Maken No Daydreamer

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015

Maken No Daydreamer

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
219404
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Minato là một sinh viên đại học bị chết trong một vụ tai nạn máy bay và đã được tái sinh trong một thế giới fantasy. Tỉnh dậy giữa đồng không mông quạnh, và bây giờ Minato cố gắng để biến con đường của mình thành một adventurer

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 6668 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5651 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5277 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5851 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5296 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5536 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5533 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6240 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6797 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6250 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5900 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5892 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6316 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6697 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6869 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7024 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6897 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7025 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6972 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6888 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6903 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6888 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6869 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6955 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6805 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6939 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6877 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7125 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7171 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7220 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7513 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7558 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9002 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite