Ereshkigal (fate grand order)

Legend Isekai

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015

Legend Isekai

favorite 9 / 10
person 51 votes
visibility
272664
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chương 42 3274 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5497 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6347 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5566 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6190 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5314 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5313 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5236 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5937 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5495 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5662 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5524 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5610 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5856 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5598 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5385 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5454 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 5741 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6018 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5788 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5577 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5804 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6475 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6160 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5864 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5699 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5670 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5729 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5685 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5724 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5761 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5758 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5745 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5736 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5718 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5799 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5896 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5926 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 4329 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6325 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.5 Thăng cấp - 2 7435 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thăng cấp 7222 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 chap 4 7203 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Mạo hiểm giả 7238 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 thế giới mới 2 7738 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9643 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite