Idol quốc dân đừng trêu tôi

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Idol quốc dân đừng trêu tôi
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Idol quốc dân đừng trêu tôi

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
16332
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Nhìn tên là biết nha, chuyện của cô ấy và một dàn Idol quốc dân... Lỡ tay đụng phải một anh, vô tình đột nhập vào sào huyệt của nhóm Idol đó và tèn ten.... Bạn chỉ hận mình không phải nữ chính. Đọc ở Mê đọc truyện để cập nhật chap mới hàng ngày nhé~

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chapter 39 225 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 59 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 95 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 87 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 228 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 192 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 117 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 196 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 311 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 142 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 170 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 105 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 92 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 133 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 360 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 175 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 163 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 348 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 307 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 194 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 148 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 200 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 147 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 240 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 147 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 452 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 527 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 265 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 174 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 393 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1175 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 874 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 971 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 538 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 794 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1049 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 318 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1331 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2890 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Idol quốc dân đừng trêu tôi
Translator Name Mê Đọc Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite