Issak

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing

Issak

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
48615
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Vào thế kỷ 17, Đế chế La Mã Thần thánh đã bị tàn phá bởi cuộc Chiến tranh Ba mươi năm. Giữa sự hỗn loạn này xuất hiện một lính đánh thuê Nhật Bản tên là Isaak. Trận chiến ác liệt của hắn ta bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 31 1852 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 438 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 692 10/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1835 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 681 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 861 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 848 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 773 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 642 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 600 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 692 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 989 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1245 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1023 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 759 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1246 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 804 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 805 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 807 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 856 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1528 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1874 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chapter 9 1761 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1483 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2213 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chapter 6 2592 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 2482 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2581 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2843 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5148 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5662 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite