Ao no Exorcist - Blue Exorcist

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing

Ao no Exorcist - Blue Exorcist

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
218135
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin - con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành... một chuyên gia diệt quỷ? Các bạn hãy đọc để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
131 Chương 131 2217 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 633 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 581 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2155 07/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1388 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1127 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Vô song - Hỗn loạn 1288 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1086 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Vô song - Chiến tranh tổng lực 1257 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1234 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 660 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2713 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 661 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1384 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 622 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 596 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1405 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 656 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 709 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1548 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1010 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 621 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 679 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 614 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 625 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 660 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 697 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 629 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1816 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 672 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1308 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 606 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 575 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chương 99.2 643 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1520 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 694 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1518 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2302 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 665 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 594 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 595 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2827 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 654 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 570 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 755 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 616 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 786 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 656 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 622 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1140 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 688 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 879 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 603 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 4620 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 3815 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1435 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2297 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3099 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1925 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1406 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1493 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1447 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1683 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1821 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1468 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1516 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1671 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1538 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1659 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 064 - fix 1494 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 2164 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1425 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 061 - fix 1585 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 060 - fix 2003 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 059 - fix 1494 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 058 - fix 2048 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2028 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 056 - fix 1757 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 055 - fix 2265 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 054 - fix 2044 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 053 - fix 2559 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 052 - fix 1856 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 051 - fix 1279 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 050 - fix 1257 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 049 - fix 1497 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 048 - fix 1162 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 047 - fix 1500 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1578 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 045 - fix 1320 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 044 - fix 1388 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 043 - fix 2478 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 042 - fix 1257 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 041 - fix 1245 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 040 - fix 2612 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1995 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1546 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 2038 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 037 - fix 2004 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 036 - fix 1624 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 2673 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1550 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 2287 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1273 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1312 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 030 - fix 3094 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 029 - fix 1529 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 028 - fix 1206 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1905 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1126 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1374 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1490 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 539 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 023 - fix 2762 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 022 - fix 1109 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 021 - fix 1942 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 020 - fix 4132 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 019 - fix 1005 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 018 - fix 1277 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 017 - fix 1323 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 016 - fix 2477 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 015 - fix 2468 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 014 - fix 2028 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3005 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 1624 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4132 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 010 - fix 1614 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 009 - fix 1548 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 008 - fix 2884 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 007 - fix 1685 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 006 - fix 1956 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 005 - fix 2615 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 004 - fix 4015 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 003 - fix 3015 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3192 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5815 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite