Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ
Translator Name Lục Dương
Category Manhua
Author thời thiện
Status Ongoing

Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
33218
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Thân là công chúa hai mươi năm, nhưng thực ra là một người đàn ông, cái gì? Hoàng huynh muốn tứ hôn cho ta và Trấn Bắc Tướng Quân ? ! Đợi đã nào... ! Hoàng huynh, huynh còn nhớ chuyện ta là hán tử không vậy ! Lão tử là nam làm sao gả ! Bởi vì cung đấu nên phải chịu thiệt giấu diếm thân phận nam nhi để làm công chúa hai mươi năm, kết quả bây giờ lại bị tứ hôn cho người đàn ông khác, đào hôn cũng không có được, làm sao bây giờ ....

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chương 27 1400 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 648 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 491 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 874 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 668 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 740 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 732 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1263 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 885 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1287 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1247 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 703 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1244 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 820 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1028 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1222 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1442 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1331 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1298 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1333 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1278 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1342 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1227 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1475 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1718 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 2080 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3442 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ
Translator Name Lục Dương
Category Manhua
Author thời thiện
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite