Miền đất hứa

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Done
Year Released 2014

Miền đất hứa

favorite 9 / 10
person 111 votes
visibility
867619
local_library
187 Chaps

Genres

Summary

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chap Title Total Views Date Added Action
181.5 Chương 181.5 3049 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 4563 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3311 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3700 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3176 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2942 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2876 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1589 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 4192 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3209 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2881 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1918 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3237 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3121 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 3060 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3185 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1836 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3111 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3510 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3588 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3129 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3908 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 2486 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3541 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 2122 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 4013 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 3701 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1961 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3681 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3788 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3616 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2484 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 4373 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 391 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3939 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 4187 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3997 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 4092 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3551 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 3852 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4844 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 4790 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 4647 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5069 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3711 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4896 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4720 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 3088 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4541 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 996 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5046 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1180 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5190 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chương 128 2441 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5292 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5081 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5224 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1396 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1501 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chương 122 1597 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5476 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5173 02/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6117 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5229 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3196 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5214 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5015 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4393 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 4238 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5089 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4967 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4559 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4615 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4729 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5039 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4377 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 942 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5106 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5036 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4316 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5054 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4596 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5091 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5090 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5074 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4781 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5220 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5076 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5066 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5086 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5085 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5011 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5147 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5128 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5024 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5039 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5018 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4446 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5033 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5406 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5398 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5304 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5365 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5182 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5433 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 5428 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5633 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5372 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5390 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5383 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5532 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5480 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5505 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5507 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5504 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5546 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5430 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5416 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5443 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5509 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5505 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5475 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5516 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58: Quyết định 5432 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 5446 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5595 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5480 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5361 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5437 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5464 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5418 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5459 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5466 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48: 2 thế giới 5514 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5594 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 5483 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5439 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5439 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5479 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5506 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5520 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5502 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5564 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5657 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Trốn thoát 5723 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 5464 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hành Quyết p.5 5669 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chap 35.5 5380 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5538 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5497 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5445 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5442 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5471 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5414 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5408 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5449 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 5232 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5398 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5416 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5495 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Trừ khử 5507 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Mồi nhử 5454 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 1685 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Cảm bẫy hiện hữu 5514 27/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Extra 1 5331 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Liên thủ 5437 28/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1617 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bại lộ 5450 25/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5410 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5384 19/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5458 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Cậu đừng hòng 5377 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Con bài tẩy 5540 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Nội gián - phần 3 5468 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Nội Gián - phần 2 5477 29/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Nội gián - phần 1 5806 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Điều khiển 5534 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Cùng chơi đuổi bắt 5537 17/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5587 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5646 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5538 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5667 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5693 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Người phụ nữ sắt đá 5669 26/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Lối thoát 5733 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Cô nhi viện 6228 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Done
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite