Ao no Exorcist - Blue Exorcist

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing

Ao no Exorcist - Blue Exorcist

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
277236
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin - con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành... một chuyên gia diệt quỷ? Các bạn hãy đọc để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
131 Chương 131 2650 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1085 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 715 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2600 07/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1473 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1223 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Vô song - Hỗn loạn 1360 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1511 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Vô song - Chiến tranh tổng lực 1345 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1333 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1887 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2809 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 750 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1506 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 978 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 734 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1480 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 877 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 797 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2099 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1513 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2031 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 971 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 710 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 804 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 966 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 781 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 730 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2240 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 784 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1698 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1664 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 914 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chương 99.2 886 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1604 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 793 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1935 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2409 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 762 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1908 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 703 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2953 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 902 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 670 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 871 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 714 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1745 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 962 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2078 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1311 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1086 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1018 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1664 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 5094 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 5073 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1556 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2377 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 4540 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2152 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2577 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1586 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1622 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1760 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2770 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1691 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1940 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2209 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2301 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1904 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 064 - fix 1578 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 2798 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1654 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 061 - fix 1685 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 060 - fix 2073 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 059 - fix 1899 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 058 - fix 2132 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2550 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 056 - fix 2458 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 055 - fix 2901 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 054 - fix 3224 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 053 - fix 2693 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 052 - fix 1932 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 051 - fix 1363 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 050 - fix 2190 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 049 - fix 1976 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 048 - fix 1855 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 047 - fix 1681 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2655 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 045 - fix 2518 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 044 - fix 1632 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 043 - fix 2805 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 042 - fix 1340 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 041 - fix 1519 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 040 - fix 3008 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2082 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 2270 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 3920 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 037 - fix 2419 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 036 - fix 3155 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 2863 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1862 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 2755 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1348 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1380 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 030 - fix 4663 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 029 - fix 1660 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 028 - fix 1273 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 2661 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1171 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2314 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 2115 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 677 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 023 - fix 3033 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 022 - fix 1516 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 021 - fix 2980 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 020 - fix 4210 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 019 - fix 1029 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 018 - fix 2491 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 017 - fix 1385 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 016 - fix 2539 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 015 - fix 3658 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 014 - fix 2150 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3106 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2464 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4558 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 010 - fix 1887 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 009 - fix 1956 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 008 - fix 5072 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 007 - fix 2044 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 006 - fix 1979 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 005 - fix 4097 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 004 - fix 4178 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 fixAo no Exorcist – Blue Exorcist Chap 003 - fix 3638 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3578 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5837 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ao no Exorcist - Blue Exorcist
Translator Name 525Manga.com
Category Manga
Author katou kazue
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite