Original

Maken No Daydreamer

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015

Maken No Daydreamer

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
210162
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Minato là một sinh viên đại học bị chết trong một vụ tai nạn máy bay và đã được tái sinh trong một thế giới fantasy. Tỉnh dậy giữa đồng không mông quạnh, và bây giờ Minato cố gắng để biến con đường của mình thành một adventurer

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 5078 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5445 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5123 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5669 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5156 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5406 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5395 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6098 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6641 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6078 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5726 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5698 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6122 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6505 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6649 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6828 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6701 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6697 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6738 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6648 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6677 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6658 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6651 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6661 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6569 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6687 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6613 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6815 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6865 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6884 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7129 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7142 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8410 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
MAKEN NO DAYDREAMER; 魔 拳 の デイ ドリーマー;Demon Fist Daydreamer
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Nishi Osyou
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite