Idol quốc dân đừng trêu tôi

Other Name
Idol quốc dân đừng trêu tôi
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Idol quốc dân đừng trêu tôi

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
24018
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Nhìn tên là biết nha, chuyện của cô ấy và một dàn Idol quốc dân... Lỡ tay đụng phải một anh, vô tình đột nhập vào sào huyệt của nhóm Idol đó và tèn ten.... Bạn chỉ hận mình không phải nữ chính. Đọc ở Mê đọc truyện để cập nhật chap mới hàng ngày nhé~

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chapter 39 342 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 236 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 184 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 253 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 332 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 277 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 258 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 408 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 402 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 329 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 280 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 218 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 219 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 262 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 493 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 265 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 405 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 473 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 401 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 349 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 332 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 324 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 265 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 319 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 255 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 452 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 757 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 366 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 313 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 470 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1311 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1022 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2593 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 634 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 933 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1049 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 420 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2602 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3215 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Idol quốc dân đừng trêu tôi
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite