 - fix 974 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 029 - fix 576 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 028 - fix 663 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 905 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 575 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 764 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 711 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 102 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 023 - fix 687 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 022 - fix 656 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 021 - fix 1455 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 020 - fix 821 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 019 - fix 606 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 018 - fix 793 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 017 - fix 578 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 016 - fix 656 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 015 - fix 626 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 014 - fix 785 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 862 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 778 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 834 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 010 - fix 1038 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 009 - fix 980 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 008 - fix 1052 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 007 - fix 1227 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 006 - fix 1321 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 005 - fix 1466 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 004 - fix 1823 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 003 - fix 1527 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2283 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5619 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite