Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing

Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi

favorite 9 / 10
person 19 votes
visibility
119018
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình giữa thầy giáo "phế nhân" và cô nàng nữ sinh trung học muốn tự tử... Project mới của Like Translation Manga, khá ngắn, chỉ có 7 chương mà thôi :v

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chương 27 2093 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 1656 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 2014 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1266 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1519 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1398 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3081 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3681 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 3380 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3867 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4776 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 4360 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3017 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2776 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3186 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 2180 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4611 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 4475 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5462 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5041 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4412 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5164 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5210 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 1722 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5174 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5143 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5452 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5569 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5455 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5657 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6221 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi
Translator Name LTM
Category Manga
Author sora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite