Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing

Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

favorite 9 / 10
person 45 votes
visibility
589317
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình giữa thầy giáo "phế nhân" và cô nàng nữ sinh trung học muốn tự tử... Project mới của Like Translation Manga, khá ngắn, chỉ có 7 chương mà thôi :v

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 3081 04/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5141 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4622 23/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3733 23/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4537 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5424 02/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4221 20/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3721 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5041 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5064 27/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5264 17/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5143 17/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5195 31/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4141 27/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4894 19/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5473 17/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5396 23/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5517 08/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5639 08/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 5561 16/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 6044 10/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6004 08/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5539 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5915 28/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 5523 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 065.1 5548 13/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 5576 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 6001 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5226 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5928 05/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 5755 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5830 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5902 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5881 05/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5755 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5790 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5837 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5653 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5810 11/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5804 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5515 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5603 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5827 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5774 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5563 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6137 10/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 6009 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 6000 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5584 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6005 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5727 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5942 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6528 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5750 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5888 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5794 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5482 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5964 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5685 17/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5927 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5883 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6260 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5968 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6311 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6215 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 5789 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5911 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6073 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5839 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6016 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6376 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6437 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 6783 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6857 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6766 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 7088 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6763 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6882 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 5876 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 7227 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 6574 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 7296 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7258 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7934 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 7511 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7541 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8128 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 8236 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 7453 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 7800 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 9035 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 8584 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 8871 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 9017 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 10409 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 11517 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite