Ao no Exorcist - Blue Exorcist

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing

Ao no Exorcist - Blue Exorcist

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
310468
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin - con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành... một chuyên gia diệt quỷ? Các bạn hãy đọc để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
131 Chương 131 3235 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1231 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 817 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2697 07/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1560 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1259 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Vô song - Hỗn loạn 1423 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2715 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Vô song - Chiến tranh tổng lực 1428 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1424 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2005 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3176 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 943 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1605 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2011 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 882 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1701 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1202 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 996 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2218 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1619 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2701 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1416 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 812 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 889 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1063 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1484 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1758 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3841 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1612 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2155 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1792 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1014 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chương 99.2 1127 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1674 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 945 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1989 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2464 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 811 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1952 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 754 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3003 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 953 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 944 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 899 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 736 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1798 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1011 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2129 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1385 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1126 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1069 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2063 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 5100 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 5107 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1617 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2753 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 4586 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2451 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2714 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1669 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2151 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1895 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2883 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1746 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1978 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2414 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2372 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2019 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 064 - fix 1712 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 2931 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2297 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 061 - fix 2174 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 060 - fix 2124 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 059 - fix 1967 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 058 - fix 2188 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2630 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 056 - fix 2517 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 055 - fix 2968 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 054 - fix 3300 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 053 - fix 2757 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 052 - fix 2245 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 051 - fix 1440 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 050 - fix 2494 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 049 - fix 2042 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 048 - fix 1901 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 047 - fix 1748 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2702 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 045 - fix 2577 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 044 - fix 1757 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 043 - fix 3001 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 042 - fix 2068 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 041 - fix 1737 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 040 - fix 3058 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2868 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3787 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 3964 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 037 - fix 2586 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 036 - fix 3672 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 2966 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 2266 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 2988 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1414 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1990 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 030 - fix 4707 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 029 - fix 1700 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 028 - fix 1865 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 2674 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1912 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2627 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 2149 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 1101 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 023 - fix 3309 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 022 - fix 1665 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 021 - fix 3032 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 020 - fix 4991 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 019 - fix 1619 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 018 - fix 2552 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 017 - fix 1447 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 016 - fix 2943 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 015 - fix 3850 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 014 - fix 2379 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3286 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2497 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5029 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 010 - fix 2001 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 009 - fix 1991 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 008 - fix 5078 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 007 - fix 2100 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 006 - fix 3661 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 005 - fix 4137 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 004 - fix 4368 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 003 - fix 3871 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 4227 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5893 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite