Maken No Daydreamer

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015

Maken No Daydreamer

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
220428
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Minato là một sinh viên đại học bị chết trong một vụ tai nạn máy bay và đã được tái sinh trong một thế giới fantasy. Tỉnh dậy giữa đồng không mông quạnh, và bây giờ Minato cố gắng để biến con đường của mình thành một adventurer


Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 6706 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5669 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5291 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5863 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5310 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5560 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5555 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6252 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6817 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6290 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5922 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5918 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6336 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6735 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6887 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7040 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6925 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7053 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7024 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6916 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6927 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6914 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6899 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7003 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6829 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6975 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6905 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7177 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7215 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7286 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7557 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7600 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9072 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite