Ao no Exorcist - Blue Exorcist

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing

Ao no Exorcist - Blue Exorcist

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
120533
local_library
132 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin - con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành... một chuyên gia diệt quỷ? Các bạn hãy đọc để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc.

Chap Title Total Views Date Added Action
128 Chương 128 792 07/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 386 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 232 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Vô song - Hỗn loạn 861 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 699 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Vô song - Chiến tranh tổng lực 804 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 837 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 304 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 365 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 367 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 302 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 327 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 296 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 318 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 316 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 321 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 380 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 317 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 294 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 343 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 316 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 294 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 323 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 365 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 311 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 323 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 381 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 276 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 311 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 288 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chương 99.2 342 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 305 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 355 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 324 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 292 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 306 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 300 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 299 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 382 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 296 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 299 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 377 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 322 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 474 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 406 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 365 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 271 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 354 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 634 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 358 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 4151 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 1241 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1165 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2029 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1824 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1517 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1119 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1191 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1142 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1386 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1520 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1117 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1194 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1381 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1191 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1223 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 064 - fix 1200 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1241 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1151 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 061 - fix 1169 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 060 - fix 1297 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 059 - fix 1202 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 058 - fix 1330 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1237 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 056 - fix 940 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 055 - fix 857 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 054 - fix 929 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 053 - fix 1032 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 052 - fix 955 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 051 - fix 1031 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 050 - fix 1010 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 049 - fix 870 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 048 - fix 899 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 047 - fix 1048 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 990 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 045 - fix 1021 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 044 - fix 1067 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 043 - fix 1216 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 042 - fix 928 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 041 - fix 909 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 040 - fix 1045 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1341 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1232 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 647 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 037 - fix 1211 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 036 - fix 1279 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1306 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1165 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 915 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 902 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 967 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 030 - fix 1133 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 029 - fix 730 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 028 - fix 837 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1196 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 725 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 939 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 942 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 238 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 023 - fix 976 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 022 - fix 815 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 021 - fix 1639 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 020 - fix 1054 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 019 - fix 760 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 018 - fix 940 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 017 - fix 821 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 016 - fix 834 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 015 - fix 806 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 014 - fix 1021 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1051 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 964 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 980 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 010 - fix 1218 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 009 - fix 1204 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 008 - fix 1175 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 007 - fix 1348 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 006 - fix 1545 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 005 - fix 1669 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 004 - fix 2088 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 003 - fix 1691 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2485 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5669 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite