Legend Isekai

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015

Legend Isekai

favorite 9 / 10
person 52 votes
visibility
291063
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chương 44 4989 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5640 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5020 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5631 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6469 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5676 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6288 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5408 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5405 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5330 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6013 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5569 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5746 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5612 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5712 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5948 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5702 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5483 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5548 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 5847 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6118 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5890 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5675 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5902 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6569 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6260 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5970 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5803 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5776 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5839 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5797 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5836 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5879 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5872 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5863 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5862 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5842 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5923 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6028 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6068 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 5049 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6511 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.5 Thăng cấp - 2 7577 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thăng cấp 7378 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 chap 4 7357 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Mạo hiểm giả 7404 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 thế giới mới 2 7948 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10031 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite