rem (re zero)

Miền đất hứa

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Ongoing
Year Released 2014

Miền đất hứa

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
852334
local_library
185 Chaps

Genres

Summary

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chap Title Total Views Date Added Action
181 Chương 181 2840 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2907 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3499 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3011 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2757 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2787 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1488 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 4064 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3072 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2775 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1841 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3129 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3041 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2988 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3091 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1758 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3036 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3418 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3498 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3036 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3801 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 2415 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3493 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 2031 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 3971 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 3641 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1899 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3618 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3656 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3480 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2357 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 4301 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 344 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3886 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 4100 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3931 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 4016 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3492 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 3787 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4765 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 4712 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 4572 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5059 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3636 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4851 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4676 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 3021 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4492 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 886 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5034 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1091 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5180 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chương 128 2306 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5278 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5071 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5210 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1270 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1402 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chương 122 1461 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5460 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5155 02/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6101 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5209 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3053 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5186 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4932 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4245 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 4127 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5071 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4829 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4425 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4451 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4610 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5027 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4253 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 826 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5094 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5022 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4235 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5040 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4462 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5079 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5078 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5060 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4656 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5206 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5060 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5050 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5076 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5071 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4929 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5137 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5116 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5008 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5029 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4926 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4322 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5019 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5386 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5380 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5290 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5353 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5168 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5419 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 5408 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5619 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5356 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5376 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5367 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5518 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5458 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5489 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5489 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5492 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5534 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5416 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5402 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5431 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5497 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5493 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5459 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5500 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58: Quyết định 5418 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 5434 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5577 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5466 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5345 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5423 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5442 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5402 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5443 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5448 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48: 2 thế giới 5498 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5574 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 5463 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5421 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5423 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5465 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5490 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5494 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5484 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5548 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5641 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Trốn thoát 5705 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 5448 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hành Quyết p.5 5651 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chap 35.5 5366 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5524 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5485 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5493 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5431 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5428 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5451 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5400 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5388 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5433 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 5218 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5384 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5404 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5475 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Trừ khử 5493 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Mồi nhử 5430 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Cảm bẫy hiện hữu 5488 27/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Extra 1 5317 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Liên thủ 5425 28/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1539 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bại lộ 5436 25/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5400 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5374 19/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5446 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Cậu đừng hòng 5367 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Con bài tẩy 5526 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Nội gián - phần 3 5456 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Nội Gián - phần 2 5467 29/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Nội gián - phần 1 5794 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Điều khiển 5514 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Cùng chơi đuổi bắt 5525 17/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5571 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5628 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5522 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5639 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5675 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Người phụ nữ sắt đá 5651 26/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Lối thoát 5709 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Cô nhi viện 6196 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite