Miền đất hứa

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Done
Year Released 2014

Miền đất hứa

favorite 9 / 10
person 111 votes
visibility
875579
local_library
187 Chaps

Genres

Summary

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chap Title Total Views Date Added Action
181.5 Chương 181.5 3389 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 4801 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3422 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3825 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3275 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3008 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2958 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1655 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 4278 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3253 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2925 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1962 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3314 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3165 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 3197 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3317 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1880 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3146 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3566 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3665 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3181 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3986 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 2550 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3599 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 2189 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 4083 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 3767 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2017 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3735 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3832 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3672 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2533 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 4414 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 453 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3996 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 4222 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 4074 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 4149 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3603 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 3915 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4882 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 4950 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5036 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5087 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3814 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5009 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4817 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 3225 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4655 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1098 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5060 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1248 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5202 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chương 128 2497 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5302 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5095 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5236 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1468 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1587 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chương 122 1670 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5488 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5185 02/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6129 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5241 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3285 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5224 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5029 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4471 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 4318 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5101 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5016 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4652 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4696 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4821 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5049 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4453 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1033 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5120 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5048 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4427 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5068 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4792 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5115 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5102 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5086 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4923 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5234 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5098 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5086 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5102 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5111 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5035 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5159 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5154 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5038 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5051 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5034 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4540 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5049 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5428 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5422 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5326 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5377 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5194 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5447 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 5446 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5647 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5386 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5406 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5397 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5546 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5500 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5517 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5519 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5518 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5558 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5442 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5426 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5457 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5525 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5517 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5489 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5526 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58: Quyết định 5448 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 5468 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5611 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5492 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5381 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5451 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5486 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5430 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5477 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5478 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48: 2 thế giới 5528 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5616 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 5499 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5455 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5451 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5489 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5518 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5532 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5516 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5576 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5671 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Trốn thoát 5737 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 5476 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hành Quyết p.5 5691 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chap 35.5 5394 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5552 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5517 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5455 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5452 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5483 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5424 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5418 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5461 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 5244 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5408 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5428 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Trừ khử 5515 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Mồi nhử 5464 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 1891 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Cảm bẫy hiện hữu 5530 27/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Extra 1 5339 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Liên thủ 5445 28/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1694 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bại lộ 5458 25/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5420 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5396 19/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5480 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Cậu đừng hòng 5391 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Con bài tẩy 5554 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Nội gián - phần 3 5480 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Nội Gián - phần 2 5491 29/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Nội gián - phần 1 5828 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Điều khiển 5548 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Cùng chơi đuổi bắt 5551 17/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5599 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5660 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5550 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5685 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5705 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Người phụ nữ sắt đá 5681 26/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Lối thoát 5747 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Cô nhi viện 6262 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Done
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite