Hell Mode: Yarikomi Suki no Gamer wa Hai Settei no Isekai de Musou Suru

Other Name
Hellmode ~Gamer Who Likes to Speedrun Becomes Peerless in a Parallel World with Obsolete Setting~ Hell Mode: Yarikomi Suki no Gamer wa Hai Settei no Isekai de Musou Suru ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author hamuo
Status Ongoing

Hell Mode: Yarikomi Suki no Gamer wa Hai Settei no Isekai de Musou Suru

favorite 9 / 10
person 102 votes
visibility
517345
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

"Bạn sẽ triệu hồi vào thế giới của một trò chơi không bao giờ kết thúc chứ?" Một ngày nọ, tôi đang tìm kiếm một trò chơi mới thì tôi bất ngờ nhìn thấy quảng cáo đó. Sau khi chọn chế độ khó nhất của trò chơi, "Hell Mode", tôi đột nhiên được chuyển sinh sang một thế giới mới với tư cách là một người nông dân. Là một cậu bé tên Allen, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình ở một thế giới khác với độ khó cao nhất, vượt qua mọi thử thách để đạt được danh hiệu vĩ đại nhất của trò chơi "Summoner" .—— Tiểu thuyết xếp hạng 1 trên tạp chí "Hãy trở thành nhà văn ”, một câu chuyện cực kỳ được mong đợi.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
55 Chapter 55 6271 07/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6487 06/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7423 30/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7003 21/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6054 21/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5772 21/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6899 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 6913 18/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 6867 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6656 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 7186 30/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 8950 31/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 8309 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 8046 24/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 7229 24/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 8582 20/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 8569 03/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 9299 14/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 8484 16/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8562 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 9481 25/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 9134 16/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9322 11/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9759 10/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 9400 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 9730 06/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 10058 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 11662 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 10308 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 10492 29/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 10467 22/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 10547 15/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 10574 28/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 10658 09/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 9759 05/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10515 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 9683 31/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 9956 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9818 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 9456 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 10554 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 9638 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 10808 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 11113 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 10236 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 10434 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 10982 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 10076 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 chap 7 11296 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10985 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 10908 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11471 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 11398 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 11593 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15513 30/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hellmode ~Gamer Who Likes to Speedrun Becomes Peerless in a Parallel World with Obsolete Setting~ Hell Mode: Yarikomi Suki no Gamer wa Hai Settei no Isekai de Musou Suru ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author hamuo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite