Long Vương Truyền Thuyết

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Long Vương Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing

Long Vương Truyền Thuyết

favorite 7 / 10
person 5 votes
visibility
348486
local_library
241 Chaps

Genres

Summary

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù!
Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . .
Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
242 Chương 242 805 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 882 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 1049 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 933 14/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 789 08/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 564 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 603 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 850 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 862 10/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 chapter 233 1090 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 732 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 921 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 915 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 chapter 229 986 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1126 01/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1092 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 923 19/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 963 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 1011 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chapter 223 1181 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 992 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 784 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 chapter 220 921 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 chapter 219 1067 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 797 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 636 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chapter 216 956 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 chapter 215 689 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 chapter 214 654 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chapter 213 650 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 1050 31/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 553 31/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1015 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 547 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chapter 208 935 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1035 28/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 1409 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 949 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 1063 09/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 1027 01/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 970 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 1331 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 872 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 961 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 789 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 1162 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 1017 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1186 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 667 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 974 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 826 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1108 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 902 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 784 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 872 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 523 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1200 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1177 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1568 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1141 14/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1061 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 668 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 889 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 574 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 543 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 518 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 510 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 446 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 455 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 490 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 715 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 591 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 658 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 986 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 523 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 539 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 662 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 673 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 895 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 910 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 855 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 834 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 1170 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chapter 156 785 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chapter 155 1139 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1306 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chapter 153 1164 29/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1059 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chapter 151 1083 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chapter 150 864 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 824 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 891 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 759 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 865 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1439 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1318 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 706 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 991 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1117 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1192 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 948 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 878 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 988 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 957 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1010 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 834 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1075 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 731 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 729 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 762 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 1019 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1064 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 992 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 844 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1175 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1091 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1083 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 907 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1109 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1416 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 chap 119 1629 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1275 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 784 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1345 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1475 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1805 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1692 19/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1577 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1770 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1680 02/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1346 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1523 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1750 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1738 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2625 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2115 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1856 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1596 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1753 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1643 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1747 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2020 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1581 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1528 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1627 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1765 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 1725 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1170 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1735 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 1775 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2357 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1671 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2067 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2020 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2333 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1632 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 1620 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 1941 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2424 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2088 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3664 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 4524 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 4649 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 2890 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 3101 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 2771 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 2626 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 2484 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 2473 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 2386 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 2263 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 2107 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 2333 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 2472 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 2421 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.5 chap 64.5 882 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 2276 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 2452 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 2231 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 2259 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 2372 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chap 59 2389 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 2464 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2249 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 2472 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 2521 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 2327 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 2385 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2299 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 2499 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2518 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 2688 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 2631 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 2693 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 2802 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1280 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1163 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1165 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1751 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 1362 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1320 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1182 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1217 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1144 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1225 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1473 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1403 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1750 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1590 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1523 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1573 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1769 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1727 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1669 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1508 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1759 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1577 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1852 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1698 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1687 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1597 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1677 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1590 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1641 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1636 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1660 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 1605 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1595 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 1669 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1566 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1672 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1736 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1612 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1798 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1844 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2043 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2214 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2308 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 2537 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3264 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 4164 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Long Vương Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite