Azure and Claude

Other Name
Azure and Claude
Translator Name psycho
Category Manga
Author fafoo (sugaru miaki)
Status Ongoing

Azure and Claude

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
15491
local_library
17 Chaps

Genres

Summary

Bộ này sẽ không giống với đa số những bộ manga mà lâu nay các bạn thường đọc, nó có hướng thiên nhiều hơn về chiều sâu tâm lý nên sẽ khá thách thức người đọc. Về cơ bản thì main chính có năng lực điều khiển cơ thể người khác và đã sử dụng năng lực đó để khiến "đối tượng" tự tử... đó là cho đến khi main gặp được một đối tượng đặc biệt.

Info

Other Name
Azure and Claude
Translator Name psycho
Category Manga
Author fafoo (sugaru miaki)
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite