Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing

Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

favorite 9 / 10
person 23 votes
visibility
149328
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình giữa thầy giáo "phế nhân" và cô nàng nữ sinh trung học muốn tự tử... Project mới của Like Translation Manga, khá ngắn, chỉ có 7 chương mà thôi :v

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 1591 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2434 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2927 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3608 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 2613 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 2947 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2148 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2618 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2277 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4586 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 4765 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 4422 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5033 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5134 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5096 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4206 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4020 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 4492 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 3500 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5154 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5114 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5660 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5231 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5155 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5354 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5410 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 3194 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5400 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5361 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5696 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5827 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5725 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5981 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6649 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite