Berserk of Gluttony

Other Name
Berserk of Gluttony
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author isshiki ichika
Artist TAKINO Daisuke
Status Ongoing

Berserk of Gluttony

favorite 9 / 10
person 270 votes
visibility
892036
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Trong thế giới này tồn tại hai loại người. Những người có năng lực đặc biệt và những kẻ không có. Những người có năng lực mạnh sẽ tieu diệt quái vật để lên cấp và trở thành người thành công. Trong khi đó những kẻ không có trở thành những kẻ thất bại bị cả xã hội khinh thường. Câu chuyện về chàng trai Fate gác cổng chỉ có duy nhất một năng lực "Phàm Ăn", một năng lực làm cậu luôn luôn thấy đói.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
64 Chương 64 5735 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4206 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3508 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chương 61.2 3842 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chương 61.1 6268 01/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6530 02/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7704 04/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 7385 31/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7280 30/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7746 01/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7899 03/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8738 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 8490 17/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 10396 31/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 11378 03/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 9261 03/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 11783 03/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 11072 09/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 11146 03/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chương 47.1 9599 07/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 9927 06/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 9830 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chapter 45 9787 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 10276 01/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 11360 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 12326 05/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 11777 20/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chapter 40 11064 18/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 12434 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 12769 07/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 12366 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 13306 16/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 13146 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 15620 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chapter 33 15271 28/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 15017 18/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 16068 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 17086 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 16587 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 13145 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 12467 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 12024 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 12296 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 12208 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 15375 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 16373 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 15550 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 14842 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 16560 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 (fix chaps) 19865 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 16323 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 14856 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chương 15.5 15479 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 17254 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 16589 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 17587 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 17208 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 16831 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 17342 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 16918 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 16299 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 16437 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 15983 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 chapter 5 16408 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 17598 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 18153 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 18089 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 20435 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 19559 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Berserk of Gluttony
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author isshiki ichika
Artist TAKINO Daisuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite