Legend Isekai

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015

Legend Isekai

favorite 9 / 10
person 53 votes
visibility
291398
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chương 44 5030 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5650 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5022 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5635 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6473 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5678 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6292 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5414 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5411 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5334 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6017 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5575 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5752 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5618 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5716 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5952 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5708 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5489 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5552 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 5849 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6128 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5894 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5679 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5908 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6573 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6264 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5972 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5805 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5778 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5841 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5799 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5838 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5881 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5874 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5865 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5864 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5846 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5927 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6032 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6074 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 5051 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6513 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.5 Thăng cấp - 2 7583 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thăng cấp 7386 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 chap 4 7367 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Mạo hiểm giả 7426 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 thế giới mới 2 7966 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10097 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite