Maken No Daydreamer

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015

Maken No Daydreamer

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
218680
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Minato là một sinh viên đại học bị chết trong một vụ tai nạn máy bay và đã được tái sinh trong một thế giới fantasy. Tỉnh dậy giữa đồng không mông quạnh, và bây giờ Minato cố gắng để biến con đường của mình thành một adventurer

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 6636 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5635 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5263 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5835 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5284 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5526 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5523 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6230 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6783 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6226 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5884 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5872 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6300 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6673 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6849 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7004 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6883 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6971 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6948 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6866 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6887 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6874 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6853 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6939 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6789 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6917 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6859 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7093 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7141 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7186 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7479 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7520 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8952 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite