Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing

Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

favorite 9 / 10
person 44 votes
visibility
563750
local_library
93 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình giữa thầy giáo "phế nhân" và cô nàng nữ sinh trung học muốn tự tử... Project mới của Like Translation Manga, khá ngắn, chỉ có 7 chương mà thôi :v

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chương 87 2593 23/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3802 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5300 02/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3734 20/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3301 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3865 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5008 27/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5204 17/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5089 17/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5157 31/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3820 27/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4606 19/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5427 17/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5356 23/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5361 08/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5553 08/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 5513 16/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5940 10/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5892 08/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5419 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5801 28/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 5475 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 065.1 5480 13/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 5510 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 5877 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5192 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5842 05/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 5727 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5770 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5840 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5749 05/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5725 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5718 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5805 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5599 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5750 11/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5756 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5485 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5561 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5795 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5744 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5529 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6097 10/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 5951 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5962 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5542 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5959 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5657 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5874 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6486 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5648 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5712 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5676 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5446 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5894 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5645 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5895 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5839 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6214 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5902 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6195 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6103 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate