Okusama ga Seito Kaichou!

Other Name
Okusama ga Seito Kaichou!
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Nakata Yumi
Status Done

Okusama ga Seito Kaichou!

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
456346
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

Izumi Hayato bị mất chức chủ tịch hội học sinh vào tay một cô gái tên Wakana Ui - người trong ngày tranh cử đã phát bao cao su miễn phí cho toàn trường với lời tuyên bố nếu cô trúng cử sẽ thì sẽ ủng hộ quyền yêu đương tự do... đang ấm ức vì bị mất chức và thì bỗng nhiên Ui tiến đến và hỏi cậu liệu có thể cho cô ấy đến nhà tối nay được không... điều gì sẽ xảy ra? xin mời các bạn đọc truyện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 96 6294 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5141 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5215 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5241 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5109 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5152 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1861 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2446 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 5031 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 4569 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3389 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 3651 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 4653 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 4333 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 5017 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 3045 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 3125 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 3115 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 3495 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2969 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3588 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2960 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 3014 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2999 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 3083 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 3070 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 3647 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 277 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 3265 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 3168 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3133 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1516 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 3457 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 3843 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5002 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4229 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4343 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3809 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5010 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3741 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5643 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5507 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5559 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6122 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5278 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5758 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5813 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 5423 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5505 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5246 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5212 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5233 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 5127 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5153 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 5107 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 5094 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 5157 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5189 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5172 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5091 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5273 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5034 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5094 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5117 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 fixOkusama ga Seito Kaichou! Chap 033 - fix 5194 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 4679 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 4520 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5166 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5009 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5011 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4752 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4989 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 025.5 3610 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5349 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5224 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5039 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5067 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5129 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5277 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5035 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5035 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5057 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5126 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5112 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5231 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5306 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5171 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5347 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5204 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5173 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5261 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5486 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5536 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5556 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5782 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5995 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6205 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 7801 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Okusama ga Seito Kaichou!
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Nakata Yumi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite