Issak

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing

Issak

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
34833
local_library
28 Chaps

Genres

Summary

Vào thế kỷ 17, Đế chế La Mã Thần thánh đã bị tàn phá bởi cuộc Chiến tranh Ba mươi năm. Giữa sự hỗn loạn này xuất hiện một lính đánh thuê Nhật Bản tên là Isaak. Trận chiến ác liệt của hắn ta bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
28 Chương 28 470 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 465 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 534 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 551 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 486 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 384 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 309 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 396 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 728 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 851 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 709 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 523 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 941 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 490 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 460 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 504 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 535 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1202 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1476 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chapter 9 1394 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1060 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1734 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chapter 6 1841 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1982 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1956 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2292 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5028 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5532 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite