Goblin Slayer

Miền đất hứa

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Ongoing
Year Released 2014

Miền đất hứa

favorite 9 / 10
person 109 votes
visibility
844453
local_library
185 Chaps

Genres

Summary

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra ....

Chap Title Total Views Date Added Action
181 Chương 181 2497 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2761 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3360 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2947 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2615 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2688 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1444 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3990 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 3015 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2653 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1727 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2953 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2943 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2886 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3001 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1632 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2951 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3296 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3419 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2875 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 3727 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 2323 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 3412 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1961 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 3839 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 3570 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1797 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3546 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3593 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3388 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2224 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 4196 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 317 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3807 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 3996 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3884 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 3916 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3361 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 3724 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4666 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 4649 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 4436 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5047 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3550 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4670 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4612 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2908 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4455 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 773 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5024 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 985 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5170 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chương 128 2242 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5268 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5063 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5206 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1225 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1329 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chương 122 1399 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5448 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5145 02/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6083 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5207 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2995 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5170 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4820 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4131 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 4042 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5061 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4716 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4384 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4417 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4542 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5017 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4205 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 707 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5088 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5014 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4181 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5032 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4369 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5067 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5034 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5048 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4556 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5192 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5048 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5040 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5064 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5059 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4880 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5129 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5108 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4951 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5015 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4851 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4246 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5011 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5382 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5372 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5274 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5345 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5156 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5407 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Bình minh chiến trận 5400 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5609 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5346 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5368 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5349 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5496 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5442 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5479 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5483 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5480 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5526 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5404 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5392 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5419 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5485 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5479 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5449 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59: Chọn lựa kĩ càng 5488 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58: Quyết định 5408 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57: Thương lượng – Phần 2 5426 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5561 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5448 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5333 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5417 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5428 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5394 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5431 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5432 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48: 2 thế giới 5486 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47: Câu chuyện thuở xa xưa 5558 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46: Sung-Joo và Musica 5457 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5413 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5413 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5447 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5484 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5480 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5472 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5532 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5627 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Trốn thoát 5689 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 5436 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hành Quyết p.5 5647 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chap 35.5 5362 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5512 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5473 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5487 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5413 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5420 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5433 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5376 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5378 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5417 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 5212 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5374 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5392 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5463 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Trừ khử 5479 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Mồi nhử 5422 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Cảm bẫy hiện hữu 5484 27/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Extra 1 5301 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Liên thủ 5421 28/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1493 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bại lộ 5432 25/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Sẵn sàng trước cơn bão 5390 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Căn phòng bí mật và william minerva - p2 5368 19/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Căn phòng bí mật và William Minerva 5440 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Cậu đừng hòng 5363 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Con bài tẩy 5514 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Nội gián - phần 3 5444 01/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Nội Gián - phần 2 5459 29/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Nội gián - phần 1 5780 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Điều khiển 5506 25/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Cùng chơi đuổi bắt 5515 17/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5561 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5612 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5512 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5625 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5667 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Người phụ nữ sắt đá 5645 26/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Lối thoát 5699 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Cô nhi viện 6176 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland, The promised neverland
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author Kaiu Shirai
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite