Legend Isekai

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015

Legend Isekai

favorite 9 / 10
person 53 votes
visibility
279061
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chương 46 3523 12/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5439 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5246 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5782 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5158 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5765 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6601 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5796 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6416 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5530 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5527 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5446 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6121 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5677 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5858 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5740 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5836 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6058 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5810 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5591 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5668 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 6013 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6250 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6026 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5815 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6040 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6711 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6400 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6106 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5939 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5914 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5991 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5937 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5984 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6027 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6022 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6027 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6012 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5996 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6115 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6192 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6252 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6727 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thăng cấp 7598 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Mạo hiểm giả 7722 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10657 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite