Issak

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing

Issak

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
49802
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Vào thế kỷ 17, Đế chế La Mã Thần thánh đã bị tàn phá bởi cuộc Chiến tranh Ba mươi năm. Giữa sự hỗn loạn này xuất hiện một lính đánh thuê Nhật Bản tên là Isaak. Trận chiến ác liệt của hắn ta bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 31 1906 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 464 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 718 10/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1873 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 692 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 891 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 873 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 821 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 693 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 645 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 721 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1021 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1273 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1062 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 803 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1280 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 829 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 824 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 855 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 901 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1554 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1923 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chapter 9 1806 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1524 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2279 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chapter 6 2655 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 2560 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2620 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2902 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5156 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5678 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Issak
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author shinji makari
Artist song ji hyoung
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite