Original

Legend Isekai

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015

Legend Isekai

favorite 9 / 10
person 51 votes
visibility
283002
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chương 43 5518 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4598 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5583 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6423 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5630 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6244 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5362 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5363 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5284 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5977 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5535 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5710 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5574 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5668 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5910 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5660 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5445 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5502 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 5795 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6072 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5840 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5625 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5854 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6523 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6212 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5912 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5753 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5726 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5785 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5739 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5782 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5821 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5818 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5807 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5808 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5782 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5865 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5966 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6004 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 4875 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6445 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.5 Thăng cấp - 2 7511 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thăng cấp 7318 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 chap 4 7293 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Mạo hiểm giả 7334 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 thế giới mới 2 7862 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9889 29/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Legend
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author Kannazuki Kurenai
Artist Masaharu Takano
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite