Ao no Exorcist - Blue Exorcist

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing

Ao no Exorcist - Blue Exorcist

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
418665
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin - con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành... một chuyên gia diệt quỷ? Các bạn hãy đọc để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
131 Chương 131 4942 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1914 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2129 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 3540 07/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2574 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1947 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Vô song - Hỗn loạn 2287 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3323 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Vô song - Chiến tranh tổng lực 2679 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2051 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2391 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3887 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3096 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2050 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3403 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 3686 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2522 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1884 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1828 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2776 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2256 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 4302 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2063 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2012 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1404 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1470 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2269 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2112 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4390 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2739 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2520 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3170 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1498 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chương 99.2 1603 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2215 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1870 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4780 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3014 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2012 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3940 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1542 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 4163 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2571 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1778 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1565 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2122 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2913 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1389 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2736 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1979 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2850 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2104 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3323 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 5202 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 5177 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2319 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 3511 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 5056 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2898 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 3295 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2884 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2912 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2631 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 3855 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2784 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2435 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3030 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2796 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2732 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 064 - fix 2366 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 3436 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 3113 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 061 - fix 2862 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 060 - fix 3990 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 059 - fix 3019 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 058 - fix 4493 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 4295 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 056 - fix 3230 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 055 - fix 4528 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 054 - fix 3811 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 053 - fix 3265 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 052 - fix 3430 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 051 - fix 2498 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 050 - fix 3101 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 049 - fix 2589 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 048 - fix 2184 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 047 - fix 2823 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 3763 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 045 - fix 3605 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 044 - fix 1991 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 043 - fix 4464 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 042 - fix 3014 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 041 - fix 2104 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 040 - fix 3308 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3133 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 4123 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 4220 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 037 - fix 2883 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 036 - fix 3966 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 3324 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3173 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 3268 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1712 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2320 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 030 - fix 5061 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 029 - fix 2063 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 028 - fix 2847 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 2958 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 2094 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3094 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 2365 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 3090 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 023 - fix 3464 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 022 - fix 1868 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 021 - fix 3247 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 020 - fix 5108 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 019 - fix 1923 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 018 - fix 5013 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 017 - fix 1766 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 016 - fix 3713 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 015 - fix 4358 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 014 - fix 2820 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5059 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2833 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5135 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 010 - fix 4329 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 009 - fix 3091 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 008 - fix 5332 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 007 - fix 2328 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 006 - fix 4221 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 005 - fix 4389 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 004 - fix 4610 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 003 - fix 4931 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5078 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5973 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite