Quỷ Sai

Other Name
Quỷ Sai
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Quỷ Sai

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
94411
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Chết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chương 88 684 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 118 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 255 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 271 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 283 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 391 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 244 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 402 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 228 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 201 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 199 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 300 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 258 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 282 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 376 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 293 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 212 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 292 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 401 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 383 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 473 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 568 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 543 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 616 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 546 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 485 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 409 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 462 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 371 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1345 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 546 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 416 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 362 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4254 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 420 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3227 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 504 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 426 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 535 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2075 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 544 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 448 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 578 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 544 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 653 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 534 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 554 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 502 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 524 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1119 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 797 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 718 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 544 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 690 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 809 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 637 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 777 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 764 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 804 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1890 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 878 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 880 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 765 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 981 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 817 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1343 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1544 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1158 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1216 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1078 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 1449 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2317 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1511 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1775 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 1723 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1788 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1931 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1931 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 278 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 2189 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 2328 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2507 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2783 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3088 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 3659 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chap 2 3561 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5017 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 4600 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Quỷ Sai
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite