Issak

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing

Issak

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
29054
local_library
26 Chaps

Genres

Summary

Vào thế kỷ 17, Đế chế La Mã Thần thánh đã bị tàn phá bởi cuộc Chiến tranh Ba mươi năm. Giữa sự hỗn loạn này xuất hiện một lính đánh thuê Nhật Bản tên là Isaak. Trận chiến ác liệt của hắn ta bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
26 Chương 26 287 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 337 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 298 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 167 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 133 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 187 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 580 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 689 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 558 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 358 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 787 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 363 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 340 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 363 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 363 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1035 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1311 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chapter 9 1182 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 863 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1503 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chapter 6 1578 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1766 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1710 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2040 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 4798 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5458 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite